Informacje o usługach Craftsman 358 795592

Craftsman 358 795592 to łańcuch piły o długości 16 cali. Jest to łańcuch typu „pół-kulka”, który jest wykonany z wysokiej jakości stali, co zapewnia wydajność i trwałość. Łańcuch ten jest odpowiedni do używania w piłach łańcuchowych Craftsman i jest przeznaczony do cięcia drewna. Łańcuch należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta, aby uniknąć uszkodzenia piły lub poważnych obrażeń dla użytkownika. Zaleca się również regularne ostrzenie i lub czyszczenie łańcucha, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność przy cięciu.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o usługach Craftsman 358 795592

Przemień użytkowników, którzy znajdą Twoją firmę w wyszukiwarce czy w Mapach Google, w swoich nowych klientów. Zaprezentuj w bezpłatnym Profilu Firmy jej fizyczną lokalizację i obsługiwany obszar. Spersonalizuj profil za pomocą zdjęć, ofert, wpisów i innych elementów.

Zarządzaj

Bezpłatne

Utwórz bezpłatnie Profil Firmy

Łatwe

Zarządzaj profilem w wyszukiwarce i Mapach

Spersonalizowane

Dodaj godziny otwarcia, zdjęcia, wpisy itd.

Zapanuj nad pierwszym wrażeniem

Podaj podstawowe informacje i pokaż, co decyduje o wyjątkowości Twojej firmy – bezpośrednio w Profilu Firmy.

Łatwo komunikuj się z klientami

Przekazuj klientom najnowsze informacje za pomocą wpisów, ofert, czatu itp.

Zaprezentuj swoją ofertę – od menu po zakres usług

Niezależnie od tego, czy prowadzisz restaurację lub sklep, czy też świadczysz usługi, Profil Firmy ułatwia klientom bezpośrednie korzystanie z Twojej oferty, umożliwiając zapoznanie się z menu, wycenę usług itp.

Sprawdź, jak klienci znajdują Twoją firmę

Odkryj, jakie słowa kluczowe wpisują użytkownicy, aby Cię znaleźć. Uzyskaj szczegółowe informacje o połączeniach telefonicznych, opiniach, rezerwacjach i innych działaniach, aby dowiedzieć się, jak Twoja firma komunikuje się z klientami. com/? skipLandingPage=true&gmbsrc=pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u&hl=pl&skipPagesList=1" data-analytics-ga4="{"event": "manage_now_click","eventParams": {"moduleName": "Sprawdź, jak klienci znajdują Twoją firmę","linkText": "Zarządzaj", "gmbSrc": "pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u", "clickID": "sign in click","linkURL": "https://business. com/? skipLandingPage=true&gmbsrc=pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u&hl=pl&skipPagesList=1"}}" data-analytics="{"event": "trackCustomEvent","eventLabel": "https://business. com/? skipLandingPage=true&gmbsrc=pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u&hl=pl&skipPagesList=1","clickText": "Zarządzaj", "gmbSrc": "pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u","moduleHeaderText": "Sprawdź, jak klienci znajdują Twoją firmę"}" data-analytics-gmbsrc-ga4="{"event": "manage_now_click","gmbSrc": "pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u","clickID": "sign in click", "linkURL": "https://business. com/? skipLandingPage=true&gmbsrc=pl-pl-z-z-z-gmb-s-z-u~mhp-hom_ins-u&hl=pl&skipPagesList=1"}}" data-analytics-gmbsrc="{"event": "trackCustomEvent","moduleHeaderText": "Sprawdź, jak klienci znajdują Twoją firmę"}" tabindex="0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">

HISTORIE SUKCESU

Zawsze pytam klientów jak znaleźli moje usługi i często słyszę odpowiedź: 'Natrafiliśmy na Twój profil w Google. '

  Odpowiedzi na Twoje pytania

  Tak, utworzenie Profilu Firmy w Google jest bezpłatne. Możesz utworzyć profil bez opłat i zarządzać firmą w wyszukiwarce i Mapach Google, aby pozyskać nowych klientów.

