Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Caleffi 523180a

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Caleffi 523180a jest ważna, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Przed demontażem produktu należy upewnić się, że zostało ono wyłączone, odłączone od zasilania i odpowiednio zabezpieczone. Następnie należy wyjąć wszystkie bezpieczniki z urządzenia i upewnić się, że wszystkie elementy są wyłączone. Następnie należy odkręcić i odłączyć wszystkie elementy, do których doprowadzało zasilanie, a następnie odłączyć przewody lub rury. Po usunięciu wszystkich elementów, należy wymontować urządzenie z miejsca instalacji i przechowywać je w suchym i suchym miejscu. Po demontażu produktu należy upewnić się, że instalacja została odpowiednio zamknięta, aby zapobiec dostępowi do instalacji i zminimalizować ryzyko wycieku.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Caleffi 523180a


Nie znalazłeś poszukiwanej dokumentacji, skontaktuj się bezpośrednio z naszym Doradcą Technicznym.

1 INSTRUKCJA CODZIENNEJ EKSPLOATACJI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie: Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając naszą stronę i postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury. Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. OPIS PRODUKTU URZĄDZENIE Górny kosz 2. Półkakosz na sztućce 3. Składane półeczki 4. Regulator wysokości górnego kosza 5. Górne ramię natryskowe 6. Dolny kosz 7. Miejsce do umieszczania dużych przedmiotów 8. Dolne ramię natryskowe 9. Zespół filtra 10. Zbiornik soli 11. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego 12. Tabliczka znamionowa 13. Panel sterowania 12 Service: PANEL STEROWANIA Przycisk i kontrolka Wł. Wył. /Reset 2. Przycisk wyboru programu 3. Kontrolka Brak soli" 4. Kontrolka Brak płynu nabłyszczającego" 5. Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu 6. Kontrolka Opóźnienie" 7. Wyświetlacz 8. Kontrolka Multizone" 9. Przycisk Opóźnienie" 10. Przycisk Multizone" 11. Przycisk i kontrolka Turbo" 12. Przycisk i kontrolka Power Clean" 13. Przycisk i kontrolka tabletek (Tab) 1

2 PIERWSZE UŻYCIE SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA URZĄDZENIA Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz elastyczne elementy mocujące z górnego kosza. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i funkcjonalnych podzespołach zmywarki. Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty. Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody. Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się kontrolka BRAK SOLI. 1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 2. Umieścić lejek (patrz rys. ) i wsypać sól aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny. 3. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu. Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody). Gdy trzeba dosypać soli, zalecamy przeprowadzenie tej czynności przed rozpoczęciem cyklu zmywania. USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody. Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. /WYŁ. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał dźwiękowy. 4. 5. Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI migają jednocześnie. Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz Tabela twardości wody). Tabela twardości wody Poziom dh fh St. niemieckie St. francuskie 1 Miękka Średnia Przeciętna Twarda Bardzo twarda Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. Ustawienie zostało wykonane! Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń. Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona do zmywarek. Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie. Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZ CZAJĄCEGO świeci się na panelu sterowania. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksymalny poziom napełnienia (110 ml) unikać rozlania płynu. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką. Zatrzasnąć pokrywkę. NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory zmywarki. REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego. Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ. Nacisnąć trzykrotnie przycisk P będzie słychać sygnał dźwiękowy. Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ. Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO. Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego. Ustawienie zostało wykonane! Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NA BŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego. Można ustawić maksymalnie 4 poziomy, zależnie od modelu zmywarki. Ustawienie fabryczne odnosi się do średniego poziomu dozowania. Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić niski poziom (12). Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy ustawić wysoki poziom (34). NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania A. Detergent wsypywać/wlewać tylko do B A B suchego zasobnika B. Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać bezpośrednio do komory zmywarki. Odmierzając porcję detergentu odnieść się do (patrz TABELA PROGRAMÓW), aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. W przegródce B zaznaczono poziom maksymalnej ilości detergentu w płynie lub w proszku, którą można dodać do każdego cyklu. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z krawędzi dozownika. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak, aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu A MAX 2

