Fragmenty instrukcji obsługi Cisco Isr 899

Cisco ISR 899 to seria routerów z zintegrowanym zabezpieczeniem, która zapewnia szybkie, wydajne i bezpieczne połączenia. Przy użyciu tego sprzętu sieciowej można wykonywać różnego rodzaju usługi, takie jak VoIP, zarządzanie ruchem sieciowym, śledzenie i monitorowanie aktywności sieciowej, a także tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników. Fragmenty instrukcji obsługi Cisco ISR 899 obejmują instrukcje dotyczące konfiguracji, instalacji i aktualizacji oprogramowania, a także instrukcje dotyczące tworzenia i zarządzania kontami użytkowników. Dzięki tym fragmentom instrukcji użytkownicy mogą z łatwością skonfigurować i zarządzać siecią z zastosowaniem Cisco ISR 899, zapewniając szybkość i wysoką wydajność działania.

Ostatnia aktualizacja: Fragmenty instrukcji obsługi Cisco Isr 899

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


Cisco Unified IP Phone 6921, 6941,
and 6961 User Guide for
Cisco Unified Communications
Manager 7. 1 (SCCP)
Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www. cisco. com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Common Phone Tasks Softkeys All Calls Lists all missed, placed, and Place a call Go off-hook before or received calls. after dialing a number. Answer Answer a call. Redial a number Press Redial. Apply Confirm a ringtone selection. Switch to handset Pick up the handset. QUICK REFERENCE during a call Call Initiate a call. Switch to speaker or Press or, Callback Receive notification when a busy headset during a call then hang up the handset. extension becomes available. Cancel Cancel an action
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
New Call Make a new call. Phone Screen Icons Buttons OK Confirm a selection. Off-hook Applications OPickup Answer a call that is ringing in an associated group. On-hook Contacts Park Store a call. Messages Connected call Play Play ringtone. Transfer PickUp Answer a call that is ringing on Incoming call another phone in your group. Hold Redial Redial the most recently dialed Missed call number. Conference Received call Remove Remove a conference participant Volume or an entry. Placed call Re
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Contents Your Phone 1 Cisco Unified IP Phone 6921 1 Phone Connections 1 Buttons and Hardware 3 Phone Screen 5 Footstand 5 Higher Viewing Angle 7 Lower Viewing Angle 8 Handset Rest 9 Cisco Unified IP Phone 6941 10 Phone Connections 10 Buttons and Hardware 12 Phone Screen 15 Footstand 15 Higher Viewing Angle 17 Lower Viewing Angle 18 Handset Rest 19 Cisco Unified IP Phone 6961 20 Phone Connections 20 Buttons and Hardware 22 Phone Screen 24 Footstand 24
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
View Call History 30 View Call Record Details 30 Filter Call History 30 Dial From Call History 30 Clear Call History 31 Delete Call Record From Call History 31 Preferences 32 Ring Tones 32 Contrast 32 Services 33 Access Services 33 Phone Information 33 View Phone Information 33 Administrator Settings 34 Contacts 35 Phone Contacts 35 Corporate Directory 35 Search for and Dial a Contact 35 Search for and Dial a Contact While on a Call 36 Personal Directory
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Set up a Call Back Notification 44 Call Forward All 44 Forward Calls on a Primary Line 45 Call Park 45 Park and Retrieve a Call Using Park 46 Park and Retrieve a Call Using Assisted Directed Call Park 46 Park and Retrieve a Call Using Manual Directed Call Park 46 Call Pickup 47 Answer a Call Using Pickup 47 Answer a Call Using Group Pickup and a Group Pickup Number 47 Answer a Call Using Group Pickup and a Phone Number 48 Answer a Call Using Other Pickup 48 Call Waiting
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Swap Between Held and Active Calls on Multiple Lines 53 Put a Call on Hold by Answering a New Call on Another Line 53 Determine if a Shared Line is on Hold 53 Hold Reversion 53 Respond to a Hold Reversion Notification 54 Hunt Groups 54 Sign In and Out of a Hunt Group 54 Intercom 54 Place an Intercom Call 54 Receive an Intercom Call 55 Line Status 55 Line Status Indicators 55 Malicious Call Identification 56 Trace a Suspicious Call 56 Meet Me 56 Host a Meet-Me Conf
