Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi R M700agp4msx

Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi R M700agp4msx (M700) jest jednym z najnowszych produktów Hitachi. Zaprojektowany został z myślą o wysokiej wydajności i niezawodności, M700 oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania, wydajności i bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, M700 oferuje łatwe w użyciu narzędzia do przechowywania i wdrażania aplikacji, w tym wirtualizację, konteneryzację i szereg usług chmury. Zawiera on również szereg funkcji bezpieczeństwa, takich jak kontrola dostępu, ochrona przed atakami i zabezpieczenie danych, które zapewniają, że dane są zabezpieczone przed utratą lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi R M700agp4msx

1

1. Dokumenty w procesie handlowym

1. Dokumenty w procesie handlowymDrLa7Aulg

1

Ćwiczenie 1.

Poniżej przedstawiono wypełnione dokumenty, zgodnie ze zdarzeniami gospodarczymi, jakie miały miejsce. Pod każdym dokumentem wskaż nazwę dokumentu.

Dokument 1.

R14uw5jk6HnBC
R4Qtx9lZRAxsL
Możliwe odpowiedzi: 1. oferta, 2. zapytanie ofertowe, 3. zamówienie, 4. pismo informacyjne

Dokument 2.

RHyQ5p1UWnp9e
R1KhPARjz86Lh
Możliwe odpowiedzi: 1. Oferta, 2. Zapytanie ofertowe, 3. Pismo informacyjne, 4. Zamówienie

Dokument 3.

RKBJe8fBVqmPl
RlYrSRds4vFzI
Możliwe odpowiedzi: 1. Mm, 2. Pz, 3. Wz, 4. Rw
RbY9j8NVGRboq1
Ćwiczenie 1.

Przyporządkuj odpowiednią nazwę dokumentu do jego opisu.

RvjIVVm4TQi9D2
Katowice, dnia 30. 05. 2021r.
REF3Uiks9UOzI3
Ćwiczenie 3.

Uzupełnij pismo.

Zamówienie złożono 30. 2021 r. i w tym samym dniu wystawiono dokument. Adres wysyłki na adres firmy. Osoba upoważniona do kontaktów i zamówień Jan Kowalski. Brak adresu e-mail. Termin dostawy 7 dni od złożenia zamówienia. Płatność – przelew bankowy z 14 dniowym terminem płatności.

RFTw79k2wkJm6
Ćwiczenie 3.

Wskaż wszystkie elementy, które powinien zawierać formularz zamówienia.

Możliwe odpowiedzi: 1. miejscowość i datę, 2. dane kupującego i sprzedającego, 3. nagłówek „Zamówienie” i numer zamówienia, 4. datę zamówienia, datę wystawienia, 5. adres do wysyłki i dane osoby kontaktowej, 6. nazwę towarów oraz jednostkę miary, cenę jednostkową i wartość ogółem, 7. warunki i termin dostawy, 8. warunki płatności, 9. dane i podpis osoby wystawiającej zamówienie, 10. kryterium oceny zamówienia, 11. identyfikator kasy i oznaczenie kasjera
R14Dnl1iWGWPC2
Uporządkuj dokumenty zgodnie z procesem handlowym.

Anna Perka kupiła 2 namioty. Tuż po rozpakowaniu okazało się, że jeden z nich jest uszkodzony. Pani Anna natychmiast napisała i wysłała pismo do dostawcy towaru z prośbą o wymianę towaru. Dostawca na swój koszt odebrał towar i wymienił na nowy, potwierdzając tę decyzję na piśmie. Elementy do uszeregowania: 1. Faktura, 2. Odpowiedź na reklamację, 3. Reklamacja

R19N9xVcMvofV2
Po zapoznaniu się ze zdarzeniami gospodarczymi uporządkuj w odpowiedniej kolejności dokumenty, które powinny pojawić się w procesie handlowym.

Jan Kowalski, prowadzący firmę jednoosobową, postanowił kupić laptop. Po pochyleniu się nad ofertami potencjalnych dostawców i otrzymaniu odpowiedzi od trzech z nich, zamówił sprzęt w firmie MIDION. Firma ta wystawiła dokument sprzedaży VAT wraz z dokumentem potwierdzającym wydanie towaru z magazynu dla odbiorcy. Po miesiącu użytkowania Pan Kowalski napisał pismo, w którym wyraził swoje niezadowolenie z powodu złego funkcjonowania laptopa. Firma uznała za zasadne roszczenia Pana Kowalskiego i postanowiła wymienić sprzęt na nowy. zapytanie ofertowe, 2. odpowiedź na reklamację, 3. reklamacja, 5. wz, 6. oferta, 7. faktura

R1HMt0MPOvrxO
01. 06. dnia, KatowiceKatowice, dnia 01. 2021r.

