Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Dewalt Dwd014

Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas korzystania z Dewalt DWD014. Dewalt zapewnia wysokiej jakości gwarancje na swoje produkty, zapewniając dodatkową ochronę i pomoc w razie wystąpienia problemów. Ponadto DWD014 zawiera instrukcję szybkiego startu, która pomaga użytkownikom łatwo i szybko rozpocząć korzystanie z narzędzia. Instrukcja szybkiego startu opisuje wszystkie dostępne funkcje, jak również instruuje użytkownika, jak korzystać z narzędzia w bezpieczny i wydajny sposób. Dewalt oferuje również wsparcie techniczne dla swoich produktów, w razie potrzeby zapewniając pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z DWD014.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Dewalt Dwd014

1 BERNARDO Instrukcja obsługi KF 25D Vario 1

2 2

3 UWAGA Informacje zawarte w tym podręczniku mają służyć jako instrukcja eksploatacji tych maszyn i nie stanowią części jakiejkolwiek umowy. Dane w nim zawarte zostały uzyskane od producenta urządzenia oraz z innych źródeł. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tych kopii ale byłoby to praktycznie niemożliwe, aby dokonać sprawdzenia każdego elementu. Ponadto, rozwój technologiczny maszyny może oznaczać, że dostarczone urządzenia mogą różnić się w szczegółach z opisami podanymi w niniejszym podręczniku. Odpowiedzialność spoczywa zatem po stronie użytkownika, aby upewnić się, że opisane urządzenie lub proces jest odpowiedni do swojego przeznaczenia. GWARANCJA Firma PWA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że jej produkty spełniają wysokie standardy jakości i wytrzymałości oraz gwarantuje oryginalnemu konsumentowi detalicznemu/nabywcy naszych produktów, że każdy z produktów jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania w sposób następujący: ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY, JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z powodu niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub wypadków, normalnej eksploatacji i zużycia, napraw i przeróbek poza zakładami naszej firmy lub braku konserwacji. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku zgonu, szkód osobistych lub mienia lub za przypadkowe, warunkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania z naszych produktów. Aby skorzystać z gwarancji, produkt lub jego część musi zostać zwrócona do nas na badania, opłacając koszty w drodze przedpłaty. Do towaru należy dołączyć dowód daty zakupu oraz umotywowanie reklamacji. Jeśli nasza inspekcja ujawni wadę, dokonamy naprawy lub wymiany produktu, lub też zwrotu ceny zakupu jeśli nie możemy łatwo i szybko zapewnić naprawy lub wymiany towaru, pod warunkiem, że klient wyrazi chęć do przyjęcia zwrotu. Zwrócimy naprawiony lub wymieniony produkt na koszt firmy PWA, ale w przypadku stwierdzenia, że w żaden defekt lub wada nie wynikły z przyczyn objętych w gwarancji firmy PWA, wtedy użytkownik musi ponieść koszty przechowywania i zwrotu produktu. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie, jako że nieustannie starają się osiągnąć lepszej jakości sprzęt. Prawo autorskie. Prawa autorskie do tej instrukcji są własnością firmy PWA i nie mogą być powielane lub kopiowane bez zgody firmy PWA. 3

4 UWAGA! Zapoznaj się z całą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do zmiany ustawień lub użytkowaniem frezarki/wiertarki 1. Maszyna ta przeznaczona jest do użytku tylko przez odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel. Jeśli użytkownik nie jest obeznany z właściwym bezpiecznym użyciem frezeraki/wiertarki, nie powinien używać tego urządzenia do czasu odbycia prawidłowego szkolenia i pozyskania odpowiedniej wiedzy na ten temat. 2. Zachowaj osłony na ich miejscach. Osłony bezpieczeństwa muszą być przechowywane w przeznaczonym miejscu i w odpowiednim porządku pracy. 3. Usuń klucze i skrętniki regulacyjne. Przed włączeniem maszyny, sprawdź, czy skrętniki regulacyjne są wyjęte z urządzenia. 13. Zabrania się wstępu dzieci i gości. wszystkie dzieci oraz goście powinni zachować bezpieczną odległość od terenu eksploatacji. 14. Dostosuj warsztat aby miał blokady przed działaniem dzieci przy kłódkach, głównych przełącznikach oraz usuwając klucze rozrusznika. 15. Noś odpowiedni ubiór. nie noś luźnych ubrań, rękawic, naszyjników, pierścionek, bransoletek lub inne biżuterii, która mogłaby dostać się do ruchomych części urządzenia. Zalecane jest obuwie antypoślizgowe. nosić ochronne nakrycie głowy, by zabezpieczyć długie włosy. Nie należy zakładać żadnych rękawic. 16. Zawsze używaj okularów ochronnych. Używaj maski twarzowej lub przeciwpyłowej jeśli operacja cięcia wytwarza dużo kurzu. Zwykłe okulary mają tylko odporne na uderzenia soczewki, nie są to okulary ochronne. Przyrządy mogą być niebezpieczne. 4. Zmniejsz ryzyko przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji OFF przed podłączeniem urządzenia do zasilania. 5. Nie przyspieszaj nadmiernie działania narzędzia. będzie ono pracować lepiej i być bezpieczniejsze, działając w tempie, w jakim zostało zaprojektowane. 6. Użyj właściwego narzędzia. 7. Zachowuj narzędzia w jak najlepszym stanie. Utrzymuj narzędzia ostre i czyste dla lepszego i bezpieczniejszego działania. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i 17. Nie przechylaj ciała. utrzymuj właściwe rozmieszczenie stóp i równowagę ciała w każdej sytuacji. 18. Nie umieszczaj rąk w pobliżu głowicy podczas pracy urządzenia. 19. Nie należy wykonywać żadnych ustawień podczas pracy urządzenia. 20. Przeczytaj uważnie wszystkie ostrzeżenia zapisane na maszynie. 21. Podręcznik jest przeznaczony do zapoznania się użytkownika z technicznymi aspektami tej frezarki/wiertarki. Nie jest on, ani też nie ma na celu być podręcznikiem szkoleniowym. 4