3 PL Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu allinone zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem. TABELA PROGRAMÓW Zużycie wody (litry/ cykl) Zużycie energii (kwh/cykl) 50 3:40 9, 5 0, :25 3:00 7, 0 14, 0 0, 9 1, 40 Faza suszenia Czas trwania programu zmywania (godz. :min)**) Program 1. Eco 2. 6th Sense Zasobnik detergentu Komora zmyb warki Dostępne opcje *) 3. Intensywny 65 2:, 60 4. Codzienny 50 1:, 15 5. Cichy 50 3:, 15 6. Szybki:30 9 0, 55 7. Kryształy 45 1:40 11, 5 1, 20 8. Mycie wstępne 0:12 4, 5 0, 01 1:, 30 0:50 8 0, 85 9. Dezynfekujący Samooczyszczenie 65 Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN *) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie. **) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min. Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0, 5 W OPIS PROGRAMÓW Instrukcje wyboru cyklu zmywania. ECO CICHY Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody. Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie. th 6 SENSE Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie zaktualizowany. SZYBKI 30 Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek zaschniętych potraw. Idealny dla dwóch nakryć. KRYSZTAŁY Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki. INTENSYWNE MYCIE WSTĘPNE Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych naczyń). Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie używa się żadnego detergentu. CODZIENNY DEZYNFEKUJĄCY Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania, zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie. Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem antybakteryjnym. 3

4 SAMOCZYSZCZENIE Cykl, który jest wykorzystywany do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem zmywarki. Czyści wnętrze URZĄDZENIA za pomocą gorącej wody. OPCJE I FUNKCJE Uwagi: Optymalny poziom wydajności podczas korzystania z programu Szybki można osiągnąć przestrzegając zalecanej maksymalnej liczby nakryć. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna. OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA). Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona. MULTIZONE Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać program Połowa załadunku", w celu oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu. Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE: Wskaźnik powyżej przycisku świeci się, a symbol wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich koszach. Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk: pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz) pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz) pokazany na wyświetlaczu (tylko półkakosz na sztućce) pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach). Należy pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny kosz i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu. TURBO Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu trwania programu głównego, przy jednoczesnym uzyskaniu takich samych rezultatów mycia i suszenia. Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO. Zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz nacisnąć ten sam przycisk. TABLETKA Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu. Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się kontrolka oraz odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent w jednym). W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w płynie, opcja ta powinna być wyłączona. POWER CLEAN Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja zapewnia bardziej intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w określonym jego obszarze. Opcja ta jest polecana do mycia garnków i patelni. Naciśnięcie tego przycisku włącza opcję Power Clean (zapala się wskaźnik). OPÓŹNIENIE Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do 12 godzin. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol; po każdym naciśnięciu przycisku, czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz. ) liczony od początku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony. Wybrać program zmywania i zamknąć drzwiczki: timer zaczyna odliczanie; 3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie i rozpoczyna się cykl zmywania. Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, naciskać przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia zgaśnie. Program zmywania rozpocznie się automatycznie, jak tylko zostaną zamknięte drzwiczki. Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu się cyklu zmywania. KONTROLKA DZIAŁANIA Lampka LED świecąca na podłogę wskazuje, że zmywarka działa. Można wybrać jeden z następujących trybów pracy: afunkcja wyłączona. bgdy rozpoczyna się cykl, kontrolka włącza się na kilka sekund, pozostaje wyłączona podczas cyklu i miga na koniec cyklu. ckontrolka pozostaje włączona podczas cyklu i miga po jego zakończeniu (tryb domyślny). Jeżeli zostało ustawione opóźnienie, kontrolka może być włączona w ciągu pierwszych kilku sekund, albo przez cały okres odliczania, zależnie od tego, czy ustawiono tryb b), czy c). Kontrolka gaśnie za każdym razem, gdy zostaną otwarte drzwiczki. Aby wybrać preferowany tryb, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk P, aż na wyświetlaczu pojawi się jedna z trzech liter, nacisnąć przycisk P, aż do osiągnięcia żądanej litery (lub trybu), przytrzymać przycisk P, aby potwierdzić wybór. 4

