Instrukcja ładowania 3m 7620 S 2

Instrukcja ładowania 3M 7620 S 2 jest idealna do wykorzystania w wielu zastosowaniach, w tym w przemyśle samochodowym, w przemyśle lotniczym, w przemyśle energetycznym i w przemyśle medycznym. Instrukcja ładowania 3M 7620 S 2 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego ładowania akumulatorów, co zapewnia bezpieczne i efektywne ładowanie. Instrukcja ta zawiera informacje na temat zabezpieczeń, zalecanych czasów ładowania, cykli ładowania i sposobów kontrolowania jakości ładowania. Ponadto instrukcja ta zawiera wytyczne dotyczące ładowania w przypadku, gdy akumulator jest ujemny, a także informacje o sposobach kontrolowania jakości ładowania. Instrukcja ładowania 3M 7620 S 2 jest skutecznym narzędziem do bezpiecznego i efektywnego ładowania akumulatorów w wielu zastosowaniach.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ładowania 3m 7620 S 2

Aby w pełni wykorzystać możliwości Twojego Galaxy Watch, upewnij się, że jest on ładowany poprawnie. Naładuj baterię przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, lub w sytuacji gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu. Aktualna żywotność baterii zależy od aktualnego połączenia Wi-Fi, używanych aplikacji oraz połączeń i wiadomości przychodzących. 

Zapamiętaj: Używaj tylko zatwierdzonych przez Samsung ładowarek, baterii oraz przewodów. Nieoryginalne ładowarki lub przewody mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Ładowanie Galaxy WatchKliknij, aby rozszerzyć

Kiedy poziom naładowania baterii będzie niski, pojawi się ikona informująca o tym zdarzeniu. Podłącz jeden koniec kabla ładowarki do portu ładowarki bezprzewodowej stacji dokującej, a drugi koniec kabla ładowarki do gniazdka elektrycznego. 

1Umieść urządzenie Galaxy Watch w bezprzewodowej stacji dokującej, upewniając się że tył urządzenia jest wyrównany do środka bezprzewodowej stacji ładującej.

2Kiedy zegarek zacznie się ładować, dioda LED stacji dokującej zacznie świecić się na czerwono.

Jeśli między urządzeniem a gniazdem bezprzewodowej stacji dokującej znajdą się ciała obce lub przeszkody (np. płyny lub pył), proces ładowania może nie przebiegać prawidłowo.

Identyfikatory statusu diody LED 

 • Czerwone światło: Ładowanie.
 • Zielone światło: W pełni naładowany.
 • Pomarańczowe światło: Podłączony do zasilacza o niskim napięciu.

 1. Wskaźnik LED.
 2. Podkładka do ładowania bezprzewodowego.
 3. Port ładowarki.

Możesz także ładować baterię Galaxy Watch za pomocą kompatybilnej, bezprzewodowej stacji ładującej lub kompatybilnego urządzenia, z podobną funkcjonalnością. 
Ładowanie Galaxy Watch Active

Umieść Galaxy Watch Active na stacji ładującej i umieść elementy tak, aby tylna, środkowa część zegarka, ułożona była płasko na środku stacji ładującej.

Możesz także ładować baterię swojego Galaxy Watch Active za pomocą kompatybilnej, bezprzewodowej płytki ładującej lub urządzenia o podobnej funkcjonalności.

Jeżeli zegarek wyłączy się, świecąca ikona pojawi się na ekranie. Naciśnij dowolny przycisk Galaxy Watch Active, żeby włączyć zegarek, podczas gdy jest on ładowany bezprzewodowo, i sprawdź status ładowania dotykając ekranu.
Ładowanie, przy użyciu bezprzewodowej technologii Wireless PowerShare

Dodatkowo, obydwa urządzenia Galaxy Watch oraz Galaxy Watch Active mogą być ładowane za pomocą innowacyjnej funkcji Wireless PowerShare. Na przykład, możesz używać swojego Galaxy S10, zamiast stacji ładującej smartwatch.

Wykonaj poniższe kroki żeby ładować baterię zegarka za pomocą funkcji Wireless PowerShare:
Wysuń panel powiadomień Twojego smartfona, przeciągając dwom palcami od góry do dołu ekranu.

Dotknij ikony Wireless PowerShare, żeby uruchomić funkcję.

3Umieść Galaxy Watch w środkowej części, tylnej obudowy Galaxy S10 lub Galaxy Note10.

4Świecąca niebieska dioda LED informuje, że funkcja Wireless PowerShare jest aktywna. Jak połączenie pomiędzy urządzeniami zostanie ustanowione, smartfon zawibruje i czerwona dioda LED będzie świeciła stałym światłem.

