Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4

Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4 to jeden z najbardziej przydatnych narzędzi w branży oprogramowania i sprzętu. Biuletyn zawiera informacje o najnowszych produktach, aktualizacjach oprogramowania i ulepszeniach sprzętu. Oprócz tego Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4 może pomóc w identyfikacji i usuwaniu błędów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu sprzętu lub programu. Biuletyn informacyjny jest dostępny za pośrednictwem witryny internetowej Cab Xeno 4, więc użytkownicy mogą łatwo go odczytać i uzyskać najnowsze informacje o produktach.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4


XXVII Sympozjum 2022

Rozwój laboratorium poprzez doskonalenie

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Krzyśko i Romana Witkowskiego

84 strony

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto:

40 PLN


XXVI Sympozjum 2021

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w praktyce laboratoryjnej 

Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Krzyśko – wiceprezesa Klubu POLLAB

82 strony

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto:
30 PLN


BI 1/58/2020

Elementy doskonalenia pracy laboratoriów 

Praca zbiorowa pod redakcją K. Krzyśko

44 strony

Spis treści (pdf)

BI 1/55/2019

Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działalności laboratorium


Praca pod redakcją: Andrzeja Brzyskiego – Prezesa Klubu POLLAB

118 Stron

Członkowie Klubu - jeden egzemplarz bezpłatny

Spis treści ( pdf)

Część druga biuletynu dostępna TUTAJ (tylko dla zalogowanych użytkowników)

Cena zakupu netto:
92 PLN


XXV Sympozjum 2019

Implementacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 procesem doskonalenia działalności laboratorium

Praca zbiorowa pod redakcją: Andrzeja Brzyskiego – Prezesa Zarządu Klubu POLLAB

66 Stron

Spis treści ( pdf)

XXIV Sympozjum 2018

Analiza danych w laboratorium

Praca zbiorowa pod redakcją:
A. Brzyski

50 stron

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto:
30 PLN

 

XXIII Sympozjum 2017

Podejście procesowe nowym wyzwaniem dla laboratoriow

Nakład wyczerpany

Praca zbiorowa pod redakcją:
A. Brzyski, K. Krzyśko, K. Rajczakowska

54 strony

Spis treści (pdf)

 

 BI 1/54/2016

Wyznaczanie niepewności w pomiarach analitycznych

(Materiał opracowany na podstawie Przewodnika EURACHEM/CITAC Guide CG4, "Quantufying Uncertainty in Analytical Measurement" wyd. 3)

Spis treści (pdf)
180 stron

Członkowie Klubu - jeden egzemplarz bezpłatny, wysłany 8. 12. 2016 r.

Cena zakupu netto:
47 PLN

Załącznik do Biuletynu Informacyjnego Klubu POLLAB 1/53/2014

(Materiał opracowany na podstawie wymagań normy ISO 13528:2015 "Statistical methods for use in proficiency testung by interlaboratory comparison"

Opracowanie, tłumaczenie i weryfikacja:

doc. dr T. Bulski,
prof dr hab. E. Bulska

 XXII Sympozjum 2016

Doskonalenie pracy laboratorium

Praca zbiorowa pod redakcją:
A. Krzyśko

42 strony

Spis treści (pdf)

 

XXI Sympozjum 2015

Zapewnienie jakości wyników pomiarów
i badań w działalności laboratoriów

Praca zbiorowa pod redakcją
K. Krzyśko

35 stron

Spis treści (pdf)

 

 BI 1/53/2014

METODY STATYSTYCZNE
wykorzystywane przy opracowaniu wyników badań biegłości

(Biuletyn opracowany na podstawie normy ISO 13528:2005 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”)

Spis treści (pdf)

Członkowie Klubu POLLAB z opłaconymi składkami - jeden egzemplarz bezpłatnie, wysłano w dniu 16. 10. 2014
kolejny egzemplarz - 60 PLN netto

Organizacje nie będące członkami Klubu POLLAB - 120 PLN netto

 XX sympozjum 2014

Metody statystyczne w praktyce laboratoryjnej

ISBN 978-83-923010-7-3

72 strony

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto:
40 PLN

XIX sympozjum 2013

Zarządzanie wynikami pomiarów w laboratorium badawczym i wzorcujacym

ISBN 978-83-923010-6-6

102 strony

Spis treści (pdf)