5 CODZIENNA EKSPLOATACJA PL 1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i czy zawór wody jest otwarty. WŁĄCZANIE ZMYWARKI Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA (patrz ŁADOWANIE KOSZY) 4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU (patrz TABELA PROGRAMÓW). WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW), naciskając przycisk P. Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE). 6. START Uruchomić cykl zmywania poprzez zamknięcie drzwi. Po włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy. 7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA Po zakończeniu cyklu zmywania słychać sygnał dźwiękowy. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ. Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut aby uniknąć oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza. Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej. Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio zmniejszyć ilość używanego detergentu. ZMIANA PROGRAMU W TOKU Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana, pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ parę! ), nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ. /WYŁ.. Zmywarka wyłączy się. Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ. i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl zamykając drzwiczki i WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ parę! ) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i Cykl będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W DZIAŁANIU Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Cykl zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany, gdy drzwiczki zostaną zamknięte lub przywrócone zasilanie elektryczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony. PORADY I WSKAZÓWKI PORADY Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod bieżącą wodą. Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie przepływać. Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych. Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce. Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne. Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona natryskowe mogą obracać się swobodnie. DEZYNFEKCJA ZMYWARKI Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć program bez wkładania naczyń. NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA W ZMY WARKACH Naczynia i sztućce drewniane. Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne. Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie temperatury. Naczynia miedziane i cynowe. Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem. Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt wielu cyklach zmywania. USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANO WYCH W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek. Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko zmywanie się skończy. 5

6 ŁADOWANIE KOSZY PÓŁKAKOSZ NA SZTUĆCE SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM Trzecia półkakosz jest przeznaczona do umieszczania sztućców. Sztućce należy wkładać tak, jak to pokazano na rysunku. Rozdzielone ułożenie sztućców ułatwia ich wyjmowanie po zmywaniu i zapewnia lepsze wysuszenie. Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy układać ostrzami skierowanymi w dół. Konstrukcja kosza umożliwia umieszczenie po środku małych naczyń takich, jak filiżanki do kawy. Składane półeczki można ustawiać na trzech różnych wysokościach, tak aby rozmieszczenie naczyń w koszu było optymalne. Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka do odpowiedniego otworu. W celu optymalnego wysuszenia naczyń, półeczki można bardziej pochylić. Aby zmienić nachylenie, należy podnieść półeczkę, lekko ją przesunąć i ustawić w żądanym położeniu. DOLNY KOSZ Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć stykania się z ramieniem natryskowym. GÓRNY KOSZ Tu należy wkładać delikatne i lekkie naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, małe miseczki do sałatek. (przykład sposobu załadowania dolnego kosza) Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek. SYSTEM POWER CLEAN W DOLNYM KOSZU (przykładowe załadowanie górnego kosza) REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu. Górny kosz jest wyposażony w regulator wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść kosz trzymając go za boczne części i umieszczając stabilnie w górnym położeniu. Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć kosz w dół. Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy jest załadowany. NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony. 6 System Power Clean wykorzystuje specjalne dysze wodne znajdujące się z tyłu komory, które pozwalają na intensywne mycie bardzo zabrudzonych naczyń. Umieszczając garnki/patelnie skierowane w stronę elementu Power Clean, należy włączyć POWER CLEAN na panelu sterowania. Dolny kosz posiada miejsce do umieszczania dużych przedmiotów. Z tyłu kosza znajduje się specjalny wysuwany wspornik, który może być używany do podparcia patelni lub blach do pieczenia i ustawienia ich pionowo, dzięki czemu będą zajmowały mniej miejsca. Stosowanie opcji Power Clean: 1. Dostosować obszar Power Clean (G), składając tylne uchwyty w taki sposób, aby móc włożyć garnki. Włożyć przechylone w pionie garnki i patelnie w obszar Power Clean. Garnki muszą być zwrócone w kierunku silnych dysz wodnych.