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Place a Call with a Speed-Dial Code 61 Transfer 61 Transfer a Call to Another Number 61 Use Direct Transfer to Connect Calls Across Lines 62 Swap Between Calls Before Completing a Transfer 62 Web Dialer 62 Use Web Dialer with Cisco Directory 62 Use Web Dialer with Another Online Corporate Directory 62 Set Up, View, or Change Web Dialer Preferences 63 Sign Out of Web Dialer 63 User Options 64 User Options Web Pages 64 Sign In and Out of User Options Web Pages 64 Device
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Change the Language for Your User Options Web Pages 71 Change the Language for Your Phone Display 71 Directory 71 Personal Address Book 72 Add a New PAB Entry 72 Search for a PAB Entry 72 Edit a PAB Entry 72 Delete a PAB Entry 72 Assign a Feature Button for Personal Address Book 72 Fast Dials 73 Assign a Feature Button for Fast Dial 73 Assign a Fast Dial Code to a PAB Entry 73 Assign a Fast Dial Code to a Phone Number Without Using a PAB Entry 74 Search for a Fast Dia
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Accessibility Features 81 Hearing Impaired Accessibility Features 81 Vision Impaired and Blind Accessibility Features 85 Mobility Impaired Accessibility Features 87 Additional Information 90 Warranty 91 Cisco One-Year Limited Hardware Warranty Terms 91 Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) ix
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
x OL-18397-01
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Your Phone Cisco Unified IP Phone 6921 The Cisco Unified IP Phone 6921 provides these features: • Phone connections � Buttons and hardware � Phone screen � Footstand � Handset rest Phone Connections For your phone to work, it must be connected to the corporate IP telephony network. Your system administrator can help you connect your phone. Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
1 3 7 2 6 5 4 1 DC adaptor port (DC48V). 5 Access port (10/100 PC) connection. 2 AC-to-DC power supply (optional). 6 Handset connection. 3 AC power wall plug (optional). 7 Analog headset connection (optional). 4 Network port (10/100 SW) connection. IEEE 802. 3af power enabled. 2 OL-18397-01 192762
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Your Phone Buttons and Hardware 1 2 17 3 4 16 5 15 14 6 7 1 2 3 1 /. @ ABC DEF 8 4 5 6 2 GHI JKL MNO 13 7 8 9 PQRS TUV WXYZ 9 0 10 11 12 1 Handset light strip Indicates an incoming call (flashing red) or new voice message (steady red). Phone screen Shows information about your phone such as directory number, active 2 call and line status, softkey options, speed dials, placed calls, and phone menu listings. Softkey buttons Depending on how your system administrator sets up the phone, 3 ena
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
4 Transfer button Transfers a call. 5 Conference button Creates a conference call. 6 Hold button Places an active call on hold. Navigation bar and The Navigation bar allows you to scroll through menus and highlight 7 Select button items. When phone is on-hook, displays phone numbers from your Placed Call listing (up arrow) or your speed dials (down arrow). The Select button (in the middle of the Navigation bar) allows you to select a highlighted item. Line 1 and Line 2 Line 1 selects the pr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Your Phone 13 Volume button Controls the handset, headset, and speakerphone volume (off-hook) and the ringer volume (on-hook). 14 Messages button Auto-dials your voicemail system (varies by system). 15 Applications button Opens/closes the Applications menu. Use it to access call history, user preferences, phone settings, and phone model information. Contacts button Opens/closes the Directories menu. Use it to access personal and 16 corporate directories. Handset Phone handset. 17 Phone Scr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
2 1 CISCO 1 Footstand slots for a higher viewing angle 2 Footstand slots for a lower viewing angle 6 OL-18397-01 194407
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Your Phone Higher Viewing Angle Cisco Unified IP Phone 6921, 6941, and 6961 User Guide for Cisco Unified Communications Manager 7. 1 (SCCP) 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Lower Viewing Angle 8 OL-18397-01

KIO 2293/13 – Wyrok KIO – 2013-10-07 43 fragmenty

2013-10-07 » Oddala odwołanie

wraz zdokumentacją techniczno-ruchową/instrukcją użytkowania odnoszących się m. in ...