5 wymiany elementów wyposażenia. 8. Zawsze należy odłączyć narzędzia od zasilania przed rozpoczęciem regulacji i konserwacji. 9. Sprawdzaj czy części nie są uszkodzone. Sprawdź ustawienie ruchomych części, pęknięcia części, montaż, i wszelkie inne warunki, które mogą wpływać na eksploatację. 10. Wyłącz zasilanie. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru. Nie pozostawiaj narzędzia, do czasu aż dochodzi do jego całkowitego unieruchomienia. 11. Miejsce pracy powinno być czyste. Nieporządek na stole i w innych miejscach sprzyja wystąpieniu wypadków. 12. Nie użytkuj urządzenia w niebezpiecznym środowisku. Nie używaj narzędzi zasilania w mokrych lub wilgotnych miejscach i nie narażaj ich na działanie deszczu. Utrzymuj teren dobrze oświetlony. 22. Niezastosowanie się do wszystkich ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia. 23. Niektóre pyły powstające przez zasilane szlifowanie, piłowanie, frezowanie, wiercenie i inne prace budowlane zawierają chemikalia, które mogą powodować raka, wady płodu lub inne schorzenia reprodukcyjne. 24. Ryzyko wynikające z narażenia na te substancje jest różne, w zależności od tego, jak często wykonujemy prace tego typu. Aby ograniczyć wpływ tych substancji należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu pracy korzystając z bezpiecznych urządzeń. Dane techniczne: KF25D Vario Głębokość wiercenia mm Głębokość tylnego frezu mm Głębokość czołowego frezu mm Stożek wrzeciona MT2 Suw wrzeciona mm Przechył czołowy ±90º Liczba prędkości wrzeciona Zmienna Zakres prędkości wrzeciona ~ 2250 obr/min Powierzchnia robocza stołu x180mm Maks. wzdłużny przesuw stołu mm Maks. poprzeczny przesuw stołu mm Maks. przesuw pionowy mm Liczba rowków typu T Rozmiar rowków typu T mm Silnik W, 1Ph, 230V Wymiary gabarytowe x 550 x 860mm Waga netto (w przybliżeniu) kg Waga (w przybliżeniu) kg 5

6 SPIS TREŚCI GWARANCJA OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ WYSYŁKI (PACZKI) ROZPAKOWYWANIE I CZYSZCZENIE MONTAŻ INSTALACJA STEROWANIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE WYMIANA TRZPIENIA REGULACJA PROWADNICY KONSERWACJA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

7 Dane techniczne w niniejszej instrukcji podane są jako informacje ogólne i nie są wiążące. Firma PWA zastrzega sobie prawo do dokonania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmian lub modyfikacji części, wyposażenia i akcesoriów sprzętowych uznanych za niezbędne z uwagi na jakąkolwiek przyczynę. UWAGA! Zapoznaj się z całą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do zmiany ustawień lub użytkowaniem! Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować poważne obrażenia! ZAWARTOŚĆ PACZKI 1 Frezarko-wiertarka KF 25D Vario 1 Dyszel M10 1 Skala cyfrowa & Stan licznika prędkości 1 Test Schemat Blokowy 1 Instrukcja obsługi 1 Skrzynka na narzędzia i narzędzia Zawartość skrzynki z narzędziami (rys. 01) 1 Pistolet dozujący do oleju 1 Trzpień MT2 2 Dwustronne klucze szczękowe (17-19, 22-24mm) 6 Klucz nasadowy sześciokątny (2. 5, 3, 4, 5, 6, 8 mm) 1 Śrubokręt płaski 1 Śrubokręt krzyżakowy 4 Uchwyty 2 Śruby M10 T 2 Podkładki M10 2 Nakrętki M10 Rozpakowanie i czyszczenie 7

8 1. Zakończ wymontowanie drewnianej skrzyni z wokół frezarko-wiertarki. Odkręć śruby maszyny z dolnej części skrzyni. Rys Podnieś frezarko-wiertarkę za pomocą odpowiedniego sprzętu. Wyczyść wszystkie powierzchnie chronione przed rdzą przy użyciu łagodnego handlowego rozpuszczalnika, nafty lub oleju napędowego. Nie używaj rozcieńczalnika do farb, benzyny, lub rozpuszczalnika do lakieru. Spowodują one uszkodzenia powierzchni lakierowanych. Pokryj wszystkie czyszczone powierzchnie lekką warstwą oleju maszynowego. Montaż 1. Przykręć uchwyty (A, rys. 02) na pokrętło (B, Rys. 3) i zaciśnij je. Powtórz te czynności dla pozostałych uchwytów stołu. Instalacja UWAGA! Maszyna jest ciężka! Użyj odpowiedniego urządzenia do podnoszenia i zachowaj szczególną ostrożność w trakcie przesuwania maszyny do przeznaczonego miejsca. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować poważne obrażenia! Rys Miejsce umieszczenia frezarko-wiertarki powinno być dobrze oświetlone, suche, i mieć na tyle wolnego miejsca, aby umożliwić swobodne obracanie o 360 stopni. Ostrożnie podnieś frezarko-wiertarkę za 8

9 pomocą prawidłowego sprzętu i umieść ją na twardym kabłąku lub stole warsztatowym. Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez śrubę młyna / wiertarki statywie. Nie zaleca się, aby niezamontowane maszyny były obsługiwane z uwagi na to, że urządzenie będzie poruszać się w czasie użytkowania! 3. Przed zamontowaniem frezarko-wiertarki do stołu lub kabłąku, urządzenie musi być wypoziomowane w obu kierunkach. Umieść poziomicę na stole w obu kierunkach. Jeśli stół frezarki jest niewypoziomowany, zastosuj podkładki pod zaniżony róg (rogi) aż do wypoziomowania. Dokręć śruby blokujące. Sprawdź ponownie wypoziomowanie. Wyreguluj jeśli to konieczne do czasu aż frezarko-wiertarka zostanie wypoziomowana. Sprawdź ponownie czy śruby mocujące są dokręcone. Schemat instalacji (rys. 03) Rysunek instalacji opisany poniżej może różnić się od rzeczywistych wymiarów. Tolerancja znajduje się w zakresie ogólnych tolerancji zgodnie z normą DIN STEROWANIE Rys. 03 Pokrętło wzdłużne (A, rys. 04) Znajduje się na dwóch stronach stołu. Przesuwa stół po bokach. Pokrętło poprzecznego posuwu (B, rys. 04) Znajduje się na przedniej części podstawy. Przesuwa stół w kierunku lub od kolumny. Pokrętło podnoszenia głowicy (C, rys. 05), Znajduje się po prawej stronie kolumny. Głowica może być dostosowywana do wymagań wysokości dla różnych obrabianych materiałów. Obróć ją w prawo, aby podnieść głowicę na kolumnie, w lewo, aby ją obniżyć. Gdy głowica jest na żądanej wysokości, Rys. 04 9

