Dane dotyczące usług Ge Em159kz3

Ge Em159kz3 to profesjonalna usługa świadczona przez firmę GEM Consulting. Firma specjalizuje się w tworzeniu i analizowaniu danych dotyczących przedsiębiorstw, aby pomóc im w prowadzeniu biznesu. Dzięki usłudze Ge Em159kz3 firma może zbierać i analizować dane z wielu źródeł, w tym z systemów informatycznych, dzięki czemu może lepiej zrozumieć swoje klientów i ich potrzeby. Usługa ta pomaga firmom identyfikować problemy i wykorzystywać je w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Firma dostarcza również narzędzia do tworzenia raportów, które ułatwiają przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie danymi i wykorzystywanie ich w celu poprawy wyników biznesowych.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług Ge Em159kz3

Dane podstawowe

Firma przedsiębiorcy:

GE BIENIEK Grzegorz Bieniek

Forma prawna:

CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Do pobrania

Wypis z CEIDG stan na dziś

Dane kontaktowe rejestrowe

Adres poczty elektronicznej:

-

Adres strony internetowej:

Dane adresowe

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:

Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:

Adres do doręczeń:

woj.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE,

Klasyfikacja działalności

  • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

    Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:

Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:

Data wykreślenia wpisu z rejestru:

Małżeńska wspólnota majątkowa:

tak

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego

Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalnościregulowanych

  • Przejdź do głównej nawigacji
  • Przejdź do treści
  • Przejdź do głównego paska bocznego

Home » Odpowiedzi na egzamin certyfikacyjny Google Analytics 4 (GA4) » Masz nowe konto Google Ads i chcesz połączyć je z usługą Google Analytics, aby móc wyświetlać szczegółowe dane dotyczące kampanii marketingowych. Który obszar usługi Google Analytics 4 pozwala zarządzać połączeniami usług, na przykład połączeniem z Google Ads?

By admin

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
Our partners (including Google) may store, share and manage your data to deliver personalized ads. Read More

1 Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 225 z 14. 07. 2020, str. 53 oraz Dz. UE L 443 z 30. 12. 3.

2 Art. 2 pkt 47 dodany przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz. U. 2021. 2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.

3 Art. 2 pkt 48 dodany przez

4 Art. 3 ust. 7 dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

5 Dział II Rozdział 2b dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

6 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. 2022. 1137) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2022 r.

7 Art. 15a dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

8 Art. 33a ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 2019. 1520) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2020 r., z tym, że przepisów art. 33a nie stosuje się do importu towarów dokonanego przed dniem 1 października 2020 r.

9 Art. 7:

- zmieniony przez art. b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. 1626) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2021 r.

10 Art. 9 uchylony przez art. c ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.

11 Art. 10 uchylony przez art.

12 Art. 11 uchylony przez art.

13 Art. 43 ust. 1 pkt 36 zmieniony przez art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. 1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.

14 Art. 45 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r.

15 Art. 86 ust. 2g zmieniony przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

16 Art. 87 ust. 6j pkt 4 dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. 2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2022 r.

17 Art. 89 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 12 maja 2022 r.

18 Art. 1 pkt 2a dodany przez art. a tiret drugie ustawy z dnia 12 maja 2022 r.

19 Art. 3 zmieniony przez art. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r.

20 Art. 90 ust. 10c dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

21 Art. 10d dodany przez

22 Art. 10e dodany przez

23 Art. 10f dodany przez

24 Art. 10g dodany przez

25 Art. 90a ust. 1 zmieniony przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

26 Art. 91 ust. 14 pkt 13 ustawy z dnia 29 października 2021 r.

27 Art. 96 ust. 14 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 29 października 2021 r.

28 Art. 3b dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

29 Art. 4d dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

30 Art. 7ba dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

31 Art. 7bb dodany przez

32 Art. 9k dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

33 Art. 96b ust. 3c dodany przez ustawy z dnia 29 października 2021 r.

34 Art. 97 ust. 14 pkt 16 lit.

35 Art. 16 zmieniony przez

36 Art. 103 ust. 5b uchylony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. 2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.

37 Art. 108b ust. 14 zdanie wstępne zmienione przez art. 10 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. 1301) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 lipca 2022 r.

38 Art. 145a ust. 7 pkt 1 zmieniony przez ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r.

39 Dział XIII rozdział 1b dodany przez art. 117 pkt 1ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. 974) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 maja 2022 r.

40 Art. 146aa ust. 1 pkt 2 część wspólna dodana przez art. 9 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 października 2022 r. 2180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 października 2022 r.

41 Art. 2 uchylony przez art. b ustawy z dnia 7 października 2022 r.

42 Art. 3 uchylony przez art.

43 Art. 146da ust. 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. 1488) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 lipca 2022 r.

- zmienione przez art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. ustawę z dniem 31 października 2022 r.

44 Art. 146db zdanie wstępne:

- zmienione przez

45 Art. 146dc zdanie wstępne:

- zmienione przez

46 Art. 146ea dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r.

47 Art. 146eb dodany przez art.

48 Art. 146ec dodany przez art.

49 Art. 146ed dodany przez art.

50 Art. 146ee dodany przez art.

51 Art. 146ef dodany przez art.

52 Art. 146eg dodany przez art.

53 Art. 146eh dodany przez art.

54 Art. 146ei dodany przez art.

55 Art. 146ej dodany przez art.

56 W obecnym brzmieniu art. 15 nie zawiera ust. 7-10.

57 W obecnym brzmieniu art. 86 nie zawiera ust. 7.

58 Ustawa została ogłoszona w dniu 5 kwietnia 2004 r.

59 Załącznik nr 3 zmieniony przez ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.

60 Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosowało się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w nin. załączniku, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. 08. 74. 444) od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy, których przedmiotem są towary wymienione w załącznikudo powołanej ustawy zmieniającej, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Dane dotyczące usług Ge Em159kz3

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług Ge Em159kz3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług Ge Em159kz3