zgodności lubświadectwo zgodności, DTR/instrukcję obsługi elementu (załącznik nr 1 do ... razie, gdyby dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja użytkowania niepotwierdzały spełniania warunków ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">brak wyraźnego odniesieniaw DTR/Instrukcji obsługi do opisanych w SIWZ wymagań ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">SIWZ, certyfikat badania typu WE, instrukcję obsługi IOT 1J5. 150 ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">Taka możliwość jest wyszczególniona w instrukcji obsługi zabezpieczeniamimMUZ-SR (strona 43 uzupełnienia do oferty). Instrukcja ta jest wymieniona na stronie ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">strona 238 oferty - "szczegóły dotyczące obsługizabezpieczenia przedstawiono w załączniku Instrukcja obsługi miniMUZ-SR"), a więcstanowi ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi IDT- 607. 102-2 z ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_9#match_9">marca 2013 r.Przedmiotowa DTR/instrukcja obsługi w żadnym miejscu nie ogranicza ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_10#match_10">i górnicze. Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja obsługi, wyznaczające granice eksploatacji stacji transformatorowych ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_11#match_11">że w dokumentacji techniczno-ruchowej/instrukcji obsługi zaoferowanych przez odwołującego stacji transformatorowych ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_12#match_12">z dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi, nie wynika, iż zabezpieczenia stacji ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_13#match_13">że z dokumentacji techniczno-ruchowej/instrukcji obsługi stacji transformatorowej (nr DTR-02 ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_14#match_14">zabezpieczenia, którego sposób programowania określa Instrukcja obsługi PM Ex-DTR. 901. 01 ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_15#match_15">RS-485. Jak wynika z instrukcji obsługi przekaźnika PM-2, programowanie zabezpieczenia ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_16#match_16">jest dodatkowy komputer (str. 23 Instrukcji Obsługi PM Ex-DTR. pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_17#match_17">WUG, dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi, choć zaistniały wątpliwości co do ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_18#match_18">wraz z dokumentacją techniczno- ruchową/instrukcją użytkowania odnoszących się m. pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_19#match_19">zgodności lub świadectwo zgodności, DTR/instrukcję obsługi elementu (załącznik nr 1 do ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_20#match_20">razie gdyby dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja użytkowania nie potwierdzały spełniania warunków ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_21#match_21">brak wyraźnego odniesienia w DTR/Instrukcji obsługi do opisanych w SIWZ wymagań ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_22#match_22">treści Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcji Obsługi stacji transformatorowej górniczej typu SRGCA ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_23#match_23">parametryzacji (str. 238-240 oferty "Instrukcja obsługi stacji nr IDT 607. 102 ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_24#match_24">Na str. 42 ww. DTR/instrukcji obsługi została zawarta uwaga o treści ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_25#match_25">z dokumentacją techniczno- ruchową i instrukcją obsługi IDT 607. pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_26#match_26">PCAR: certyfikat badania typu WE, instrukcję obsługi IDT 115. 150-2, wzór ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_27#match_27">podłączenia ze stacją transformatorową oraz instrukcje obsługi zabezpieczenia miniMUZ-SR.Odwołujący wyjaśnił ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_28#match_28">łącze transmisyjne jest wskazna w instrukcji obsługi zabezpieczenia mimMUZ-SR (strona 9 instrukcji - str 43 uzupełnienia do oferty). pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_29#match_29">str. 238 oferty - "szczegóły dotyczące obsługi zabezpieczenia przedstawiono w załączniku Instrukcja obsługi miniMUZ-SR").W ocenie Izby ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_30#match_30">wymagania.Złozona w ofercie DTR/instrukcja obsługi stacji transformatorowej zawiera jednoznaczną informację ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_31#match_31">w szczególności dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja obsługi stacji transformatorowych wskazana w decyzjach ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_32#match_32">nie zostały poparte dokumentacją DTR/instrukcją obsługi. Dokumentacja powyższa wymagałaby zmiany w ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_33#match_33">z dokumentacją techniczno- ruchową i instrukcją obsługi stacji transformatorowych oraz złożonymi w ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_34#match_34">odniesieniu do parametryzatora PCAR, że instrukcja obsługi IDT115. 105-2 wskazana ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_35#match_35">Izba zważyła również, że ww. instrukcji obsługi nie są opisane jakichkolwiek możliwości ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_36#match_36">Prezesa WUG, dokumentacji techniczno-ruchowej/instrukcji obsługi. W niniejszej sprawie nie wystąpiły ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_37#match_37">Pzp.W dokumentacji techniczno-ruchowej/instrukcji obsługi stacji transformatorowej (nr DTR-02 ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_38#match_38">Sposób programowania tego przekaźnika określa Instrukcja obsługi PM-2 Ex-DTR. 901 ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_39#match_39">ma potrzeby otwierania obudowy ognioszczelnej. Instrukcja zawiera też informację, że "Pilot ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_40#match_40">Twierdzenie odwołującego, iż zgodnie z instrukcją obsługi przekaźnika PM-2, programowanie zabezpieczenia ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_41#match_41">oprogramowania, nie znajduje potwierdzenia w instrukcji obsługi przekaźnika mikroprocesorowego sterowniczo-zabezpieczeniowego typu ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_42#match_42">zarzut odwołujący powoływał się na instrukcję obsługi przekaźnika mikroprocesorowego sterowniczo-zabezpieczeniowego typu ... pl/podglad/36728-kio-2293-13, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2013-10-07? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=0&summary_limit=1000&match=match_43#match_43">że przedstawiona przez niego wersja instrukcji obsługi przekaźnika PM-2 jest wiążąca ... [ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 16 fragmentów