10 zablokuj ją w miejscu za pomocą zamków. Uwaga: należy poluzować zamki do prowadnic przed wykonaniem powyższej operacji! Regulacyjne ograniczniki stołu (D, rys. 06) Znajdują się na przedniej części stołu. Ustaw je, aby zatrzymać stół w każdym ustawieniu wzdłuż osi podłużnej. Zamki stołu Zamki wzdłużne stołu (E, rys. 06) znajdują się na przedniej części stołu. Poprzeczne zamki stołu (F, rys. 05) znajdują się po prawej stronie pod stołem. Obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować prowadnice. Rys. 05 Zamki głowicy frezarki (G, rys. 07) Znajdują się po prawej stronie kolumny. Skręć w prawo, aby zablokować głowicę frezarki. Dźwignia blokująca tuleji (H, rys. 07) Położona na lewej stronie głowicy frezarki. Wysokość wrzeciona może być zablokowana za pomocą dźwigni blokującej tuleji. Ustaw odpowiednią wysokość za pomocą dźwigni tuleji i obróć dźwignię w dół. Skręć w prawo, aby zablokować tuleję, a w przeciwną stronę w celu jej poluzowania. 06 Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, wszystkie operacje frezowania powinny być wykonane z tuleją/wrzecionem tak blisko głowicy, jak to możliwe. Zablokuj wrzeciona, stół i głowicę frezarki w ich miejscu przed rozpoczęciem operacji frezowania! Uchwyty dolnego posuwu: (J, rys. 08): Znajdują się na prawej stronie obudowy głowicy. Ruch według wskazówek zegara przybliża tuleję w stronę stołu. Sprężyna powrotna cofa uchwyty. Pokrętło (K, rys. 08) musi być luźne przed 10

11 obsługiwaniem uchwytów. Stopniowane skale tarczowe (L, rys. 08) na podstawie uchwytu mogą być indeksowane lub wyzerowane, aby pomóc wykonać dokładne i wygodne ruchy. Precyzyjny Dolny Posuw Skręć w lewo pokrętło (K, rys. 08), aby włączyć pokrętło precyzyjnego dolnego posuwu (M, rys. 08), które znajduje się na przedniej części głowicy. Obróć je, zgodnie z pożądanym przeniesieniem w dół. Obróć ręczne kółko (pokrętło) w prawo dla dolnego posuwu wrzeciona, a odwrotnie w celu jego cofnięcia. Obrót Głowicy Frezarki Głowica jest przeznaczona do pochylenia 90 w prawo lub w lewo, umożliwiające jej wykonywanie zadań, takich jak wiercenie kątowe lub poziome rowkowanie. Poluzuj nakrętki mocujące (N, rys. 09) pod głowicą. Obróć głowicę do pożądanej pozycji, przy użyciu prowadnicy odniesienia (O, rys. 09). Po umieszczeniu na miejscu, dokręć nakrętki mocujące. 07 Uwaga: upewnij się, że głowica jest odpowiednio wsparta, tak że nie obraca się niespodziewanie samodzielnie. Zawsze należy zachować kontrolę nad głowicą. 08 Należy pamiętać, że głowica musi być skalowana, gdy powraca do pozycji zero jeśli wymagane są wysokie poziomy precyzyjności. Jeśli jesteś w stanie wykorzystać imadło kątowe do wykonania operacji frezowania bez odchylenia głowicy frezarki, zaoszczędzisz dużą ilość czasu poświęconą na dokonanie konfiguracji. Gałka zmiany prędkości duża/niska (P, rys. 10) Znajduje się po prawej stronie głowicy frezarki. Można wybrać prędkość H/L (duża/niska) przesuwając pokrętło w prawo lub w lewo. Uwaga: Zmieniając prędkość należy utrzymywać maszynę na niskich obrotach! Rys. 09 11

12 Tabela poniżej przedstawia prędkości wrzeciona: PRĘDKOŚĆ WRZECIONA obr/min L H Uwaga: Nawet przy niewielkiej prędkości wrzeciona, fragmenty metalu powstałe z procesu cięcia mogą być wydalone przez frezarko-wiertarkę. Podczas użytkowania urządzenia zawsze zakładaj okulary i odzież ochronną! POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Rys. 10 OSTRZEŻENIE! Wszystkie elektryczne połączenia muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka! Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia! Przed podłączeniem urządzenia do sieci, upewnij się, że wartości elektryczne sieci zasilającej są takie same jak dla elementów elektrycznych urządzenia. Wykorzystaj schemat okablowania (rys. 11) w przypadku podłączenia tokarki do sieci. OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie uziemione! Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia i szkody dla użytkownika! Rys. 11 Rys. 12 Silnik na prąd stały- - typu 91ZYT005, 230V, 5600 obr/min, 2. 7A, 600W 12

13 Upewnij się, że 2 fazy (L, N) są połączone. Uszkodzone lub nieprawidłowe połączenie będzie oznaczać unieważnienie gwarancji. Wskaźniki to: Silnik szybko nagrzewa się (3-4 minut). Silnik nie pracuje cicho i nie ma mocy. Wyłącznik magnetyczny (A, Rys. 12) pełni funkcję zatrzymania awaryjnego oraz ochronną funkcję dla maszyny i elementów elektrycznych. Naciśnij zielony przycisk oznaczony I, aby uruchomić silnik, zaś czerwony przycisk oznaczony O, aby wyłączyć silnik. Pokrętło regulacji prędkości (B, rys. 12) przekręć je w prawo, aby zwiększyć prędkość wrzeciona, w lewo w celu obniżenia prędkości. Pokrętło należy obrócić do pozycji zera za każdym razem, gdy maszyna jest unieruchomiona. Zawsze uruchamiaj urządzenie z pokrętłem ustawionym na pozycję zero. 13 Przełącznik F/R (C, Rys. 12) zmiana pozycji przełącznika odwróci kierunek silnika. F- kierunek do przodu, R- kierunek odwrotny. Podstawa bezpiecznika (D, Rys. 13) znajduje się na tylnej płycie skrzynki elektrycznej. W podstawie należy umieścić bezpiecznik o współczynniku 8A. Skręć przycisk w lewo, aby otworzyć i zmienić bezpiecznik, w prawo, aby go zamocować. OSTRZEŻENIE Maszyna ta przeznaczona jest do użytku przez odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel! Jeśli użytkownik nie ma wiedzy na temat właściwego i bezpiecznego korzystania z frezarkowiertarki, nie powinien używać urządzenia do czasu aż odbędzie prawidłowe szkolenie i uzyska wiedzę na ten temat! Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować poważne obrażenia! Rys. 14 Rys. 15 13