XVIII sympozjum 2012

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025
w praktyce laboratoryjnej – 4. MIARODAJNOŚĆ WYNIKÓW BADAŃ

ISBN 83-923010-5-6

74 strony

Spis treści (pdf)

XVII sympozjum 2011

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025
w praktyce laboratoryjnej – 3. WALIDACJA

ISBN 83-923010-4-8

Nakład wyczerpany

 Praca zbiorowa pod redakcją K. Krzyśko

110 stron

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto: 
40 PLN

XVI sympozjum 2010

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025
w praktyce laboratoryjnej – 2

ISBN 83-923010-3-X

Praca zbiorowa pod redakcją K. Krzyśko

165 stron

(druk prezentacji w PowerPoint z XVI sympozjum)

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto: 40 PLN

XV sympozjum 2009

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej

ISBN 83-923010-2-1

102 strony, wydanie na CD

Spis treści (doc)

Cena zakupu CD netto: 30 PLN

BI 1/52/2009

Niepewność pomiaru związana z pobieraniem próbek. Przewodnik metodyczny.
Wykorzystanie informacji o niepewności pomiaru do oceny zgodności

ISSN 1428-6009

Tłumaczenie:

K. Jabłonka-Salach,
M. Pakieła, H. Poskrobko
Weryfikacja: E. Bulska

137 stron

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto: 60 PLN

BI 2/51/2008

Podręcznik obliczania niepewności pomiaru w laboratoriach środowiskowych

Tłumaczenie: W. Korol

Weryfikacja: Z. Dobkowski

43 strony

Spis treści (pdf)

Cena zakupu netto: 40 PLN

BI 1/50/2008

Wytyczne do zarządzania komputerami i oprogramowaniem w laboratoriach w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005

EUROLAB TR 2/2006

Tłumaczenie: A. Kober

Weryfikacja: J. Loska

32 strony, płyta CD

Spis treści (doc)

Cena zakupu CD netto: 20 PLN

BI 2/49/2007

XIII Sympozjum "Audity wewnętrzne"

Redaktor: K. Krzyśko
Recenzenci: Z. Dobkowski, J. Wiedermann

Płyta CD

Spis treści (pdf)

Cena zakupu CD netto: 20 PLN

BI 1/48/2007

Niepewność pomiaru raz jeszcze: Różne podejścia do szacowania niepewności

EUROLAB TR 1/2007

ISSN 1428-6009

Zespół redakcyjny:

Z. Dobkowski, H. Poskrobko

74 strony, płyta CD

Spis treści (doc)


 BI 1/46/2006

Podręcznik wewnętrznej kontroli jakości

Podręcznik dla laboratoriów chemicznych

NORDTEST REPORT TR 569

46 stron, płyta CD

spis treści (doc)

Cena zakupu netto: 20 PLN

 BI 2/30/2000

PRZYDATNOŚĆ METOD ANALITYCZNYCH DO OKREŚLONYCH CELÓW

Przewodnik walidacji metod w laboratorium i zagadnienia związane

Przewodnik EURACHEM

K. Krzyśko, Z. Dobkowski

82 strony, płyta CD

spis treści (doc)

Cena zakupu netto: 20 PLN

Baza danych o produktach

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje Europejski rejestr etykiet energetycznych Komisji Europejskiej (ang. European Registry for Energy Labelling) - tzw. baza EPREL.

Zgodnie z art 12 rozporządzenia nr 2017/1369 producenci i importerzy wprowadzający po raz pierwszy na rynek unijny nowe modele produktów związanych z energią są zobowiązani do wcześniejszego ich zarejestrowania w bazie EPREL i podania informacji określonych w Załączniku nr 1.

W przypadku gdy model produktu objęty aktem delegowanym został wprowadzony do obrotu między dniem 1 sierpnia 2017 r. a dniem 1 stycznia 2019 r., dostawca zobowiązany jest do zarejestrowania go w bazie EPREL do dnia 1 lipca 2019 r.

Wykonywanie obowiązków przez dystrybutorów oraz dostawców produktów związanych z energią w zakresie etykietowania energetycznego, w tym obowiązków w odniesieniu do bazy EPREL, jest poddawane kontroli przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 378) przewiduje sankcje karne w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków w zakresie etykietowania energetycznego.