2017-09-20 » Oddala odwołanie

są nieprawdziwe ze stanem faktycznym - instrukcją obsługi oferowanego urządzenia, co powinno zostać ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_2#match_2">opiera swoją wiedzę na oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia GMAX. Na stronie 8 ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_3#match_3">akumulator lub zewnętrzne źródło zasilania. "Instrukcja obsługi - dokument pochodzący od producenta i ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">wiarygodne źródło informacji o produkcie. Instrukcja obsługi opisuje konkretne urządzenie oraz podaje ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">istniejących w danym urządzeniu parametrów.Instrukcja obsługi na postanowienia której Odwołujący powołuje ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">23 noszą znamiona prospektów, katalogów, instrukcji obsługi itp. mających potwierdzać postawione wymagania ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">stół operacyjny do neurochirurgii oraz Instrukcje obsługi tego stołu o nazwie GMAX ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">zgłasza również kolejny dowód tj. instrukcję obsługi stołu. Powyższy dowód przedkłada w ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_9#match_9">z tym inna jest zasada obsługi serwisu i naprawy. Zaznacza na ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_10#match_10">miejscu, w poczet dowodu składa instrukcję obsługi, którą złożyła Zamawiającemu na wezwanie. Składa wersję anglojęzyczną instrukcji obsługi stołu operacyjnego G-max Transfer ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_11#match_11">który został złożony przez Odwołującego, instrukcja obsługi, nie posiada daty.Radca prawny ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_12#match_12">parametrach, czyli nie jest to instrukcja obsługi urządzenia UM215. W tym ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_13#match_13">istniał dokument karta katalogowa czy instrukcja obsługi z maja 2017 r., to ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_14#match_14">dokumenty, tj. karta katalogowa i instrukcja obsługi np. regulacja wysokości, str. 7 karty, instrukcji str. 5. Znaleźliśmy 4 rozbieżności ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_15#match_15">pleców. Zaprzeczam twierdzeniu Odwołującego, że instrukcje, które on okazał, a które ... pl/podglad/63793-kio-1833-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-09-20? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=3&summary_limit=1000&match=match_16#match_16">postaci kart katalogowych jak i instrukcji obsługi stołu operacyjnego przewidzianego w pakiecie ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000">[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 17 fragmentów