14 Wymiana trzpienia 1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Zdejmij pokrywę dyszla znajdującą się na pokrywie silnika (A, rys. 14). Przytrzymaj płaskownik wrzeciona (B, Rys. 15), aby zapobiec jego przemieszczaniu się jednocześnie odkręcając dyszel (C, rys. 16) za pomocą klucza znajdującego się w przyborniku. Odkręć dyszel za pomocą trzech do czterech pełnych obrotów. Rys Uderz lekko głowicę dyszla gumowym młotkiem, aby przemieścić trzpień. Chwyć trzpień dłonią, luzując dyszel z z nim połączony. Kontynuuj odkręcanie dyszla do czasu aż trzpień może zostać wysunięty z wrzeciona. Wytrzyj głowicę za pomocą czystej, suchej szmatki. Przetrzyj nowy trzpień czystą suchą szmatką i wstaw trzpień do wrzeciona. Nagwintuj dyszel do trzpienia. Dokręć dyszel kluczem trzymając jednocześnie wrzeciono. 17 REGULACJA PROWADNIC Po pewnym czasie, ruch stołu po prowadnicach spowoduje normalne zużycie. Ustaw prowadnice tak, aby zmniejszyć to zużycie. 1. Śruba regulacyjna poziomej prowadnicy (A, Rys. 17) znajduje się na tylnej prawej stronie stołu. Śruba regulacyjna poprzecznej prowadnicy (B, Rys. 17) znajduje po prawej stronie siodła pod stołem. Śruba regulacyjna pionowej prowadnicy (C, Rys. 18) znajduje się na kolumnie. Rys Odkręć śrubę z małej końcówki stożka prowadnicy. Przekręć śrubę z dużej końcówki stożka prowadnicy lekko w prawo, aby ją docisnąć. Obróć pokrętło stołu i sprawdź naprężenie. 14

15 3. Wyreguluj ponownie wedle potrzeby. Konserwacja Należy zadbać o konserwację obrabiarki w trakcie użytkowania w celu zagwarantowania dokładności i żywotności urządzenia. W celu zachowania dokładności i funkcjonalności maszyny, istotne jest, aby obchodzić się z nią ostrożnie, zachować jej czystość i smarować jej powierzchnie regularnie. Tylko dzięki dobrej dbałości, można być pewnym, że jakość pracy urządzenia pozostanie stała. Należy wyjąć wtyczkę urządzenia z zasilania sieciowego w dowolnym momencie, gdy tylko przeprowadzamy czyszczenie, konserwację lub naprawy! 2. Smaruj wszystkie prowadnice niewielką warstwą smaru przed każdym użyciem. Śruba mocująca musi być także lekko posmarowana smarem na bazie litu. Po każdym dniu użytkowania powierzchnię ślizgową należy regularnie oczyszczać z wszelkich odłamków, które na nią padają oraz kontrolować często, aby zapobiec wpadaniu odłamków w prowadnice. Wyczuwalny asfalt powinien być być usunięty co pewien czas. Nie usuwaj odłamków gołymi rękami. Istnieje ryzyko ran ciętych ze względu na występujące odłamki o ostrych krawędziach. Po codziennym użytkowaniu, należy wyeliminować wszystkie odłamki, wyczyścić poszczególne części maszyny i zastosować olej maszynowy do ochrony przed rdzą. W celu zachowania dokładności obróbki, należy konserwować dyszel, trzpień, powierzchnię stołu warsztatowego oraz prowadnice i unikaj uszkodzenia mechanicznego i zużycia w wyniku zastosowania niewłaściwej prowadnicy. Jeżeli uszkodzenie zostanie stwierdzone, konserwacja powinna zostać wykonana natychmiast. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Zbyt duże drgania Prowadnice zbyt luźno zamocowane w stole, w kolumnie Niewykorzystane posuwy nie zablokowane Niezablokowana głowica frezarki Zbyt luźna tuleja Niewycentrowane narzędzie Niewłaściwy kształt narzędzia, tępe narzędzie Ponownie wyreguluj prowadnice Zablokuj wszystkie osie poza osią ruchomą Zablokuj głowicę frezarki Dokręć mocowanie tulei Wycentruj narzędzie przekształć, wyostrz lub wymień narzędzie Głębokość cięcia jest niespójna Luźna tuleja Złe ustawienie Zablokuj tuleję Upewnij się, że ustawienie jest 15

16 Otwór jest niewyśrodkowany lub wiertło przemieszcza się Wiertło obraca się nierównomiernie lub zatrzymuje Uchwyt trudno się mocuje i odkręca Uchwyt chwieje się Maszyna nie włącza się Tępe wiertło Wiertło źle zamocowane w uchwycie Luźny uchwyt we wrzecionie Niezablokowany dyszel Odkręcone lub zużyte łożysko Zbyt szybkie cięcie Wiertło zbyt szybko posunięte do pracy Uchwyt klei się Brud na uchwycie Uchwyt nie jest zamocowany na trzpieniu Dyszel nie jest zamocowany Kabel maszyny odłączony Luźne połączenia elektryczne równoległe do stołu Użyj ostrych wierteł Ponownie zamontuj narzędzie Ponownie zamontuj uchwyt na trzpieniu Dokręć dyszel Dokręć lub wymień łożyska Zmniejsz prędkość Obniż prędkość posuwu Zastosuj środek smarowniczy Wyczyść uchwyt Wyczyść trzpień i zamontuj ponownie Wyczyść wrzeciono i wymień dyszel Podłącz wtyczkę maszyny Wzmocnij połączenia kablowe 16

17 BERNARDO LISTA CZĘŚCI Frezarko-wiertarki KF 25D Vario 17

18 18 Frezarko-Wiertarka KF 25D VARIO Montaż głowicy frezarki

19 MONTAŻ GŁOWICY FREZARKI KF 25D VARIO Nr. Nr części Opis Specyfikacja Ilość Podkładka pozycyjna Tulejka Sprężyna 2. 5x28x Pierścień sprężynujący zabezpieczający Ф Łożysko Koła zębate 60/70T Łożysko Pierścień sprężynujący zabezpieczający Ф Koła zębate 46T Pierścień sprężynujący zabezpieczający Ф Łożysko Wał korbowy 42/62T Wał Klucz 5X Klucz C5x Widelec 1 19

