Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystywanych w laboratorium urządzeń. Dodatek zawiera szczegółowy opis poszczególnych funkcji fizycznych oraz rysunki ilustrujące budowę i działanie urządzenia. Dodatek jest również przydatny dla tych, którzy chcą zmienić oprogramowanie lub sprzęt w swoich laboratoriach fizycznych. Dodatek zawiera również informacje na temat aktualizacji sprzętu i oprogramowania, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzeń. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310 jest niezbędnym materiałem dla każdego, kto pracuje z urządzeniami fizycznymi.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Dotyczy:

  Microsoft. NET Framework 2. 0 Microsoft. NET Framework 3. NET Framework 4. 5. 2 Microsoft. 6 i 4. 6. 2

  WAŻNE Przed zainstalowaniem tej aktualizacji upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje wymienione w sekcji Jak uzyskać tę aktualizację. WAŻNENiektórzy klienci, którzy korzystają z programu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i aktywowali dodatek z wieloma kluczami aktywacji ESU przed zainstalowaniem aktualizacji z 14 stycznia 2020 r., mogą wymagać ponownego aktywowania klucza. Ponowna aktywacja na urządzeniach, których dotyczy problem, powinna być wymagana tylko raz.  Aby uzyskać informacje na temat aktywacji, zobacz ten wpis w blogu.

  WAŻNE Pliki WSUS scan cab będą nadal dostępne dla programu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2. Jeśli masz podzbiór urządzeń z tymi systemami operacyjnymi bez ESU, mogą one być wyświetlane jako niezgodne w Twoich zestawach narzędzi do zarządzania poprawkami i zgodnością.WAŻNE Klienci, którzy zakupili rozszerzoną aktualizację zabezpieczeń (ESU, Extended Security Update) dla lokalnych wersji tych systemów operacyjnych, muszą wykonać proceduryKB4522133 w celu kontynuowania otrzymywania aktualizacji zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia rozszerzonego z dniem 14 stycznia 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji ESU i wersji, które są obsługiwane, zobaczKB4497181.

  WAŻNE Począwszy od 15 stycznia 2020 r., zostanie wyświetlone powiadomienie w trybie pełnoekranowym opisujące ryzyko dalszego używania dodatku Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej 14 stycznia 2020 r. Powiadomienie pozostanie na ekranie do czasu interakcji z nim. To powiadomienie będzie wyświetlane tylko w następujących wersjach dodatku Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:UwagaPowiadomienie nie pojawi się na komputerach przyłączona do domeny ani na komputerach w trybie kiosku.
  • Starter.

  • Home Basic.

   Ekran Premium.

   Professional. Jeśli zakupiono rozszerzoną aktualizację zabezpieczeń (ESU), powiadomienie nie zostanie wyświetlone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak uzyskać rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla uprawnionych urządzeń Windows i Cykl życia FAQ-Extended aktualizacji zabezpieczeń.

   Ultimate.

  WAŻNE Począwszy od sierpnia 2019 r., aktualizacje oprogramowania. 6 i więcej dla oprogramowania Windows Server 2008 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7SP1 wymagają obsługi podpisywania kodu SHA-2. Przed zastosowaniem tej aktualizacji upewnij się, że masz wszystkie najnowsze aktualizacje Windows, aby uniknąć problemów z instalacją. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktualizacji obsługi podpisywania kodu SHA-2, zobaczKb 4474419.WAŻNE Wszystkie aktualizacje dla oprogramowania. 7. 2, 4. 1, 4. 7, 4. 1 i 4. 6 wymagają zainstalowania aktualizacji d3dcompiler_47. dll. Zalecamy zainstalowanie dołączonej aktualizacji d3dcompiler_47. dll przed zastosowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na d3dcompiler_47. dll, zobaczKb 4019990.

  WAŻNE Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalujesz pakiet językowy, musisz ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zalecamy zainstalowanie wszystkich potrzebnych pakietów językowych przed zainstalowaniem tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pakietów językowych do Windows.

  Podsumowanie

  Ulepszenia dotyczące zabezpieczeńTa aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje problem, gdy nieuwierzytany atakujący może spowodować odmowę usługi w systemie, którego dotyczy problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2022-21911.

  Ulepszenia jakości

  Aby uzyskać listę ulepszeń opublikowanych w tej aktualizacji, zobacz linki do artykułu w sekcji Dodatkowe informacje w tym artykule.

  Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

  Firma Microsoft obecnie nie wie o żadnych problemach w tej aktualizacji.

  Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

  Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji w związku z poszczególnymi wersjami produktu.5008866 Opis aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla programu. 0 i 3. 0 dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 (KB5008866)

  5008860 Opis aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla systemu. 2 dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 SP2 (KB5008860)

  5008859 Opis aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla systemu. 6, 4. 2 dla systemu Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 i Windows Server 2008 SP2 (KB5008859)

  DostępnaNastępny krok

  Windows i Microsoft Update

  Tak

  Brak. Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie z usługi Windows Update.

  Wykaz usługi Microsoft Update

  Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update.

  Windows Server Update Services (WSUS)

  Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS, jeśli skonfigurujesz następujące dane:Produkt:Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2Klasyfikacja:Aktualizacje zabezpieczeń
  Kanał wydawny

  Informacje o ochronie i zabezpieczeniach

  Zapewnianie ochrony w trybie online: Zabezpieczenia Windows pomocy technicznej

  Dowiedz się, jak chronimy się przed cyberzagrożeniami: Zabezpieczenia Microsoft

  W tej zakładce umieściliśmy pliki zawierające dodatkowe informacje, dotyczące oferowanych przez nas produktów. Znajdziesz tutaj instrukcje obsługi, aktualizacje oprogramowania, karty katalogowe, certyfikaty itd. Pliki możesz wyszukiwać poprzez wpisanie nazwy produktu, którego dotyczą lub rodzaju dokumentu. Staramy się aktualizować naszą bazę na bieżąco, ale może się zdarzyć, że dany plik będzie niedostępny. Prosimy wtedy o kontakt.

  UWAGA! Pobranie dokumentacji, oprogramowania lub aktualizacji dla produktów archiwalnych (niedostępnych w aktualnej ofercie iVolta) jest możliwe poprzez skorzystanie z naszego Archiwum. Pliki archiwalne są dostępne tutaj.

  Niniejszym informujemy, iż pobranie faktury korygującej w formie elektronicznej przez Klienta poprzez kliknięcie w link "Tak potwierdzam", jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania przedmiotowej faktury. Dziękujemy i zapraszamy do ewentualnego kontaktu pod numerem
  22 295 06 06.

  Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics 1003310