2014-04-08 » Oddala odwołanie

opisy/ fotografie oferowanego przedmiotu zamówienia, instrukcja obsługi oferowanego urządzenia oraz oświadczenie producenta ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_2#match_2">zamawiającego. Odwołujący wyjaśnił, że załączona instrukcja obsługi jest ogólną instrukcją używania aparatu rentgenowskiego Zen7000 ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_3#match_3">zmiany danych produktowych zawartych w instrukcjach obsługi, dlatego instrukcji obsługi nie można traktować jako potwierdzenia ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">wskazał na wymóg załączenia: Certyfikatów, instrukcji obsługi do oferty i przy odbiorze ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">na potwierdzenie oferowanego parametru.2. instrukcji obsługi dla oferowanej aparatury medycznej - zgodnie ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">siwz wraz z numeracją stron, instrukcje obsługi zaoferowanego aparatu, dokumenty potwierdzające spełnianie ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">cyfrowej 25mA.W załączonej instrukcji obsługi, wer. 1. 0 z 2009 ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">5%., podobnie na stronie 87 instrukcji, gdzie zawarto schemat urządzenia wskazano ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_9#match_9">gołosłowne. Przeciwnie ze wskazanych w instrukcji schematów, na które powoływał się ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_10#match_10">przyjąć, że waga podana w instrukcji obsługi wynosząca 275 kg jest wagą ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_11#match_11">składanemu przez samego wykonawcę niż instrukcji obsługi pochodzącej od producenta. Nawet, gdyby ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_12#match_12">odwołującego co do charakteru samej instrukcji obsługi i tego, że nie jest ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_13#match_13">pomiędzy treścią oświadczenia a treścią instrukcji obsługi, obowiązkiem wykonawcy, ubiegającego się o ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_14#match_14">wymagań mogły być nie tylko instrukcje obsługi ale także inne materiały techniczne ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_15#match_15">mA, tymczasem na stronie 76 instrukcji obsługi podano 0, 2mA - 6 ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_16#match_16">użytym w oryginalnej angielskojęzycznej wersji instrukcji obsługi aparatu ZEN 7000, złożonej przez ... pl/podglad/39114-kio-613-14, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2014-04-08? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=4&summary_limit=1000&match=match_17#match_17">się sformułowania "continuity" (strona 50 instrukcji obsługi aparatu ZEN7000, Wer. 1 ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000">[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 8 fragmentów

2005-11-24 » Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne

środkamifinansowymi w takiej wysokości), instrukcji obsługi w języku polskim (pkt. XI ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_2#match_2">sprzeciwiający się dołączeniu do oferty instrukcji obsługi w języku polskim,Odwołujący argumentuje ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_3#match_3">dotyczyć Wykonawcy, czy przedmiotu zamówienia. Instrukcja obsługi nie jest zaś dokumentem niezbędnym ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">kryteriach. Wątpliwe zatem jest, aby instrukcja obsługi czyschematy i koncepcje mogłyby ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">zastosowania.Odnośnie zarzutu żądania przedłożenia instrukcji obsługi, Zamawiający stwierdził, iż niewidzi ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">jej dostarczenia przez Wykonawców, bowiem instrukcja taka jest zasadniczym dokumentem dostarczanym użytkownikowi. Poza tym, instrukcjaobsługi może posłużyć także do porównania ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">podstawie dostarczonych materiałów (schematy, projekty, instrukcjeStrona 6 z 11itp ... pl/podglad/8078-uzp-zo-0-3430-05, wyrok, zespolu-arbitrow, 2005-11-24? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=5&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">W kwestii zarzutu dotyczącego dostarczenia instrukcji obsługi Zespół Arbitrów podziela pogląd Odwołującego ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000">[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 44 fragmenty

