Dokument dotyczący oczekiwań klienta Ge 68

Dokument dotyczący oczekiwań klienta GE 68 jest przydatnym narzędziem wspomagającym firmy w tworzeniu strategii biznesowych i określaniu swoich celów. Dokument ten jest częścią całościowego procesu zarządzania relacjami z klientami, który obejmuje tworzenie strategii i programów, aby dostarczyć klientom doskonałych produktów i usług. Dokument dotyczący oczekiwań klienta GE 68 zawiera wytyczne dotyczące wszystkich aspektów współpracy pomiędzy firmą a klientami, w tym wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa, zasad etycznych i zasad zarządzania ryzykiem, a także wymagań dotyczących prywatności i ochrony danych. Dokument ten ma na celu zapewnienie, że firma będzie w stanie sprostać wymaganiom klientów i zapewnić im najwyższą jakość obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący oczekiwań klienta Ge 68

Ubezpieczenia wycofane ze sprzedaży

Od 9 kwietnia 2021 firma AXA zmienia nazwę na UNIQA

  • Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Pakiet Przezorni
  • Broszura ze Szczególnymi warunkami grupowego ubezpieczenia Pakiet Przezorni
  • Tabela opłat z tytułu objęcia ubezpieczeniem
  • Formularz wniosku o wypłatę świadczenia

Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A.

Zgłoszenie roszczenia

Wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia. Dołącz do niego wymagane dokumenty (wykaz dokumentów znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i we Wniosku o wypłatę świadczenia).

Zgłoszenie roszczenia powinno być przesłane do UNIQA niezwłocznie na poniższy adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
z dopiskiem: "Obszar Bancassurance"

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zgłoszenia roszczenia lub wypłaty świadczeń, zadzwoń lub wyślij wiadomość do do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.

  • +48 22 599 95 221, czynne od poniedziałku do piątku w godz. : 8. 00 - 20. 00
  • claims. service@uniqa. pl

1 opłata wg stawek operatora

{{ filtersSnapshot. search}}{{ getFilterNameFromList(groupsList, filtersSnapshot. group)}}{{ getFilterNameFromList(productsList, filtersSnapshot. product)}}{{ getFilterNameFromList(typesList, filtersSnapshot. type)}}od {{ filtersSnapshot. valid_from}}do {{ filtersSnapshot. valid_to}}

Nie znaleziono żadnych dokumentów dla wybranych filtrów.

Okres obowiązywaniaObowiązujeod {{ version. validFromDate}} r.do {{ version. validToDate}} r.

{{ version. fileTitle}}

Plik w formacie{{ version. fileExtension}}(rozmiar: {{ version. fileSize | prettyBytes}})

Okres obowiązywaniaod {{ version. validFromDate}}do {{ version. validToDate}}

Procedura AML

Kompletny wzór procedury AML, czyli dokumentu opisującego działania podejmowane przez instytucję obowiązaną w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy – spójne z oceną ryzyka i programem analitycznym iAML.

Ocena ryzyka AML

Identyfikacja oraz analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z zastosowaniem szeregu kryteriów oceny, wskazująca, jaki rodzaj środków bezpieczeństwa finansowego należy zastosować w instytucji obowiązanej. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/06/szkolenia. pl/wp-content/uploads/2020/06/szkolenia. png" alt="Szkolenie AML"/>

Szkolenie AML

Kursy e-learningowe oraz szkolenia stacjonarne opracowane przez ekspertów AML i prawników, na bieżąco aktualizowane, skupione na aspektach praktycznych, kończące się imiennym potwierdzeniem ukończenia szkolenia. pl/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2020/06/weryfikacja. pl/wp-content/uploads/2020/06/weryfikacja. png" alt="Audyt AML"/>

Audyt AML

Kompleksowa weryfikacja zgodności działania instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wraz z indywidualnymi, praktycznymi rekomendacjami opracowanymi przez ekspertów AML.

Dokument dotyczący oczekiwań klienta Ge 68

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący oczekiwań klienta Ge 68

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący oczekiwań klienta Ge 68