7 UTRZYMANIE I KONSERWACJA PL CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i zapewniając prawidłowy odpływ ścieków. Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości. Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle zamocowane. Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki z niemetalowym włosiem i postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: 1. Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć go(rys. 1). Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki(rys. 2). Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3). Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny element) (Rys. 4). CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z niemetalowym włosiem. Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry. 1 2 A B A C Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę. CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona. 3 4 Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania sprawnego funkcjonowania zmywarki. 7

8 IEC 436 USUWANIE USTEREK Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo. Przed zwróceniem się do serwisu technicznego należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek. PROBLEM MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE Zmywarka nie włącza się lub nie reaguje na polecenia. Zmywarka nie odpompowuje wody. Zmywarka pracuje zbyt głośno. Naczynia nie są czyste. Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania. Przerwa w dopływie prądu. Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte. Nie reaguje na polecenia. Cykl zmywania jeszcze nie został zakończony. Wąż spustowy jest zagięty. Rura odpływu zlewu jest zatkana. Filtr jest zatkany resztkami potraw Naczynia uderzają o siebie. Wytwarzana jest nadmierna ilość piany. Naczynia nie zostały prawidłowo rozmieszczone. Ramiona natryskowe nie mogą obracać się swobodnie, zaczepiają się o naczynia. Cykl zmywania jest zbyt delikatny. Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo zamknięta. Filtr jest brudny lub zatkany. Nie ma soli. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę. Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać, że zostały zatrzaśnięte. Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ. /WYŁ., po ok. jednej minucie włączyć je z powrotem i ustawić ponownie program. Poczekać, aż skończy się cykl zmywania. Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI). Oczyścić rurę odpływu w zlewie. Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA). Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY). Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU). Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOM POWANIE WODY (patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu. Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW). Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty. Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA). Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI). KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PRO BLEMÓW Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i konserwacji. Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna: Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej. pobrać ze strony: użyć kodu QR: KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM Kontaktując się z serwisem technicznym należy podać kod znajdujący się na tabliczce znamionowej przymocowanej po lewej lub prawej stronie wewnętrznej części drzwiczek zmywarki. Numer telefonu można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej:: KARTA DANYCH TECHNICZNYCH Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można pobrać ze strony: /2016 lr Xerox Fabriano 001 8

Możesz bezpłatnie pobrać instrukcje eksploatacji. Po wybraniu produktu i preferowanego języka, zostanie wyświetlona lista wszystkich dokumentów, dostępnych w tym momencie.

ROTEX

Ktr-Norm-No.

Typ

Pobierz

BNK 63 A/E - 270635109000

40210

ROTEX® 梅花形弹性联轴器 安装维护手册

40210

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung

40210

ROTEX® Notice d’utilisation/de montage

40210

ROTEX® Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης

40210

ROTEX® Üzemeltetési/beszerelési kézikönyv

40210

ROTEX® Manual de utilizare/de montare

40210

ROTEX® Operating/Assembly instructions

40210

ROTEX® Instruções de funcionamento e montagem

40210

ROTEX® İşletme/Montaj tâlimatı

40210

ROTEX® Bruks-/monteringsanvisning

40210

ROTEX® Istruzioni per l’uso/montaggio

40210

ROTEX® Instruções de funcionamento e montagem

40210

ROTEX® Användarhandbok/Monteringsanvisning

40210

ROTEX® Instrucciones de servicio y de montaje

40210

ROTEX® Instrukcja eksploatacji

40210

ROTEX® Gebruikers-/montagehandleiding

40210

ROTEX® инструкция по монтажу и эксплуатации

40210

ROTEX® Operating/Assembly instructions

40211

ROTEX® Montageanleitung Bauart ZWN und ZWNV

40211

ROTEX® Mounting instructions type ZWN and ZWNV

40212

ROTEX® Instruções de funcionamento e montagem AFN, BFN, CF, CFN, DF e DFN

40212

ROTEX® Manual de utilizare/de montare AFN, BFN, CF, CFN, DF și DFN

40212

ROTEX® Gebruikers-/montagehandleiding AFN, BFN, CF, CFN, DF en DFN

40212

ROTEX® Operating/Assembly instructions

40212

ROTEX® Användarhandbok/Monteringsanvisning AFN, BFN, CF, CFN, DF och DFN

40212

ROTEX® Notice d'utilisation/de montage AFN, BFN, CF, CFN, DF et DFN

40212

ROTEX® Operating/Assembly instructions AFN, BFN, CF, CFN, DF and DFN

40212

ROTEX® Käyttö-/asennusohje AFN, BFN, CF, CFN, DF ja DFN

40212

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung AFN, BFN, CF, CFN, DF und DFN