2016-12-09 » Uwzględnia odwołanie

dołączone do oferty: d) DTR/ Instrukcję użytkowania oferowanych stacji potwierdzającą spełnienie ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_2#match_2">Jeżeli dołączone w ofercie DTR/ Instrukcja użytkowania będzie się różnić od ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_3#match_3">Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) lub kompletnej Instrukcji użytkowania oferowanych stacji. Zamawiający nie ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (instrukcją obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">swojej oferty Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcję obsługi i bezpieczeństwa nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">do oferty dokument o nazwie Instrukcja Obsługi i Bezpieczeństwa (zgodnie z UP ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">uzupełnienia w następującym zakresie: "uzupełnić instrukcję obsługi i bezpieczeństwa wymienioną w dopuszczeniu ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">października 2016 r. ) oświadczył, że: "instrukcja obsługi i bezpieczeństwa zamieszczona jest na ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_9#match_9">w formie: Dokumentacji Techniczno- Ruchowej (Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR/02/13 oraz • Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa (zgodnie z UP ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_10#match_10">Zgodnie z zapisami dokumentacji źródłowej "Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa" w aneksie nr ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_11#match_11">konkretnego typu stacji transformatorowej szczegółowa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa jest tworzona na ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_12#match_12">zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (instrukcją obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_13#match_13">dopuszczonej dokumentacji, tudzież tworzenia szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa na bazie dokumentacji ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_14#match_14">o tętna Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (instrukcja obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_15#match_15">do oferty wykonawcy UNISTER szczegółowa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa stworzona została na ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_16#match_16">w załączonej do oferty szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa posłużono się sformułowaniami ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_17#match_17">Treść załączonej do oferty szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa wskazuje, że została ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_18#match_18">przemawia również to, że szczegółowa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa dotyczy wyłącznie tych ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_19#match_19">że na etapie sporządzania szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa wyłącznie ślepy traf ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_20#match_20">uzupełnienia kompletnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (instrukcji obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_21#match_21">zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa instrukcja obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_22#match_22">swojej oferty Dokumentację Techniczno-Ruchową, Instrukcję obsługi i bezpieczeństwa nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_23#match_23">do oferty dokument o nazwie Instrukcja Obsługi i Bezpieczeństwa (zgodnie z UP ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_24#match_24">uzupełnienia w następującym zakresie: "uzupełnić instrukcję obsługi i bezpieczeństwa wymienioną w dopuszczeniu ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_25#match_25">na powyższe wezwanie oświadczył, że: "instrukcja obsługi i bezpieczeństwa zamieszczona jest na ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_26#match_26">w formie: Dokumentacji Techniczno-Ruchowej {Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR/02/13; Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa (zgodnie z UP ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_27#match_27">Zgodnie z zapisami dokumentacji źródłowej "Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa" w aneksie nr ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_28#match_28">konkretnego typu stacji transformatorowej szczegółowa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa jest tworzona na ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_29#match_29">zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa instrukcja obsługi i bezpieczeństwa! Nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_30#match_30">dopuszczonej dokumentacji, tudzież tworzenia szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa na bazie dokumentacji ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_31#match_31">wyłącznie kompletna Dokumentacja Techniczno-Ruchowa {instrukcja obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_32#match_32">do oferty wykonawcy Apator szczegółowa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa stworzona została na ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_33#match_33">w załączonej do oferty szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa posłużono się sformułowaniami ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_34#match_34">Treść załączonej do oferty szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa wskazuje, że została ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_35#match_35">przemawia również to, że szczegółowa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa dotyczy wyłącznie tych ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_36#match_36">że na etapie sporządzania szczegółowej Instrukcji obsługi i bezpieczeństwa wyłącznie ślepy traf ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_37#match_37">uzupełnienia kompletnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej {instrukcji obsługi i bezpieczeństwa) nr UP/DTR ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_38#match_38">dołączone do oferty; (... ) d) DTR/ Instrukcję użytkowania oferowanych stacji, potwierdzającą spełnienie ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_39#match_39">Jeżeli dołączone w ofercie DTR/ Instrukcja użytkowania będzie się różnić od ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_40#match_40">do przedłożenia dokumentacji, a mianowicie Instrukcji. Zamawiający w opisie posłużył się bowiem oznaczeniem dla tej Instrukcji, jako "Instrukcja użytkowania oferowanej stacji", a nie ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_41#match_41">wskazując na decyzje Prezesa WUG - "Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa". Izba stwierdza także ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_42#match_42">toku rozprawy różnic w tej Instrukcji w stosunku do dokumentacji dopuszczeniowej ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_43#match_43">właśnie - dopuszczona wskazanym postanowieniem [alternatywnie] Instrukcja użytkowania oferowanej stacji - aczkolwiek oznaczona - wbrew zawartości dokumentu, jako Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa. Tym samym Odwołujący ... pl/podglad/57265-kio-2207-16, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2016-12-09? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=6&summary_limit=1000&match=match_44#match_44">ma podstaw, aby kwestionować przedłożoną Instrukcję z uwagi na jej postanowienia ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000">[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