20 Ramię widelca Śruba ustalająca 5x Pokrywa dyszla Pokrywa silnika Silnik 91ZYT Podkładka M4x Podkładka M Śruba M6x Podkładka sprężyny M Tabliczka silnika Śruba M5x Pierścień sprężynujący zabezpieczający M Koło zębate 25T Klucz C4X Etykietka Śruba M3x Skala cyfrowa Podstawa Przekładnia blokująca M8x Wtyk mosiądzowy Głowica frezarki 1 20

21 Pokrywa dla głowicy Śruba M4x Pokrętło Śruba ustalająca M5x6 1 Nr. Nr części Opis Specyfikacja Ilość Część sprężyny Skala tarczowa Ślimak kierowniczy Wrzeciono Pierścień Łożysko Tuleja Pierścień gumowy 58x Wyregulowana nakrętka Wtyk mosiądzowy B4x Śruba ustalająca M5X Wtyk A6x Uchwyt Pokrętło Podstawa Skala tarczowa 1 21

22 Sprężyna 1. 2x12x Śruba M4X Kołnierz Podkładka Ślimak kierowniczy Klucz 4x Wał korbowy Śruba M6x Śruba ustalająca M8x Sprężyna 0. 8x5x Kulka Ф Pokrętło Śruba ustalająca M5x Etykietka wskazująca prędkość H/L (wysoka/niska) Kołnierz Wałek rozwidlony 1 22

23 23 Frezarko-Wiertarka KF 25D VARIO Montaż kolumny, stołu i podstawy

24 Montaż kolumny, stołu i podstawy frezarko-wiertarki KF25DVARIO Nr. Nr części Opis Specyfikacja Ilość 75 1 Zamek pionowy Śruba M6x Podkładka Podkładka sprężyny Śruba M8x Śruba M12x Podkładka sprężyny Nakrętka młoteczkowa Sworzeń Podkładka M Podkładka sprężyny M Nakrętka M Klocek Wtyk mosiądzowy Dźwignia mocująca M6x Śruba prowadnicy Prowadnica Etykieta wskazująca kąt Śruba M5x

25 94 20 Pokrywa przeciwkurzowa Nakrętka M Żebro łączące Pokrywa przeciwkurzowa Żebro łączące Nakrętka M16x Łożysko Wał Klucz 4x Pionowa śruba pociągowa Nakrętka Podkładka M Pokrywa Śruba M8x Wspornik Kołnierz Śruba M5x Skala tarczowa Element sprężyny Kierownica Nakrętka blokująca 4 25

26 Uchwyt M10x80 1 Nr. Nr części Opis Specyfikacja Ilość Łożysko Wał Klucz 4x Obudowa łożyska Tulejka Koło zębate Kolumna Etykietka A5x Wtyk M6x Śruba Lewy wspornik Stół warsztatowy Wtyczka Prawy wspornik Uchwyt M8x Kierownica Skala tarczowa Łożysko 5 26

27 Śruba M6x Tulejka Nakrętka młoteczkowa Skala Wzdłużna śruba pociągowa Nakrętka wzdłużna Śruba dostosowana M4x Zamek poprzeczny Klocek pozycjonujący Poprzeczna Prowadnica Nakrętka poprzeczna Prowadnica wzdłużna Śruba M6x Obudowa łożyska Poprzeczna śruba pociągowa Podstawa Śruba M12x

28 Montaż skrzynki elektrycznej frezarki KF25DVARIO Montaż skrzynki elektrycznej frezarki KF25DVARIO Nr. Nr części Opis Specyfikacja Ilość 1 78 Regulacja prędkości Pokrętło czasowe Śruba M3x8 4 28

29 4 81 Filtr Śruba M3x Przełącznik magnetyczny Śruba M4x Płytka elektryczna Śruba M4x Wyświetlacz prędkości Skrzynka elektryczna Śruba M5x Pokrywa Uchwyt bezpiecznika Bezpiecznik (10A) Wtyczka Upust kablowy 1 29

1 PL Instrukcja obsługi i lista części zamiennych Monocyklon EZ02 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

2 Dokumentacja Monocyklon EZ02 Prawa autorskie 2004 Gema Switzerland GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacja chroniona prawem autorskim. Kopiowanie bez autoryzacji jest niedozwolone. Żadna z części tej publikacji nie może być reprodukowana, kopiowana, tłumaczona lub transmitowana w jakiejkolwiek formie, ani w całości ani częściowo bez pisemnej zgody firmy Gema Switzerland GmbH. OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow i SuperCorona są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH. OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic i Gematic są znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli. W tej instrukcji jest zrobione odniesienie do różnych znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych. Takie odniesienia nie oznaczają, że producenci, o których mowa aprobują lub są w jakikolwiek sposób związani przez tę instrukcję. Usiłujemy zachować zapis ortograficzny znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych właścicieli praw autorskich. Cała nasza wiedza i informacje zawarte w tej publikacji były aktualizowane i ważne w dniu oddania do druku. Firma Gema Switzerland GmbH nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej odnośnie interpretacji zawartości tej publikacji, rezerwuje sobie prawo do rewizji publikacji oraz do robienia zmian jej zawartości bez wcześniejszego zawiadomienia. Wydrukowano w Szwajcarii Gema Switzerland GmbH Mövenstrasse St. Gallen Switzerland Phone: Fax. : info@gema. eu. com Internet:

3 Spis treści Ogólne zasady bezpieczeństwa 3 Symbole bezpieczeństwa (piktogramy)... 3 Zgodność użycia... 3 Techniczne zasady bezpieczeństwa dla stacjonarnych urządzeń do napylania farb proszkowych... 4 Informacje ogólne... 4 Bezpieczeństwo świadomego działania... 5 Indywidualne zasady bezpieczeństwa dla obsługującej firmy lub/i personelu... 5 Szczególne przypadki zagrożeń... 6 Wymogi bezpieczeństwa dla elektrostatycznego napylania farb... 7 Podsumowanie zasad i regulacji... 9 Specjalne środki bezpieczeństwa... 10 O tej instrukcji 11 Informacje ogólne... 11 Opis funkcji 13 Monocyklon EZ Jednostka podająca... 14 Bezpieczna obsługa jednostki podającej... 14 Parametry techniczne 15 Wartość zasysanego powietrza / napylanie farby... 15 Wartości nastawcze / parametry... 15 Schemat pneumatyczny... 16 Informacje montażowe 17 Ustawianie i montaż... 17 Przestrzeń niezbędna dla jednostki podającej... 18 Przygotowanie do uruchomienia 19 Ważne informacje... 19 Transport w fazie gęstej 21 Informacje ogólne... 21 Transport w fazie gęstej - PT Transport w fazie gęstej - PT Opis funkcji... 22 Zestaw wibracyjny (opcja)... 23 Zmiana koloru 25 Procedura:... 25 Monocyklon EZ02 Spis treści 1