Hurtownia ABC
ul. Jasna 89
40-074 Katowice
NIP: 634-345-65-32

POTWIERDZENIE SPRZEDAŻYSklep/Spółka Jan KowalskiHurtownia ABC w Katowicach przy ul. Jasnej 89 potwierdza, że dnia 2. 20211. 2021 sprzedał Hurtowni ABC Janowi Kowalskiemu zestaw kina domowego za cenę 4560 zł.Edward Mączka

2. Schematy procesów handlowych

2. Schematy procesów handlowychDeAmrZcmR

2

Ćwiczenie 1.

Przypisz odpowiednie dokumenty handlowe do zaprezentowanego schematu.

Jan Kowalski wysłał swoją ofertę do firmy X w celu poinformowania o nowo wprowadzonych towarach.

Firma X postanowiła zakupić 5 sztuk tego produktu.

R1EjzqkHlSlB4

Źródło: Eduexpert sp.

R1Qhvn6mBX2mn
R1XpugHzLguLJ2
Ćwiczenie1.

Zapoznaj się z poniższym opisem i uszereguj dokumenty w odpowiedniej kolejności, począwszy od oferty, a kończąc na dostawie.

Jan Kowalski wysłał swoją ofertę do firmy X w celu poinformowania o nowo wprowadzonych towarów. Firma X postanowiła zakupić 5 sztuk tego produktu. Zamówienie, 3. Faktura Vat i wydanie zewnętrzne (Wz)

2

Ćwiczenie 2.

Uzupełnij proces handlowy od momentu sprzedaży towaru do jego zwrotu - wraz z wysłaniem odpowiedniego pisma z powodu wad jakościowych.

Firma Jelonek sprzedała pięć kurtek przeciwdeszczowych firmie NATURE. Kilka dni później firma Jelonek otrzymała pismo, w którym klient wyrażał niezadowolenie z powodu zacinających się suwaków w trzech kurtkach, zwracając się tym samym o zwrot pieniędzy. Firma Jelonek uznała reklamację, skorygowała dokument sprzedaży i dokonała zwrotu pieniędzy.

R2VTubKnSPpTr
RCjkDHqnEq7Nr
RXAHlSzvsPbEc2
Ćwiczenie 1.

Zapoznaj się z poniższym opisem i uszereguj w odpowiedniej kolejności dokumenty fiskalne przeznaczone dla nabywcy w procesie handlowym od momentu sprzedaży towaru do jego zwrotu.

Firma Jelonek sprzedała pięć kurtek przeciwdeszczowych firmie NATURE. Firma Jelonek skorygowała dokument sprzedaży. 1, 2. 3, 3. 2

3

Ćwiczenie 3.

Uzupełnij schemat odpowiednimi dokumentami w procesie handlowym, od momentu wysłania zapytania ofertowego, do sfinalizowania sprzedaży i wystawieniem paragonu.

Jan Kowalski zwrócił się z prośbą do Firmy ALEX o przedstawienie asortymentu odzieży do sprzedaży. Firma ALEX przedstawiła swoje propozycje. Jan Kowalski zdecydował się na zakup kilku sztuk towaru z asortymentu firmy. Otrzymał dokument fiskalny potwierdzający zakup.

RJ62k9855N9VB
R1ANEGR64YWJa
R41otXx01nYu23
Ćwiczenie 3.

Zapoznaj się z poniższym opisem i uszereguj w odpowiedniej kolejności dokumenty, które wykorzystuje się w w procesie handlowym, od momentu wysłania zapytania ofertowego, do sfinalizowania sprzedaży i wystawieniem paragonu.

Jan Kowalski zwrócił się z prośbą do Firmy ALEX o przedstawienie asortymentu odzieży do sprzedaży. Paragon, 3. Zamówienie, 4. Zapytanie ofertowe

3. Charakterystyka dokumentów handlowych

3. Charakterystyka dokumentów handlowychDrLa7Aulg

R1PN77bWQ4eGH2
Połącz w pary. Zamówienie Możliwe odpowiedzi: 1. Dokument, na którym zespół spisowy ujmuje na bieżąco wyniki dokonanych pomiarów stanu poszczególnych składników majątku., 2. Dokument dotyczący obrotu magazynowego, potwierdzający wydanie towaru z magazynu., 3. Wiążąca propozycja kupna-sprzedaży obie strony - często jest odpowiedzią na zapytanie o ofertę., 4. Pismo w 1 fazie procesu handlowego, zawierające informacje o poszukiwanych towarach., 5. Najczęstszy dokument związany z dostawą towaru, będący dokumentem zakupu., 6. Dokument fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu., 7. Odbiorca składa ten dokument po uzgodnieniu przedmiotu oraz warunków transakcji., 8. Pismo w 1 fazie procesu kupna-sprzedaży, które nie jest wiążące dla odbiorcy pisma. Pismo informacyjne Możliwe odpowiedzi: 1. Oferta Możliwe odpowiedzi: 1. Zapytanie ofertowe Możliwe odpowiedzi: 1. Wydanie zewnętrzne Możliwe odpowiedzi: 1. Faktura Możliwe odpowiedzi: 1. Paragon Możliwe odpowiedzi: 1. Arkusz spisu z natury Możliwe odpowiedzi: 1.
Rcxmosh9KRVMT
Łączenie par. Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i oceń ich prawdziwość. . Oferta jest dokumentem handlowym wysyłanym przez potencjalnego nabywcę do sprzedawcy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dokument magazynowy wystawiany w momencie wydania towaru z magazynu do produkcji jest rozchód wewnętrzny.. Dokumentem fiskalnym, który wydaje sprzedawca w momencie dokonania sprzedaży jest faktura.. Cena netto to cena z doliczonym podatkiem VAT.. Odbiór jakościowy towaru to sprawdzenie ilości otrzymanego/dostarczonego towaru.. Faktura nie jest dokumentem księgowym.. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to umownie przyjęty zbiór rodzajów działalności gospodarczej i społecznej.. Artykuł jest najmniejszym elementem asortymentu handlowego.. Numer towaru w klasyfikacji PKWiU jest zbudowany z określonych elementów: sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii, pozycji.. PZ to dokument magazynowy wystawiany w momencie dostarczenia zakupionych towarów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