2019-01-31 » Oddala odwołanie

analizator i częstotliwość ich wymiany, instrukcji obsługi z oprogramowaniem od wersji 3 ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_2#match_2">odczynnikowo-sensorowej. Wskazał, iż w instrukcji obsługi oferowanego analizatora, str. 41, wskazano ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_3#match_3">Przystępującego nie jest zgodne z instrukcją obsługi (str. 87-100, tabela "Rozwiązywanie ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">opisana na stronach 44-45 Instrukcji obsługi użytkownika. Instrukcja obsługi przewiduje również konieczność wykonywania przez ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">niezgodnie ze stanem faktycznym, gdyż instrukcja obsługi mówi, że "po zamontowaniu nowej ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">Do pisma Odwołujący załączył fragmenty instrukcji obsługi analizatora ABL Flex 90 (wersja ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">2018 r. wywodził z brzmienia Instrukcji obsługi, gdzie wskazano "Po zamontowaniu nowej ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">iż Odwołujący jako dowód złożył Instrukcję obsługi dla wersji oprogramowania od 3 ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_9#match_9">w 2018 r. stosować należy Instrukcję obsługi dla wersji oprogramowania 3. 4. Odwołujący posługiwał się zatem Instrukcją zdezaktualizowaną, nie wykazując jednocześnie, że w wersji Instrukcji obsługi, która znajduje zastosowanie do analizatorów ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_10#match_10">Tymczasem Zamawiający wskazywał, iż aktualna instrukcja różni się od tej złożonej ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_11#match_11">Izba uznała twierdzenia Odwołującego, iż Instrukcja obsługi powinna mieć prymat nad specyfikacją ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_12#match_12">jedynie wskazywał na pierwszeństwo treści Instrukcji obsługi wywodzone z przepisów ustawy o ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_13#match_13">sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego. Instrukcje obsługi co do zasady mają charakter ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_14#match_14">idący wniosek, iż zgodnie z Instrukcją obsługi problemy związane z wymianą uchwytu ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_15#match_15">uszczelki użytkownik powinien rozwiązać samodzielnie. Instrukcja ta daje wskazówki jak rozwiązać ... pl/podglad/75117-kio-65-19, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2019-01-31? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=8&summary_limit=1000&match=match_16#match_16">powoływał on się na treści Instrukcji obsługi, która nie jest aktualna w ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000">[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 18 fragmentów

2017-03-13 » Oddala odwołanie

jest dedykowane do przemieszczania. Z instrukcji obsługi separatora Trima wprost wynika, że ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_2#match_2">którzy jako jedyni, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia, są uprawnieni do ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_3#match_3">podłączenia go do sieci Ethernet. Instrukcja obsługi separatora Trima wprost wskazuje, że ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_4#match_4">określonych w normie IEC". Ponadto, instrukcja obsługi bezwzględnie zabrania stosowania procedur działania ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_5#match_5">lub śmierci dawcy. Zgodnie z instrukcją obsługi separatora Trima, "Firma Terumo BCT ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_6#match_6">za bezpieczeństwo dawcy, jeżeli do obsługi, konserwacji i kalibracji systemu Trima ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_7#match_7">udziału autoryzowanego serwisu (zgodnie z instrukcją obsługi separatora Trima WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowanego ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_8#match_8">że w złożonej przez Przystępującego instrukcji obsługi brak jest jakichkolwiek informacji, na ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_9#match_9">podłączenia udziału wykwalifikowanego serwisu.Z instrukcji wydanej w październiku 2012 r ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_10#match_10">oparł na wywodzeniu z posiadanej instrukcji obsługi zaoferowanego separatora, że ten nie ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_11#match_11">wymagania według odwołującego wynikały z instrukcji obsługi tego urządzenia. Natomiast zaoferowany przez ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_12#match_12">tym zakresie wywodzi z nieaktualnej instrukcji obsługi tego separatora. Otóż w złożonej Zamawiającemu instrukcji przez przystępującego nie wynikają powyższe ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_13#match_13">argumentację w na nieaktualnych już instrukcjach obsługi z czerwca 2008 r. i ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_14#match_14">r., natomiast przystępujący przedłożył zamawiającemu instrukcję z października 2012 r., która ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_15#match_15">że w 2012 r. z instrukcji używania systemu automatycznego pobierania składników ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_16#match_16">normie określonej w normie ICI. Instrukcja w tym zakresie uległa zmianie ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_17#match_17">przy czym do polskiej wersji instrukcji tą zmianę wprowadzona w październiku ... pl/podglad/59553-kio-370-17, wyrok, krajowej-izby-odwolawczej, 2017-03-13? fraza=instrukcja+obs%C5%82ugi&position=9&summary_limit=1000&match=match_18#match_18">rzekomego niewycenienia wyposażenia dodatkowego stanowisk obsługi separatorów to Izba stwierdza, że ...

Fragmenty instrukcji obsługi Cisco Isr 899

Bezpośredni link do pobrania Fragmenty instrukcji obsługi Cisco Isr 899

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Fragmenty instrukcji obsługi Cisco Isr 899