4 Dozór 27 Punkty kontrolne i odniesienia Dozór - zawór zaciskowy Wymiana tulei zaworu zaciskowego Dozór - naprężenie siatki sita Uszczelnienie monocyklonu Czyszczenie 33 Czyszczenie tulei przyłączeniowych Czyszczenie tulei czystego powietrza Czyszczenie wlotu tulei Czyszczenie sita Wyszukiwanie błędów 35 Rozwiązywanie problemów Lista części zamiennych 37 Zamawianie części zamiennych Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne Jednostka podająca - zestaw wibracyjny Sito Transport w fazie gęstej - PT Transport w fazie gęstej - PT Transport w fazie gęstej - podłączenia Spis treści Monocyklon EZ02

5 Ogólne zasady bezpieczeństwa Ten rozdział zawiera wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez personel obsługujący Monocyklon EZ02. Należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa przed uruchomieniem Monocyklon EZ02. Symbole bezpieczeństwa (piktogramy) Wszystkie warunki oraz ich znaczenie można odnaleźć w poszczególnych instrukcjach obsługi urządzeń firmy Gema. Należy także stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych instrukcjach obsługi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie porażenia prądem lub uderzenia ruchomymi częściami. Możliwe konsekwencje: Śmierć lub poważne obrażenia. UWAGA! Nieprawidłowe działanie może prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia. Możliwe konsekwencje: Lekkie obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. INFORMACJA! Pomocnicze wskazówki i informacje Zgodność użycia 1. Monocyklon EZ02 został wyprodukowany według najnowszych specyfikacji i zgodnie z technicznymi zasadami bezpieczeństwa. System służy do normalnego napylania farb proszkowych. 2. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania tego urządzenia; odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Jeśli Monocyklon EZ02 będzie wykorzystywany do innych celów niż został przeznaczony, firma Gema Switzerland GmbH nie będzie ponosiła za to odpowiedzialności. Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 3

6 3. Przestrzeganie wymaganych przez producenta zasad instrukcji obsługi, serwisowania i konserwacji zapewni bezpieczeństwo pracy. Monocyklon EZ02 może być uruchamiany, używany i konserwowany tylko przez przeszkolony i poinformowany o możliwych niebezpieczeństwach personel. 4. Uruchomienie (wykonanie poszczególnych operacji) jest zabronione do czasu końcowego zmontowania Monocyklon EZ02 i jego okablowania zgodnie z normą (2006/42 EG). EN (bezpieczeństwo obs3ugi maszyn). 5. Nieautoryzowane modyfikacje Monocyklon EZ02 zwalniają producenta z odpowiedzialności za wynikłe szkody. 6. Przepisy związane z zapobieganiem wypadkom, jak również inne ogólnie zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. 7. Muszą być przestrzegane także regionalne przepisy bezpieczeństwa. Ochrona p. wybuchowa II (2) D Stopień zabezpieczenia IP54 Klasa temperatury T6 (strefa 21) T4 (strefa 22) Techniczne zasady bezpieczeństwa dla stacjonarnych urządzeń do napylania farb proszkowych Informacje ogólne Urządzenia elektrostatyczne firmy Gema są dopracowane technicznie i bezpieczne w obsłudze. Jednakże instalacja może stwarzać zagrożenie, gdy jest używana niezgodnie z przeznaczeniem. Należy pamiętać, iż konsekwencją tego może być zagrożenie dla życia lub odniesienie obrażeń, a także uszkodzenie urządzenia lub innych maszyn lub spowodowanie obniżenia efektywności pracy urządzenia. 1. Urządzenia do napylania farb proszkowych mogą być włączane i obsługiwane tylko po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użycie podzespołów sterujących może prowadzić do wypadków, uszkodzeń i błędnego działania. Przed każdorazowym włączeniem urządzeń należy sprawdzić sprzęt pod względem bezpieczeństwa obsługi (należy to robić regularnie)! 3. Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi muszą być przestrzegane następujące przepisy zawarte w BGI 764 oraz DIN VDE 0147, część Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustanowionych lokalnie. Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia należy odłączyć wtyczkę od zasilania! 6. Gniazda i wtyczki urządzeń mogą być rozłączane tylko wtedy, gdy jest wyłączone zasilanie. Przewody elektryczne pomiędzy jednostką sterującą, a pistoletem powinny być tak ułożone, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas pracy. Należy przy tym przestrzegać lokalnych przepisów! 4 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

7 8. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ części te zabezpieczają przed wybuchem. W przypadku użycia nieoryginalnych części warunki gwarancji nie będą respektowane. 9. Jeżeli urządzenia firmy Gema pracują w połączeniu z urządzeniami innych producentów, wtedy należy także zwracać uwagę na ich zasady bezpieczeństwa. 10. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instalacją i podzespołami obsługi! Jest zbyt późno na zapoznanie się z instrukcjami obsługi, podczas gdy urządzenie już pracuje! 11. Zachować ostrożność podczas pracy z mieszanką farba proszkowa/powietrze! Prawidłowe proporcje stężenia farby proszkowej/powietrza grożą wybuchem! Nie palić papierosów podczas operacji malowania! 12. Zgodnie z ogólnymi przepisami dla instalacji do elektrostatycznego napylania farb proszkowych osoby z rozrusznikami serca nie powinny przebywać w strefie pola elektrostatycznego, czyli w obszarze malowania! UWAGA! Informujemy, że użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczną obsługę urządzeń. Firma Gema nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wypadków! Bezpieczeństwo świadomego działania Każda osoba odpowiedzialna za montaż, uruchomienie, obsługę i naprawy urządzeń musi dokładnie zapoznać się z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa". Operator musi zapewnić, że użytkownik przeszedł odpowiednie szkolenie i jest świadomy grożących mu niebezpieczeństw. Urządzenia sterujące muszą być ustawione w strefie 22. Natomiast pistolety proszkowe w strefie 21. Urządzenia do napylania farb proszkowych mogą być obsługiwane przez tylko przez przeszkolony personel. Jakiekolwiek modyfikacje w podzespołach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowaną obsługę. Należy bezwzględnie przestrzegać procedur wyłączania w poszczególnych instrukcjach obsługi przy każdej czynności montaż, uruchomienie, ustawianie, praca, zmiany parametrów, dozór i naprawy. Urządzenia do napylania farb proszkowych można wyłączyć za pomocą wyłącznika głównego w przypadku wyłączenia bezpieczeństwa. Poszczególne podzespoły powinny być wyłączane podczas operacji za pomocą odpowiednich wyłączników. Indywidualne zasady bezpieczeństwa dla obsługującej firmy lub/i personelu 1. Wszystkie działania, które będą miały negatywny wpływ na techniczne bezpieczeństwo urządzeń są zabronione. Powinien być ustanowiony zakaz wstępu osobom nieuprawnionym do strefy napylania farb proszkowych (jest to użycie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem). 3. Przy kontaktach z niebezpiecznymi materiałami użytkownik powinien zapewnić niezbędne instrukcje w celu Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 5

