Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffch09m5m W

Frigidaire Ffch09m5m W to inteligentny i wydajny system chłodniczy, który zapewnia maksymalny komfort dzięki wyjątkowej technologii chłodzenia. Instalacja tego systemu jest prosta i szybka. Wystarczy podłączyć instalację, a system sam się skonfiguruje. Wszystkie funkcje są łatwe w użyciu, a panel sterowania pozwala na łatwe regulowanie temperatury i prędkości wentylatora. Frigidaire Ffch09m5m W jest wytrzymały i trwały, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie działał poprawnie przez długi czas. Obsługa tego systemu jest również prosta i intuicyjna.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffch09m5m W

Jak zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza płyt Blu-ray?

Informacje o aktualizacji (10. 02. 2011):

Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji 024, zapewniając następujące korzyści:

 • Ulepszone odtwarzanie płyt BD-ROM

Modele, których dotyczy informacja

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

W przypadku posiadania innego modelu odtwarzacza BD należy kliknąć tutaj, aby wybrać właściwy model.

Wybrać metodę aktualizacji odtwarzacza Blu-ray:

 • Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego
 • Za pomocą płyty CD-R

Najprostszym i zalecanym sposobem aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray jest procedura aktualizacji sieciowej.

 • Przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać instrukcję. Postępowanie niezgodne z instrukcjami może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga, aby odtwarzacz był poprawnie podłączony do aktywnego łącza internetowego.
 • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania wbudowanego, należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.
 • Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

Instrukcje:

 • Przed rozpoczęciem:
 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray.
 3. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.
 4. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, należy ją wyjąć.
 • Przeprowadzanie aktualizacji:
 1. W menu xross media bar™ za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje Setup - Network Update [Ustawienia - Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "Perform version update? " [Przeprowadzić aktualizację wersji? ].
 3. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Uruchamia się proces pobierania plików, a na ekranie telewizora pojawia się ekran pobierania.
 5. W czasie pobierania na ekranie telewizora i na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: DL */9. Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.
 6. Po zakończeniu pobierania rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VUP.
 7. W czasie instalowania aktualizacji na przednim wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany będzie komunikat: VUP */9. Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu aktualizacji.
 8. Pojawienie się komunikatu FINISH [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego. OSTRZEŻENIE! Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza płyt Blu-ray na polecenia lub jego uszkodzenie.
 9. Odtwarzacz płyt Blu-ray wyłączy się automatycznie.
 10. W celu potwierdzenia pomyślnie zakończonej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego. Uwaga: Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to , oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Potencjalne problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowej

Na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się komunikat "SYS ERR" lub "VUP NG".

 1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk POWER [ZASILANIE], do momentu wyłączenia zasilania.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray Disc.
 3. Należy ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z firmą Sony.

Podczas trwania procedury aktualizacji sieciowej, na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Sprawdzić poprawność ustawień sieciowych odtwarzacza Blu-ray Disc.

 1. Sprawdzić, czy kabel LAN jest włożony do złącza.
 2. Sprawdzić ustawienia sieciowe i upewnić się, że odtwarzacz Blu-ray Disc posiada własny adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy, w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] należy wpisać adres IP tego serwera.
 3. Następnie ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.

Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Włączyć ponownie zasilanie odtwarzacza. Następnie ponowić procedurę aktualizacji sieciowej.

Po zakończeniu procedury aktualizacji, po włączeniu zasilania odtwarzacza na przednim panelu ciągle wyświetla się komunikat WELCOME [WITAJ] lub WAIT [CZEKAJ].

Należy skontaktować się z firmą

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego (nie dotyczy pobierania plików) nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

 • Windows ®
 • Mac OS ®
 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

 • Zarejestruj się
 • Naprawa i gwarancja

Firma HP dostarcza okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego drukarek, które pomagają rozwiązać znane problemy i dodawaćnowe funkcje (w tym nowe aplikacje dla usług WWW). Aby pobrać wszystkie najnowsze aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowaniesprzętowe drukarki.

Istnieją dwie metody (wymienione poniżej) aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Wybierz jedną z podanych metod i wykonaj opisane czynności.

Uwaga:

W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Omówienie wideo

Oprócz zapoznania się z krokami opisanymi w niniejszym dokumencie można obejrzeć poniższy film, który przedstawia sposób aktualizacjioprogramowania sprzętowego drukarki.

Uwaga:

Czynności, jakie należy wykonać w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, różnią się w zależności od modelu drukarki.Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

Poniższy film dotyczy modeli drukarek LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479, 4001, 4002, 4003,4004, MFP 4101, 4102, 4103 i 4104:

Poniższy film dotyczy drukarek LaserJet Pro wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórychdrukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

Uwaga:

Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższychsekcjach.

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadkudrukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowegopo udostępnieniu nowych aktualizacji.

Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Znajdź typ panelu sterowania drukarki w poniższych opcjach, a następnie wykonaj przedstawione tu czynności.

Dotykowy panel sterowania z białym tłem

Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym z białym tłem.

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknijikony Konfiguracja.

  Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

  Uwaga:

  W przypadku braku opcji Zaktualizuj drukarkę przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Uwaga:

  Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

  Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

  1. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze ekranu w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij

   Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

   Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

   Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

  Dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

   Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja (lub ).

   Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

   Uwaga:

   Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

   Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

    Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Konfiguracja ).

    Przewiń i dotknij opcji Usługi, a następnie dotknij opcji Aktualizacja LaserJet.

    Dotknij opcji Zarządzaj aktualizacjami.

    Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

    2-wierszowy panel sterowania LCD

    Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

    Zależnie od opcji wyświetlanych w panelu sterowania wykonaj jedną z następujących czynności:

    Drukarki z opcjami

    Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w przypadku nowszych modeli LaserJet Pro.

     Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

     Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

      KonfiguracjaKonserwacja drukarkiAktualizuj oprogramowanie sprzętowe

      Uwaga:

      W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

      Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

      Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

      Wykonaj poniższe kroki, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki we wszystkich innych drukarkach LaserJet Pro,które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD.

       Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

       Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

       Uwaga:

       Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

       Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

        Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

        Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

        Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

        Metoda druga: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

        Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

        Uwaga:

        Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metodata działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

        Uwaga:

        Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

        Przygotowanie do aktualizacji

         Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego, wydrukuj stronę ustawień sieciowych lub stronę stanu drukarki.

          Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku OK , aby wyświetlić ekran główny.

          Za pomocą przycisków strzałek wybierz menu Konfiguracja, a następnie naciśnij przycisk OK.

          Przewiń do menu Raporty i je otwórz.

          Wybierz opcję Raport konfiguracji sieci drukarki, aby wydrukować stronę ustawień sieci, lub wybierz opcję Raport o stanie drukarki.

          Zanotuj wersję zainstalowanego oprogramowania sprzętowego.

          Uwaga:

          Po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego wersja zostanie zmieniona na 925. 2119A.

          Pobierz plik oprogramowania sprzętowego.

           Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

           W polu wyszukiwania wpisz nazwę drukarki i wybierz opcję Prześlij.

           W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

           Kliknij przycisk Pobierz, a następnie zapisz plik na komputerze.

           Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — Windows

            Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . exe.

            Kliknij dwukrotnie plik, aby uruchomić proces aktualizacji.

            Zostanie otwarte narzędzie drukarki.

            Poczekaj, aż narzędzie odszuka drukarki podłączone do komputera za pośrednictwem portu USB lub sieci.

            Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego i wybierz opcję Aktualizuj.

            Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

            Uwaga:

            Na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. Najpierw wyświetli się komunikat Aktualizowanie... , a następnie po przesłaniu plików komunikat zmieni się na Pobieranie... .

            Po zakończeniu pobierania poczekaj na ponowne uruchomienie drukarki w stanie Gotowość. Drukarka zostanie automatycznie ponownie uruchomiona.

            Aby sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki zakończyła się pomyślnie, wydrukuj Raport konfiguracji drukarki lub Raport o stanie drukarki, wykonując czynności, które opisano wcześniej, a następnie sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.

            Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

            Aktualizacja oprogramowania sprzętowego — macOS

             Przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik . dmg.

             Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć aktualizację.

             Po uruchomieniu pliku. dmg trzy pliki zostaną zapisane na pulpicie.

             Kliknij plik HP Firmware Updater. Na pulpicie zostanie utworzony plik HP Laserjet Pro M404 M405 XXXXX, gdzie „XXXXX” to numer wersji oprogramowania sprzętowego.

             Kliknij ten plik, aby rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

             Wybierz drukarki, dla których chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, i wybierz opcję Kontynuuj.

             Wybierz ponownie opcję Kontynuuj, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

             Uwaga:

             W narzędziu i na panelu sterowania zostanie wyświetlony stan aktualizowania. .

             Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć narzędzie.

Dostępne są 2 możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu:

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktywować automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu poprzez interfejs użytkownika. Po aktywowaniu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego produkt samodzielnie wyszukuje i instaluje nowe wersje oprogramowania sprzętowego, o ile dostępne jest aktywne połączenie internetowe. Przy tym aktualizacja dostępnego oprogramowania sprzętowego może potrwać do 48 godzin.

 • W późniejszym czasie automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w parametrach sprzętowych produktu. W tym celu w menu Konfiguracja wybrać punkt Parametry i dla parametru Automatyczne aktualizacje włączone wybrać wartość Tak.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na produkcie przy użyciu karty pamięci USB

Warunki:

 • Posiadanie 1 karty pamięci USB o pojemności maksymalnej 32 GB sformatowanej w systemie FAT32.

 • Karta pamięci USB w wersji 2. 0 lub nowszej

 • Produkt musi być uruchomiony.

Sposób postępowania:

 1. Utworzyć na karcie pamięci USB katalog o nazwie update.
 2. Sprawdzić, czy plik aktualizacyjny z oprogramowaniem sprzętowym jest przeznaczony do danego urządzenia i zapisać na karcie pamięci USB w katalogu „update”. Plik aktualizacyjny jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem serwisu ( Kontakt).
 3. Zmienić nazwę pliku aktualizacyjnego na update. upd.
 4. Włożyć kartę pamięci USB do gniazda USB produktu.
 5. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego dioda LED systemu pulsuje na pomarańczowo, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka minut.
 6. Jeżeli pobranie nowej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przebiegło pomyślnie, dioda LED systemu świeci się na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Ten proces może potrwać kilka sekund.
 7. Produkt uruchamia się ponownie w sposób automatyczny. Podczas ponownego uruchamiania dioda LED systemu oraz dioda LED COM świecą się na pomarańczowo. Proces uruchamiania może trwać do 5 minut.
 8. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, dioda LED systemu świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM pulsuje na zielono. Jeżeli dioda LED systemu nie świeci się ciągle na zielono, a dioda LED COM nie pulsuje na zielono, należy ponownie przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 9. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, należy wyjąć kartę pamięci USB z gniazda USB produktu.

  Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffch09m5m W

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffch09m5m W

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffch09m5m W