Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer

Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do zasilania elektrycznego i do komputera za pomocą kabla USB. Następnie należy pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki. Po zainstalowaniu oprogramowania można wydrukować próbny dokument, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer jest idealna do drukowania wysokiej jakości wydruków w krótkim czasie.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer

Aby korzystać z wszystkich opcji należy zaktualizować przeglądarkę lub pobrać inną.

Witryna LG. com jest resposnsywna. Aby uzyskać najlepszą jakość, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeżeli używasz Internet Explorer 9 lub wersji wcześniejszej, musisz aktualizować oprogramowanie, lub pobrać alternatywną przeglądarkę - np. Firefox lub Chrome.

Aby uzyskać smaczną świeżą wodę i lód, postępuj zgodnie z instrukcjami na poniższym filmie. Po zakończeniu instalacji spuść około 10 litrów wody lub uruchom dyspenser na 6–7 minut przez rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń z systemu filtracji. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, znajdź instrukcję użytkownika lub skontaktuj się z centrum serwisowym Samsung. 

Uwaga: 

 • Lodówki pokazane na tym filmie mogą się różnić w zależności od regionu.
 • Uważnie przeczytaj ostrzeżenia i wszystkie ważne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w instrukcji użytkownika.
 • Gdy jest to możliwe i wymaga tego prawo, przed podłączeniem urządzenia do prądu należy przeprowadzić próbę bezpieczeństwa elektrycznego.

1. Element mocujący i śruby węża wodnego

2. Złączka

3. Wąż wodny

4. Zacisk mocujący filtra wody

5. Filtr wody

6. Zawór zwrotny

Wymagane narzędzia (nie dołączone)

1. Śrubokręt gwiazdkowy

2. Śrubokręt płaski

3. Klucz oczkowy (10 mm)

4. Klucz sześciokątny (5 mm)

5. Wiertarka elektryczna

Uwaga: narzędzia nie są dołączone do lodówki.

 • Wąż wodny powinien podłączyć wykwalifikowany technik.
 • Gwarancja na lodówkę nie obejmuje instalacji węża wodnego.
 • W razie wycieku wody należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung lub instalatorem węża wodnego.
 • W trakcie podłączania węża wodnego należy sprawdzić kierunek zaworu przyłączeniowego i wykonać właściwe połączenie zgodnie ze wskazaniem strzałki. Nieprawidłowe podłączenie uniemożliwi prawidłowe działanie dopływu wody.

  Część 2. Podłączenie węża doprowadzającego wodęKliknij, aby rozszerzyć

  Ustalanie położenia filtra

  Utnij wąż doprowadzający wodę w pobliżu filtra. (Miejsce cięcia może się różnić w zależności od modelu lodówki i miejsca instalacji).

  Uwaga: nie skróć nadmiernie węża i wyrównaj krawędzie po cięciu pod odpowiednim kątem, aby uniknąć wycieku wody.

  1. Odłącz filtr wody i podłącz wąż.

  2. Podłącz wąż z obu stron filtra.

 • FILTR WODY MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY.
 • Nie zapomnij zainstalować filtra wody.
 • Brak filtra wody może spowodować, że do węża wodnego będą przedostawać się drobne ciała obce (piasek, muł), które mogą spowodować wadliwe działanie układu doprowadzającego wodę.
 • 3. Przymocuj zaciski w odpowiednich miejscach i dociśnij je mocno za pomocą śrub.

  4. Włóż filtr wody w górny i dolny zacisk w odpowiednim kierunku (postępuj zgodnie z instrukcją na filtrze).

  Uwaga: dokładnie sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo ustawiony w pionie (zazwyczaj właściwe ustawienie jest oznaczone na filtrze).

  Część 3. Podłączanie węża wodnego

  Uwaga: Wąż wodny powinien podłączyć wykwalifikowany technik. Gwarancja na lodówkę nie obejmuje instalacji węża wodnego. Zamknij główny zawór wody, aby odciąć dopływ wody. 