5Rozłącz obydwa urządzenia, w momencie przekazania odpowiedniej ilości energii, możesz wtedy wyłączyć funkcję Wireless PowerShare.

Aktywacja trybu oszczędzania energii

Po aktywacji trybu oszczędzania energii, niektóre funkcje zostaną ograniczone, tak jak poniżej:

 • Wszystkie wyświetlane kolory na ekranie, będą dostępne w skali szarości.
 • Sieć Wi-Fi zostanie wyłączona.
 • Wszystkie funkcje zostaną ograniczone z wyjątkiem połączeń, wiadomości oraz powiadomień.
 • Powiadomienia aplikacji, które potrzebują połączenia z siecią nie będą dostarczane.
 • Wydajność procesora zostanie ograniczona.
 • Możesz aktywować Tryb oszczędzania energii z poziomu Ustawień:
  Dotknij Ustawienia oraz obróć pierścień lub przewiń w dół, żeby wybrać opcję "Bateria”.

  Wybierz “Oszczędzanie energii” I potwierdź działanie, dotykając ikony potwierdzenia. com/is/image/samsung/assets/pl/support/mobile-device/jak-ladowac-smartwatch-galaxy/images/6. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Potwierdź dotykając ikony potwierdzenia" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Możesz także aktywować ten tryb z poziomu panelu powiadomień: 
  Przewiń palcem od góry do dołu ekranu, żeby wysunąć panel powiadomień.

  Dotknij ikony Oszczędzania energii i potwierdź swój wybór, dotykając ikony potwierdzenia. com/is/image/samsung/assets/pl/support/mobile-device/jak-ladowac-smartwatch-galaxy/images/7. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Dotknij ikony Oszczędzania energii" src="https://images. png? $ORIGIN_PNG$"/>

  Żeby wyłączyć ten tryb, dotknij “Wyłącz” w dolnej części ekranu trybu oszczędzania energii i dotknij ikony potwierdzenia. 

  Ewentualnie, dotknij ponownie ikony Oszczędzanie energii na panelu powiadomień, żeby wyłączyć funkcję. 

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  Baterie nazywane są czasami "sercem elektrycznego wózka podnośnikowego". Dlatego ważne jest, aby zapewnić im najlepszą opiekę. Na co należy zwrócić uwagę przy ładowaniu akumulatorów trakcyjnych aby naładować je w najbardziej wydajny sposób? Zebraliśmy kilka wskazówek dla Ciebie.

  Kiedy powinienem naładować akumulator?

  Baterię należy ładować natychmiast po rozładowaniu. Nigdy nie pozostawiać rozładowanych akumulatorów trakcyjnych.

  Baterie nie powinny być rozładowywane więcej niż 80% ich pojemności znamionowej. Głębsze rozładowanie prowadzi do zużycia masy czynnej i tym samym zmniejsza wydajność efektywną.

  Jak długo muszę ładować akumulator?

  Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czas ładowania akumulatora zależy z jednej strony od współczynnika naładowania a z drugiej typu ładowarki.

  Współczynnik naładowania

  Ładowanie akumulatora odbywa się poprzez wprowadzeni większej ilości energii niż została zużyta. LF (współczynnik naładowania) akumulatora jest stosunkiem między amperogodzinami naładowania a amperogodzinami zużytymi (Ah). Większość baterii ma współczynnik naładowania 1, 2.

  Przykład: bateria trakcyjna o pojemności znamionowej 1000 Ah ma wydajność 80% (800 Ah). Przy współczynniku naładowania (LF) 1, 2 należy naładować akumulator wg zasady 1, 2 x 800 Ah = 960 Ah.

  Typ ładowarki

  Na rynku dostępne są różne typy ładowarek do baterii. Oprócz konwencjonalnej lub niskoczęstotliwościowej ładowarki często używa się również ładowarki wysokoczęstotliwościowejŁadowarka wysokoczęstotliwościowa jest o wiele droższa w zakupie, ale ładuje baterie szybciej i taniej niż konwencjonalna ładowarka. Dzięki inteligentnej technologii ładowania akumulatory mają dłuższą żywotność. Ładowarka wysokoczęstotliwościowa ładuje efektywniej i zapobiega szybkiemu zużyciu zarówno baterii, jak i ładowarki.

  Ryzyko występujące podczas ładowania

  Podczas ładowania akumulatorów trakcyjnych należy uwzględnić pewne zagrożenia.