4. Test - podsumowanie informacji

4. Test - podsumowanie informacjiDcpkJtFt2

TEST101575Gratulacje! Prawidłowo rozwiązałeś test. Znaczy to, że opanowałeś wiedzę z zakresu dokumentowania sprzedaży. Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe, wróć do multimediów w e‑materiale i spróbuj jeszcze raz.

Pytanie1/10

Twój ostatni wynik-
Dokument, który potwierdza sprzedaż towaru to: Możliwe odpowiedzi: 1. Wz, 3. Pz, 4. Pismo informacyjne
Pismo, które skierowane jest do potencjalnego odbiorcy z propozycją zakupu lub sprzedaży towaru / usługi, a także ma charakter wiążący, to: Możliwe odpowiedzi: 1. Zamówienie, 2. Oferta, 4. Pismo informacyjne
Produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży oraz wymiany, a najważniejszym jego celem jest zaspokojenie potrzeb ludzkich: Możliwe odpowiedzi: 1. Towaroznawstwo, 2. Asortyment, 3. Towar
Rodzaje pisma, w którym odbiorca określa swoje zastrzeżenia i uwagi, a także wysuwa żądania wobec dostawcy: Możliwe odpowiedzi: 1. Reklamacja, 3. Odpowiedź na reklamację, 4. Zapytanie ofertowe
Dokument fiskalny, który wydrukowany jest dla nabywcy z tytułu dokonanej sprzedaży: Możliwe odpowiedzi: 1. Rachunek
Na dokumencie tym wpisywane są dane z inwentaryzacji, z wyliczenia każdego składnika majątkowego firmy: Możliwe odpowiedzi: 1. Arkusz spisu z natury, 2. Pismo informacyjne, 3. Rachunek, 4. Zamówienie
Wysyłając to pismo, odbiorca chce się zorientować w oferowanym asortymencie sprzedawanych towarów: Możliwe odpowiedzi: 1. Zamówienie
Dokument zobowiązujący do zakupienia wyszczególnionych w nim towarów po określonej cenie: Możliwe odpowiedzi: 1. Zapytanie ofertowe, 2. Faktura
Dokument ten jest stosowany w celu udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami przedsiębiorstwa: Możliwe odpowiedzi: 1. Pz, 2. Fv, 4. Mm
Jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie towarów lub materiałów z magazynu na zewnątrz firmy: Możliwe odpowiedzi: 1. Mm, 4. fv

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe z tego formularza służą do udzielania odpowiedzi na zapytania klientów.
W niektórych przypadkach zapytania z danymi osobowymi mogą być przesyłane do odpowiednich spółek grupy Hitachi, aby udzielić klientowi bezpośredniej odpowiedzi.
Dane osobowe są odpowiednio zarządzane zgodnie z „Ochrona danych osobowych” (otwiera się w nowym oknie) obowiązującą w firmie Hitachi, Ltd.
Dane osobowe podane w formularzu są usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie klienta i nie są przechowywane przez firmę Hitachi.
Jeśli nie zaakceptujesz tych zasad i warunków, Twoje zapytanie nie zostanie przesłane.

  • góra strony

Jak możesz złożyć wnioski i druki

1. Zachęcamy do składania wniosków online - jest to najszybszy sposób złożenia i otrzymania dokumentów.

Tutaj złożysz wniosek o określenie warunków przyłączenia:

Wniosek o warunki przyłączenia
(dla klientów indywidualnych)

Tutaj złożysz zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji:

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji online

Tutaj pobierzesz oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW

Oświadczenie o możliwości przyłączenia do 180 kW

2. Wypełnione wnioski i druki wraz z załącznikami możesz przesłać na nasz adres mailowy: info@tauron-dystrybucja. pl

3. Wypełnione i podpisane wnioski i druki wraz załącznikami w wersji papierowej możesz:

przesłać na nasz adres korespondencyjny: TAURON Dystrybucja S. A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowicezłożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi R M700agp4msx

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi R M700agp4msx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący oczekiwań klienta Hitachi R M700agp4msx