8 wyszczególnienia niebezpieczeństw dla ludzi i środowiska, a także niezbędne środki zapobiegawcze i reguły zachowań. Instrukcje obsługi powinny być napisane w prosty i zrozumiały sposób oraz w języku, który używa personel. Instrukcje powinny znajdować się w miejscu widocznym i w zasięgu obsługującego personelu, obsługa jest zobligowana do sprawdzania urządzeń przynajmniej raz na jedną zmianę roboczą w celu wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy. Obsługa jest zobligowana do sprawdzania urządzeń przynajmniej raz na zmianę roboczą w celu wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy. Może to mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Po kontroli należy niezwłocznie sporządzić raport o stanie urządzeń. Obsługa musi być pewna, że urządzenia elektrostatyczne firmy Gema znajdują się w dobrym stanie technicznym. Użytkownik powinien zapewnić obsłudze specjalne ubrania ochronne (np. maskę do oddychania). Obsługa zgodnie z wymogami musi zapewnić czystość w obszarze urządzeń malarskich i wokół niego. 8. Żadne podzespoły bezpieczeństwa nie mogą być demontowane. Jeżeli w przypadku przeglądu lub naprawy istnieje potrzeba zdemontowania jakiegoś podzespołu bezpieczeństwa, to należy zamontować go niezwłocznie po wykonaniu czynności serwisowej. Wszystkie czynności związane z przeglądem lub serwisem mogą być wykonywane tylko po odłączeniu zasilania od urządzeń. Te czynności może wykonywać tylko przeszkolony personel. Czynności takie, jak sprawdzanie fluidyzacji lub pomiary wysokiego napięcia na pistoletach muszą być wykonywane podczas pracy urządzeń. Szczególne przypadki zagrożeń Energia elektryczna Należy mieć na uwadze, iż przebywanie w pobliżu wysokiego napięcia/natężenia może być zagrożeniem dla życia. Nie można otwierać urządzeń podłączonych do wysokiego napięcia - najpierw należy odłączyć wtyczkę - w innym przypadku może nastąpić porażenie elektryczne. Proszek Mieszanina proszek/powietrze jest wybuchowa, zapłon może nastąpić od iskry. System wentylacji kabiny proszkowej musi być sprawny i efektywny. Zaleganie proszku na podłodze kabiny i wokół niej także jest potencjalnym źródłem zagrożenia poślizgnięcia się. Ładowanie statyczne Ładowanie statyczne może nieść za sobą następujące konsekwencje: naładowanie człowieka, szok elektryczny, iskrzenie. Należy unikać ładowanie innych przedmiotów - patrz Uziemienie". Uziemienie Wszystkie przewodzące elektrycznie części i urządzenia znajdujące się w strefie pracy (zgodnie z DIN VDE 0745, część 102) muszą być uziemione 1. 5 metra z każdej strony oraz 2. 5 metra wokół otworów na 6 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

9 domalowywanie ręczne. Wartość rezystancji powinna wynosić do 1 MOhm. Należy regularnie przeprowadzać pomiar uziemienia. Warunkiem prawidłowej pracy jest pewność, iż detale są uziemione prawidłowo. Wszystkie miejsca styku pomiędzy detalem, zawieszką, a systemem transportu muszą być utrzymywane w należytej czystości, wtedy będzie gwarancja prawidłowego przewodnictwa. Niezbędne urządzenia do pomiaru rezystancji muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Sprężone powietrze Przy dłuższych przerwach w pracy lub przestojach, urządzenia do malowania muszą być odmuchane sprężonym powietrzem. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku uszkodzonych przewodów pneumatycznych lub w przypadku niekontrolowanego albo niewłaściwego użycia sprężonego powietrza. Zgniatanie i ucinanie Podczas operacji ruchome części mogą rozpocząć pracę w swojej strefie. Tylko przeszkolony personel może znajdować się w strefie pracy ruchomych części. Użytkownik powinien ograniczyć dostęp do tych stref zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Dostęp w wyjątkowych okolicznościach Użytkownik musi zapewnić zgodnie z lokalnymi przepisami, że po naprawie części elektrycznych lub po wznowieniu operacji, zostanie ponownie ograniczony dostęp do stref, w których były dokonywane naprawy. Zakaz wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniach Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian i modyfikacji do elektrostatycznych urządzeń malarskich. Nie można pracować na niesprawnych urządzeniach, a uszkodzone podzespoły muszą zostać niezwłocznie wymienione lub naprawione. Należy używać tylko oryginalnych części firmy Gema. Naprawy mogą wykonywać tylko specjaliści lub serwis Gema. Nieautoryzowane naprawy mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzeń. W takim przypadku gwarancja firmy Gema traci swoją ważność. Wymogi bezpieczeństwa dla elektrostatycznego napylania farb 1. Urządzenie może stanowić zagrożenie, jeżeli nie będą przestrzegane warunki zawarte w instrukcji obsługi. Wszystkie elektrostatycznie przewodzące części znajdujące się w odległości 5 metrów od urządzeń malarskich muszą być uziemione. Podłoga w miejscu pracy musi być elektrostatycznie przewodząca (zwykły beton jest materiałem przewodzącym). Personel obsługujący musi nosić buty przewodzące (np. ze skórzanymi podeszwami). Personel obsługujący musi trzymać pistolet gołą ręką. W przypadku użycia rękawic, muszą być one przewodzące. Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 7