Baza EPREL jest zbiorem danych dotyczących produktów i składa się z dwóch cześci:

pierwsza cześć - zamknięta baza dla nadzoru rynku; krajowe organy nadzoru rynku ( UOKiK, UKE oraz WIIH) będą mogły sprawdzać, czy przestrzega się wymogów etykietowania i czy wyliczona efektywność na etykiecie jest zgodna z efektywnością zadeklarowaną przez producenta;

druga część - baza publiczna, która ma służyć konsumentom oraz ma być praktyczna i łatwa w stosowaniu. Konsumenci będą mogli przeszukiwać bazę danych produktów pod kątem etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów (marzec 2021 r. dla pierwszych przeskalowanych kategorii produktów czyli dla pralek i pralko-suszarek, lodówek, zamrażarek i chłodziarek umożliwiających sprzedaż bezpośrednią, zmywarek do naczyń, telewizorów, monitorów oraz wyświetlaczy elektronicznych i 1 września 2021 – źródeł światła. ).

Link do strony Komisji Europejskiej na której jest opisana Europejska baza danych produktów dla etykietowania energetycznego (EPREL)- strona na razie dostępna jedynie w języku angielskim.

Wszelkie pytania dotyczące bazy EPREL można kierować do zespołu Komisji Europejskiej: ENER-EPREL-HELPDESK@ec. eu

Stowarzyszenie APPLiA Polska przygotowało na swojej stronie internetowej zakładkę pt. Rejestr EPREL na której można zapoznać się z projektami formularzy rejestracji.

http://applia. pl/tematy/efektywnosc-energetyczna/eprel/

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:
22. 02. 2021 21:27 Aneta Ciszewska

Pierwsza publikacja:
31. 07. 2019 12:11 Aneta Ciszewska

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości. pl/produkty/wydawnictwa-sekocenbud/typo3temp/_processed_/csm_wyd-zagregowane_01_2b5c00e4b1. jpg" width="150" height="130" alt=""/>

Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I - obiekty kubaturowe i BCO cz. II - obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) - w tym do sporządzania opracowania "Wartość Kosztorysowa Inwestycji". Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym). pl/produkty/wydawnictwa-sekocenbud/typo3temp/_processed_/csm_wyd-waloryzacyjne_01_ba61e57c17. jpg" width="150" height="130" alt=""/>

Obszerną informację o zróżnicowaniu regionalnym cen zawierają wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne. Składają się na nią średnie regionalne ceny wybranych, powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych; stawki robocizny oraz narzuty Kp, Kz i Z; ceny jednostkowe najczęściej wykonywanych robót oraz ceny jednostkowe najczęściej realizowanych obiektów. Układ regionów odpowiada aktualnemu podziałowi administracyjnemu kraju.Oprócz części regionalizacyjnej, ta grupa wydawnictw zawiera również prognozy oraz wskaźniki długookresowych zmian cen (nawet do kilkunastu lat wstecz). Jest to nieocenione narzędzie do waloryzacji kontraktów oraz przeceny i przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych. Prognozy dotyczą okresu trzech kwartałów i pozwalają na uwzględnienie ryzyka inflacyjnego w budżetach inwestycji oraz przy kontraktach rozliczanych w sposób ryczałtowy. pl/produkty/wydawnictwa-sekocenbud/typo3temp/_processed_/csm_wyd-blyskawica_cf37eee775. jpg" width="150" height="130" alt=""/>

"Błyskawica" jest wydawnictwem miesięcznym zawierającym ceny czynników produkcji (średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej oraz wybrane ceny materiałów i najmu sprzętu budowlanego), ceny jednostkowe wybranych robót inwestycyjnych i remontowych, wskaźniki narzutów: kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku oraz ceny budowy domu jednorodzinnego energooszczędnego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu. pl/produkty/wydawnictwa-sekocenbud/typo3temp/_processed_/csm_wyd-bcu_01_9c8b614373. jpg" width="150" height="130" alt=""/>

Przeznaczony jest głównie dla osób i firm związanych ubezpieczeniami i likwidacją szkód majątkowych. Może być wykorzystywany również przez rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów dotkniętych różnego rodzaju szkodami, samorządy i organy administracji państwowej.Zawiera kompleksowy zestaw informacji związanych z wyceną robót występujących podczas różnego rodzaju szkód. Przydatny jest zwłaszcza podczas kataklizmów i związanych z nimi szkód masowych.

Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn informacyjny o produktach Cab Xeno 4