  • Ciepło: Podczas ładowania akumulatora generowane jest ciepło. Przy zbyt dużej ilości ciepła może dojść do pożaru.
  • Sprężony gaz: Ładowanie mokrych baterii generuje wodór uwalniany przez elektrolit. Uwolniony wodór (H2) może tworzyć mieszaninę wybuchową z tlenem obecnym w powietrzu (sprężony gaz). Wodór jest lżejszy od powietrza i podnosi się do góry. Dlatego podczas ładowania zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
  • Iskry: Podczas odłączania akumulatora od ładowarki, gdy jest ona zasilana, mogą wystąpić iskry. Iskry te mogą spowodować eksplozję sprężonego gazu.

  Środki zapobiegawcze podczas ładowania baterii

  1. Zapewnij oddzielne pomieszczenie do ładowania baterii.
  2. Usuń łatwopalne przedmioty znajdujące się w pobliżu baterii i ładowarki.
  3. Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia przeznaczonego do ładowania baterii. Zapobiega to gromadzeniu się sprężonego gazu.
  4. Nie wolno palić, spawać lub ciąć przy pomocy elektronarzędzi w pomieszczeniu przeznaczonym do ładowania baterii.
  5. Zapewnij instalację elektryczną w wersji przeciwwybuchowej (oświetlenie, gniazdka elektryczne itp. ).
  6. Unikaj zwarcia: nigdy nie kładź metalowych przedmiotów na baterii.
  7. Jeśli to możliwe, należy umieścić ładowarkę na podeście. Zapobiega to gromadzeniu się kurzu i powstawaniu pożaru.
  8. Sprawdź przewody ładowarki i natychmiast zleć ich naprawę w przypadku zauważenia uszkodzeń.
  9. Wyłącz ładowarkę przed podłączeniem lub rozłączeniem akumulatora.
  10. Do ładowania należy wyznaczyć wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel .

  Więcej informacji na temat ładowarek do akumulatorów możesz znaleźć na stronie internetowej Energic Plus.

  Annelies, TVH blogger

  19

  PL

  Ładowanie akumulatora

  Rozpoczęcie pro-
  cesu ładowania

  Podłączyć kabel zasilania do prostownika i podłączyć go do sieci.
  Prostownik znajduje się w trybie pracy jałowej. Świeci wskaźnik gotowości do pracy.
  Wybrać typ charakterystyki odpowiedni dla ładowanego akumulatora.

  W przypadku instalacji elektrycznej pojazdu wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki.
  Kabel do ładowania (czerwony) podłączyć do bieguna dodatniego (+) akumulatora.
  Kabel do ładowania (czarny) podłączyć do bieguna ujemnego (–) akumulatora.
  Proces ładowania uruchamia się automatycznie po mniej więcej 2 s.
  Świecące diody LED symbolizują stan naładowania akumulatora.

  Ładowanie podtrzymujące: Przy naładowanym akumulatorze prostownik automatycz-
  nie przełącza się na ładowanie podtrzymujące w celu skompensowania samorozłado-
  wania akumulatora. Akumulator może być podłączony do prostownika przez dowolnie
  długi czas.

  Zakończenie pro-
  cesu ładowania

  Nacisnąć przycisk Stop/Start, aby zatrzymać proces ładowania.
  Kabel do ładowania (czarny) odłączyć od bieguna ujemnego (–) akumulatora.
  Kabel do ładowania (czerwony) odłączyć od bieguna dodatniego (+) akumulatora.

  OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo szkód materialnych podczas ładowania
  uszkodzonych akumulatorów lub przy nieprawidłowym napięciu ładowania.
  Przed rozpoczęciem procesu ładowania należy upewnić się, że przeznaczony do
  ładowania akumulator jest całkowicie sprawny, a napięcie ładowania urządzenia
  odpowiada napięciu akumulatora.

  WSKAZÓWKA! Informacje o wyborze typu charakterystyki znajdują się
  w rozdziale „Menu Setup” lub w dołączonej do urządzenia karcie charakterystyki.

  OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowo podłączona wtyczka do ładowania może być
  przyczyną poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Przewody do ładowa-
  nia należy podłączyć, zwracając uwagę na prawidłowe połączenie elektryczne z
  właściwymi biegunami na zaciskach pojazdu.

  1

  2
  3

  4
  5
  6
  7
  8

  25%

  50%

  75%

  100%

  9

  OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo iskrzenia w przypadku zbyt wczesnego odłą-
  czenia wtyczki do ładowania. Zakończyć proces ładowania przyciskiem Start/
  Stop.

  Instrukcja ładowania 3m 7620 S 2

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ładowania 3m 7620 S 2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja ładowania 3m 7620 S 2