  Tak, możesz mieć profil, jeśli Twoja firma nie ma adresu, o ile kontaktujesz się osobiście ze swoimi klientami. usługi hydrauliczne lub sprzątanie).

  Dowiedz się więcej o zgłaszaniu praw i weryfikowaniu Profilu Firmy działającej na określonym obszarze

  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW GRUPY MORIZON-GRATKA

  1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836.

  Z Administratorem możesz kontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej, lub pod adresem email: rodo. zgloszenia@morizon-gratka. pl; rodo@morizon-gratka. pl.

  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Jakuba Rzeźnickiego, z którym możesz skontaktować się pod adresem email: iod@morizon-gratka. pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych.

  2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

  Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

  1. wykonania usług oferowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka Sp. – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja decyzja o skorzystaniu z usługi dostępnej w serwisie, w związku z czym, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania usługi lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy o wykonanie takiej usługi;
  2. zapewnienia najwyższej jakości usług oferowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka Sp. i usług z tym związanych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na optymalizacji świadczonych usług i funkcjonowania naszych serwisów;
  3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług spółek Grupy MZN Property za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz spółek należących do Grupy MZN Property, polegający na poinformowaniu Ciebie o naszej ofercie oraz Twoja zgoda na przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, informacje takie dostarczą Ci również pozostałe spółki należące do Grupy MZN Property. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę;
  4. podczas korzystania z usług oferowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka Sp. (w tym, z funkcjonalności serwisów umożliwiających kontaktowanie się z Ogłoszeniodawcami), możesz dobrowolnie podać swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, jakie sam uznasz za właściwe. Administrator zbiera wszelkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas korzystania z funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach. Administrator zbiera również informacje o urządzeniach, z których korzystasz; Twojej lokalizacji; szczegółach logowania i wykorzystywanych przeglądarkach internetowych; Twojej aktywności w naszych serwisach. Twoje preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym regulaminem i Polityką Cookies. Dane te zbieramy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych serwisów i najwyższej jakości oferowanych usług; przeciwdziałania potencjalnym naruszeniom regulaminu zarówno przez użytkowników, jak i Ogłoszeniodawców; oraz zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości przyjaznego i efektywnego korzystania z serwisów. Dane dotyczące lokalizacji oraz Twojej aktywności w serwisach są ponadto podstawą oferowania Ci usług, które możliwie najpełniej odpowiadałyby Twoim potrzebom i preferencjom;
  5. podając nam swój numer telefonu lub adres email w związku z korzystaniem z usług oferowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka Sp. o., wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych usługach - w szczególności takich, które pomogą Ci w korzystaniu z dostępnych funkcjonalności - drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. W przypadku kontaktu telefonicznego, wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, prosimy o przerwanie rozmowy i skorzystanie z innych dostępnych form komunikacji.

  3. Informacja o odbiorcach danych

  Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, świadczącym na rzecz Grupy Morizon-Gratka Sp. usługi wsparcia teleinformatycznego, niezbędne do funkcjonowania naszych serwisów oraz zapewnienia ich najwyższej jakości. Podmioty te działają jako podwykonawcy Grupy Morizon-Gratka Sp. i nie są uprawnione do przetwarzania Twoich danych dla własnych celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Jeżeli podejmiesz decyzję o skontaktowaniu się z wybranym Ogłoszeniodawcą (agencją nieruchomości lub deweloperem), prześlemy wybranej przez Ciebie agencji lub wybranemu deweloperowi, informacje statystyczne dotyczące charakterystycznych cech nieruchomości, jakie przeglądałeś w naszych serwisach (lokalizacja, powierzchnia, rodzaj nieruchomości). Dane te udostępnimy wyłącznie tej agencji lub temu deweloperowi, z którym wcześniej sam nawiążesz kontakt, korzystając z funkcjonalności dostępnych w serwisach Grupy Morizon-Gratka Sp.

  Jeżeli korzystasz z usługi Aukcje i Rezerwacje, Twoje dane mogą być udostępnione deweloperowi (Ogłoszeniodawcy), w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej.

  Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub marketingowych, Twoje dane kontaktowe przekażemy również innym spółkom należącym do Grupy MZN Property, w celu przedstawienia Ci informacji o ich usługach lub ofercie.