  2. Znajdź rurę wody zimnej lub pitnej.

  3. Podłącz dopływ zimnej wody zgodnie z instrukcją podłączania do instalacji wodnej produktu. Użyj złączek do połączenia rur. 

  5. Podłącz złączkę do rury doprowadzającej zimną wodę do kranu.

  Uwaga: podłącz złączkę do doprowadzenia zimnej wody do kranu.

  6. Poluzuj i odłącz nakrętkę zaciskową od węża wodnego lodówki i nałóż ją na wąż filtra wody.

  7. Dokręć nakrętkę zaciskową, aby połączyć wąż filtra wody z wężem wodnym.

  8. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma przecieków.

  Uwaga: jeśli nie ma przecieków, spuść około 10 litrów wody lub uruchom dyspenser na 6–7 minut przez rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń z systemu filtracji.

  9. Przymocuj wąż wodny do zlewu lub ściany za pomocą zacisku.

  10. Nie ściśnij węża wodnego zbyt mocno. Dopilnuj, aby wąż nie był zgięty ani ściśnięty.

  11.

  Uwaga: dopilnuj, aby połączenie węża wodnego było proste.

  Część 4. Sprawdzanie instalacji

  Otwórz kran zimnej wody, aby połączyć wąż wodny z lodówką.

  Uwaga: podłącz złączkę do doprowadzenia zimnej wody do kranu. 

  Po wykonaniu wszystkich czynności podłącz przewód zasilający.

  1. Sprawdź, czy wszystkie przyciski na wyświetlaczu działają. Otwórz drzwi, aby sprawdzić, czy zapalają się światła wewnętrzne oraz czy można ustawić temperaturę. Ustaw najniższą możliwą temperaturę, zamknij drzwi i zaczekaj przynajmniej godzinę, a następnie zmień temperaturę na docelową.

  Uwaga: Gdy jest to możliwe i wymaga tego prawo, przed podłączeniem urządzenia do prądu należy przeprowadzić próbę bezpieczeństwa elektrycznego.

  Część 5. Sprawdzanie działania kostkarki do lodu

  1. Upewnij się, że wyświetlacz na przednich drzwiach jest włączony. Delikatnie przytrzymaj pojemnik kostkarki do lodu obiema rękami i wyjmij go ze zsuwni lodu.

  Uwaga: pozwól lodówce podziałać przez przynajmniej 24 godziny, aby uzyskała optymalną wydajność. Naciśnij przycisk testu na dole kostkarki do lodu i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby sprawdzić, czy kostkarka działa prawidłowo. Jeśli urządzenie działa prawidłowo, usłyszysz sygnał dźwiękowy.

  5. Naciśnij przycisk na panelu dyspensera, aby spuścić trochę wody i lodu w celu sprawdzenia czystości.

  Uwaga: spuść około 10 litrów wody lub uruchom dyspenser na 6–7 minut przez rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń z systemu filtracji.

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  W tej sekcji opisano sposób ustawienia nazwy drukarki, ustawień TCP/IP, serwera DNS i serwera proxy wymaganego dla połączenia sieciowego.

  Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, wprowadź ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.

  Zatwierdź lub zmień nazwę drukarki i adres IP

  Włącz drukarkę.

  Uwaga:

  Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania.

  Ustawianie sieci, gdy trwa dostęp do karty pamięci, może przerwać ten proces.

  Przejdź do trybu konfiguracji. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_3. gif"/>

  Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

  Wybierz General Network Setup (Podstawowe ustawienia sieci). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

  Potwierdź nazwę drukarki.

  Nazwa drukarki jest używana w celu uzyskania dostępu lub identyfikacji drukarki w sieci.

  Domyślne ustawienie to "EPSONXXXXXX" (X: 6 ostatnich cyfr adresu MAC). Aby zmienić nazwę drukarkę, wpisz tekst ponownie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

  Określ ustawienia adresu TCP/IP.

  Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela adres IP do drukarki. Aby użyć tej opcji, wybierz Auto.

  Aby przydzielić unikatowy adres IP drukarce, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

  Ustaw serwer DNS.

  Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela serwer DNS do drukarki.

  Aby określić adres serwera DNS, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres podstawowego i pomocniczego serwera DNS. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_8. gif"/>

  Ustaw adres serwera proxy.

  Wybierz Do Not Use (Nie używaj).

  Aby użyć serwera proxy, wybierz opcję Use (Użyj) i wprowadź adres i port serwera proxy.

  Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej

  W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego.

  Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

  Ręczna konfiguracja za pomocą panelu sterowania

  Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

  Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
  Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

  Windows Connect Now (WCN) za pomocą pamięci USB
  Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 2 (SP2).

  W przypadku używania sieci WLAN należy ustawić ustawienia zabezpieczeń takie jak WEP lub WPA. W niezabezpieczonej sieci dane użytkownika mogą być podatne na podsłuch itp.

  Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

  Nie zmieniaj ustawień sieciowych, gdy trwa dostęp do karty pamięci.

  Gdy sieć WLAN jest ustawiona na Enable (Włącz), drukarka nie może być używana w przewodowej sieci LAN.

  Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania

  Aby zatwierdzić lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać poniższe czynności.

  Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

  Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

  Wybierz opcję Enable (Włącz).

  Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

  Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia, sprawdź go i wybierz Yes (Tak).

  Wybierz opcję Infrastructure Mode (Tryb infrastruktury). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_9. gif"/>

  Wybierz opcję Search SSID (Szukaj SSID).

  Aby ręcznie wprowadzić identyfikator SSID, wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID) i wprowadź identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_10. gif"/>

  Wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci), z którym ma zostać nawiązane połączenie.

  Jeśli identyfikator SSID nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy punkt dostępowy jest dostępny.

  Jeśli identyfikator SSID jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego kroku i wprowadź ręcznie identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_11. gif"/>

  Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczeń: WEP lub WPA. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_12. gif"/>

  Wpisz klucz WEP lub hasło WPA.

  Jeśli wybrano opcję WEP-64bit (40bit) (64-bitowy WEP (40 bitów)) lub WEP-128bit (104bit) (128-bitowy WEP (104 bity)):
  Wybierz Alphanumeric (Alfanumeryczny), gdy klucz WEP ma 5 lub 13 znaków.
  Wybierz: Hexadecimal (Szesnastkowy), gdy klucz WEP ma 10 lub 26 znaków.
  Wpisz klucz WEP i naciśnij przycisk OK.

  Jeśli wybrano opcję WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES):
  Wpisz hasło WPA i naciśnij przycisk OK.

  Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

  Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

  Wybierz opcję WPS Wireless LAN Setup (Konf. bezprzew. WPS LAN).

  Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku i metodę przy użyciu kodu PIN. Procedura różni się w zależności od metody.

  Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez WPS może potrwać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat zakończenia ustawiania.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego lub rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

  Konfiguracja trybu Przycisk

  Wybierz Push Button Mode (Tryb przycisk), a następnie naciśnij OK.

  Naciśnij przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie.

  Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK.

  Konfiguracja trybu Kod PIN

  Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

  Wybierz opcję PIN Code Mode (Tryb kodu PIN).

  Zarejestruj wyświetlany kod PIN w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

  Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

  Wybierz opcję SES Wireless LAN Setup (SES: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż lampka SES zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk OK.

  W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

  Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

  Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez SES może potrwać.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji SES i rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

  Potwierdzanie połączenia sieciowego

  Gdy ustawienia są zakończone, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci.

  Wybierz Confirm Network Settings (Potwierdzanie ustawień sieciowych)

  Potwierdź stan połączenia. Aby wydrukować arkusz stanu, naciśnij przycisk Start.

  Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja Side-By-Side Epson L60iip Tm B W Direct Thermal Printer