40212

ROTEX® инструкция по монтажу и эксплуатации AFN, BFN, CF, CFN, DF и DFN

40212

ROTEX® Instrucciones de servicio y de montaje AFN, BFN, CF, CFN, DF y DFN

40212

ROTEX® Instrukcja eksploatacji AFN, BFN, CF, CFN, DF oraz DFN

40213

ROTEX® Montageanleitung Bauart 009 (BKN)

40213

ROTEX® mounting instructions design 009 (BKN)

40213

ROTEX® Notice de montage Type 009 (BKN)

40214

ROTEX® Notice d’utilisation/de montage Type SD avec levier de commande

40214

ROTEX® Typ SD z mechanizmem przełączającym Instrukcja eksploatacji

40214

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart SD mit Schaltgestänge

40214

ROTEX® Operating/Assembly instructions design SD with shiftable linkage

40214

ROTEX® инструкция по монтажу и эксплуатации исполнение SD с системой рычага управления

40215

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart ZR

40215

ROTEX® Operating/Assembly instructions Type ZR

40215

ROTEX® Instrukcja eksploatacji wykonanie ZR

40221

ROTEX® Provozní/montážní návod Typ BTAN a SBAN

40221

ROTEX® Bruks-/monteringsanvisning Byggetype BTAN og SBAN

40221

Инструкция по монтажу и эксплуатации Исполнение BTAN и SBAN

40221

ROTEX® Instruções de funcionamento e montagem Tipo BTAN e SBAN

40221

ROTEX® Notice d’utilisation/de montage Type BTAN et SBAN

40221

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart BTAN und SBAN

40221

ROTEX® Operating/Assembly instructions Type BTAN and SBAN

40223

ROTEX® Användarhandbok/Monteringsanvisning Typ AFN-SB spec.

40223

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart AFN-SB spez.

40223

ROTEX® Instrucciones de servicio y de montaje Diseño AFN-SB especial

40223

ROTEX® Operating/Assembly instructions Type AFN-SB spec.

40224

ROTEX® Notice d’utilisation/de montage Types ZS-DKM et ZS-DKM-H

40224

ROTEX® Drifts-/montagevejledning Typer ZS-DKM og ZS-DKM-H

40224

ROTEX® Instrukcja eksploatacji ZS-DKM i ZS-DKM-H

40224

ROTEX® Instrucciones de servicio y de montaje Modelos ZS-DKM y ZS-DKM-H

40224

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauarten ZS-DKM, ZS-DKM-H und ZS-DKM-SH

40224

ROTEX® Инструкция по монтажу и эксплуатации Исполнения ZS-DKM и ZS-DKM-H

40224

ROTEX® Operating/assembly instructions Type ZS-DKM, ZS-DKM-H and ZS-DKM-SH

40226

ROTEX® Notice d’utilisation/de montage Type A-H

40226

ROTEX® Operating/Assembly instructions design AH

40226

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart AH

40226

ROTEX® инструкция по монтажу и эксплуатации Исполнение A-H

40226

ROTEX® wykonanie A-H Instrukcja montażu i obsługi

40228

ROTEX® SP "nieiskrzące" Instrukcja eksploatacji

40228

ROTEX® SP "Non Sparking" Betriebs-/Montageanleitung

40228

ROTEX® SP "Non Sparking" Operating/Assembly instructions

40228

ROTEX® SP „Non Sparking“ Инструкция по монтажу и эксплуатации

40229

ROTEX® Instrukcja eksploatacji wykonanie SH

40229

ROTEX® Instrucciones de servicio y de montaje Modelo SH

40229

ROTEX® Operating/Assembly instructions Type SH

40229

ROTEX® Инструкция по монтажу и эксплуатации Исполнение SH

40229

ROTEX® Notice d’utilisation/de montage Type SH

40229

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart SH

40229

ROTEX® Provozní/montážní návod Typ SH

40229

ROTEX® Istruzioni per l’uso/montaggio Tipo SH

40230

ROTEX® Betriebs-/Montageanleitung Bauart ZRS

40230

ROTEX® Operating/Assembly instructions Type ZRS

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Caleffi 523180a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Caleffi 523180a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Caleffi 523180a