  Z zastrzeżeniem powyżej podanych przypadków, Twoje dane osobowe nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.

  Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej wyraźnej zgody.

  W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępniliśmy Twoje dane oraz ich treści.

  Jednocześnie informujemy, że Grupa Morizon-Gratka Sp. nie odpowiada za dane osobowe, jakie możesz przesłać za pomocą formularza kontaktowego do Ogłoszeniodawców lub przekazać Ogłoszeniodawcom w zainicjowanej przez siebie, bezpośredniej rozmowie telefonicznej.

  4. Okres przechowywania danych

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania usługi, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usługi. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (w szczególności, na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową), Twoje dane będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości naszych usług lub w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, będziemy je przetwarzali do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższych celach.

  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie Twojej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii Twoich danych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług),
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy rodo. pl, rodo@morizon-gratka. pl lub pisemny na adres wybranego Administratora.

  W przypadku wykonywania przez Ciebie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Twoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu; data i treść zgłoszonego przez Ciebie żądania; data i sposób jego rozpoznania, zostaną przez nas zarejestrowane w celu wykazania zgodności realizacji praw osób, których dane dotyczą, z obowiązującymi przepisami oraz w celu udzielenia Ci odpowiedzi na ewentualne pytania. Administratorem tych danych jest Grupa Morizon-Gratka Sp. Wyżej wymienione dane, będą przez nas przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania.

  6. Prawo wniesienia skargi

  Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY WYRAZILI ZGODĘ NA PRZEKAZANIE ICH DANYCH LENDI SP. Z O. O.

  Jeżeli wyraziłeś zgodę na przekazanie Twoich danych w celu umówienia spotkania z ekspertem kredytowym, wówczas administratorem Twoich danych osobowych będzie LENDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Wojska Polskiego 47/6, 70-473 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000641775 (poniżej jako „Administrator danych”).

  Z Administratorem danych możesz skontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej lub pod adresem email info@lendi.

  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem email rodo@lendi.

  LENDI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe następujących celach:

 • wykonania usługi pośrednictwa kredytowego i usług z tym związanych - podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja decyzja o skorzystaniu z usługi LENDI, w związku z czym, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania usługi lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy o wykonanie takiej usługi;
 • zapewnienia najwyższej jakości usługi pośrednictwa kredytowego i usług z tym związanych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes LENDI wyrażający się w potrzebie optymalizacji świadczonych usług;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes LENDI oraz Twoja odrębna, wyraźna zgoda na przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych, Twoje dane kontaktowe przekażemy również innym spółkom należącym do Grupy MZN Property, które przedstawią Ci swoją ofertę lub informacje o usługach.
 • Jeżeli podejmiesz decyzję o złożeniu wniosku kredytowego, Twoje dane zostaną przez nas udostępnione - wraz z wnioskiem kredytowym - wybranemu przez Ciebie bankowi, w celu dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej oraz podjęcia dalszych czynności przed zawarciem umowy kredytu. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępniliśmy Twoje dane w procesie wnioskowania o kredyt.

  Twoje dane osobowe nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

  Twoje dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową, Twoje dane będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu LENDI (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług),
 • W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy rodo@lendi. pl lub pisemny na adres LENDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Wojska Polskiego 47/6, 70-473 Szczecin. Administratorem tych danych jest LENDI Sp.

  Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

  Nie znaleziono

  Obecnie nikt spośród 175 030 zarejestrowanych w Oferii wykonawców nie oferuje interesującej Cię usługi Craftsman. Spróbuj wyłączyć aktywne filtry lub wyszukaj inną frazę.Warto dodać zlecenieSzukasz wykonawcy Craftsman? Opisz pracę, jaką masz do wykonania, a wykonawcy sami się do Ciebie zgłoszą oferując konkurencyjne propozycje wykonania.
  Dodaj darmowe zlecenie

  Informacje o usługach Craftsman 358 795592

  Bezpośredni link do pobrania Informacje o usługach Craftsman 358 795592

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje o usługach Craftsman 358 795592