10 6. Załączony przewód uziemiający (w kolorze zielono/żółtym) musi zostać podłączony do uziemionej śruby na tylnim panelu jednostki sterującej. Przewód uziemiający musi posiadać właściwe metaliczne połączenie z kabiną proszkową, systemem odzysku farby, systemem transportu farby, oraz detalem do malowania. Przewody elektryczne oraz węże proszkowe muszą być ułożone w taki sposób, aby były chronione przed uszkodzeniami termicznymi i mechanicznymi. Urządzenie do malowania powinno mieć zasilanie dopiero po włączeniu kabiny proszkowej. W przypadku wyłączenia kabiny zasilanie urządzenia powinno zostać odłączone samoczynnie. Skuteczność podłączeń uziemieniowych powinna być sprawdzana raz w tygodniu (np. zawieszki, system transportu). Jednostka sterująca powinna być wyłączona podczas czyszczenia pistoletu lub wymiany dyszy. 11. Podczas pracy z chemicznymi środkami czystości może wystąpić ryzyko niebezpiecznych oparów. Należy zapoznać się z instrukcjami stosowania tych środków. 12. Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta i ochrony środowiska w przypadku rozlania środków czystości lub rozsypania farby proszkowej. 13. W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części pistoletu nie można jej ponownie użyć. 14. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać podzespołów wykazanych w instrukcjach obsługi. Użycie nieoryginalnych części może prowadzić do ryzyka obrażeń. 15. Naprawy może wykonywać tylko specjalista. Pod żadnym pozorem nie może wychodzić poza strefę pracy urządzeń - musi być zachowana ochrona przeciwwybuchowa. 16. Należy wyeliminować czynniki sprzyjające nadmiernej koncentracji farby w obrębie kabiny proszkowej lub strefy napylania. System wentylacyjny musi być wydajny, aby zapobiec nadmiernej koncentracji farby, większej o 50% od dolnej granicy wybuchu (UEG) (UEG = max. dozwolona koncentracja mieszaniny proszek/powietrze). Jeżeli granica UEG jest nieznana, wtedy należy użyć wartości 10 g/m³. 8 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

11 Podsumowanie zasad i regulacji Poniższa lista zawiera zbiór zasad i regulacji, których należy przestrzegać: Wytyczne i regulacje niemieckiego stowarzyszenia profesjonalistów BGV A1 BGV A2 BGI 764 BGR 132 VDMA Regulacje podstawowe Materiały i urządzenia elektryczne Elektrostatyczne nakładanie powłok Wytyczne dla ochrony przed zapłonem przy ładowaniu elektrostatycznym (Wytyczne Ładowanie statyczne") Wytyczne dla elektrostatycznego nakładania powłok syntetycznych 1) - Część 1 Ogólne wymagania - Część 2 Przykłady użycia Ulotki ZH 1/310 Ulotka dotycząca użycia narzędzi w strefie zagrożenia wybuchem 1) EN Normy Europejskie RL94/9/EC EN EN EN do EN 50020, ident. z: DIN VDE 0170/0171 EN EN, part 2 EN PR EN EN 60529, identyczna z: DIN EN identyczna: DIN VDE 0113 Zbliżenie praw państw członkowskich w nawiązaniu do urządzeń i systemów bezpieczeństwa dla ich użycia w miejscach o potencjalnym zagrożeniu wybuchem Bezpieczeństwo urządzeń 2) Elektryczne urządzenia do detekcji, lokalizacji miejsca zagrożenia wybuchem 3) Urządzenia elektryczne dla stref potencjalnie wybuchowych - Elektrostatyczne ręczne urządzenia do napylania 2) Wymagania do wyboru, instalacji oraz użycia elektrostatycznych urządzeń dla materiałów palnych - Ręczne elektrostatyczne pistolety napylające 2) Stacjonarne urządzenia do napylania palnych farb proszkowych 2) Malarnie - Kabiny do napylania organicznych sproszkowanych materiałów - wymogi bezpieczeństwa IP-Type protection: contact, foreign bodies and water protection for electrical equipment 2) Regulacje VDE dla podnoszenia wartości wysokiego napięcia w urządzeniach oraz praca urządzeń z nominalnym napięciem do 1000 V 3) Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 9

12 Regulacje VDE (Stowarzyszenie niemieckich inżynierów) DIN VDE 0100 DIN VDE 0105 część 1 część 4 DIN VDE 0147 part 1 DIN VDE 0165 *Źródła: Regulacje dla podnoszenia wartości wysokiego napięcia w urządzeniach z nominalnym napięciem do 1000 V 4) Regulacje VDE dla pracy na urządzeniach o wysokim napięciu 4) Regulacje podstawowe Dodatkowe wytyczne dla stacjonarnych elektrostatycznych urządzeń napylających Konfiguracja stacjonarnych elektrostatycznych urządzeń napylających 4) Konfiguracja urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w strefach z niebezpieczeństwem wybuchu 4) 1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Köln 41, lub od odpowiedniego stowarzyszenia pracodawców 2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 3) General secretariat, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, albo odpowiedni komitet narodowy 4) VDE Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 Specjalne środki bezpieczeństwa - Prace instalacyjne wykonywane przez klienta, muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami - Przed uruchomieniem malarni należy sprawdzić, czy żadne obce przedmioty nie znajdują się w kabinie proszkowej lub rurach odzysku (powietrze wejścia i wyjścia) - Należy zwrócić uwagę, czy uziemienie podzespołów zostało wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami 10 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

13 O tej instrukcji Informacje ogólne Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, niezbędne do pracy z Monocyklonem EZ02Monocyklon EZ02. Dzięki nim w bezpieczny sposób można przeprowadzić uruchomienie, a także optymalnie użytkować nowy system proszkowy. Informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych podzespołów systemu, takich jak - kabina, jednostka sterująca, pistolet lub inżektor - należy szukać w załączonych, poszczególnych instrukcjach obsługi. Monocyklon EZ02 O tej instrukcji 11

14

15 Opis funkcji Monocyklon EZ02 Monocyklon EZ02 (zasadą działania jest siła odśrodkowa) separuje cząstki farby od powietrza zasysanego przez kabinę. Wartość zasysanego powietrza, która zależy od wielkości kabiny, ilości pistoletów, etc. jest wytwarzana przez wentylator umieszczony za Monocyklonem i filtrem końcowym. Mieszanina proszek/powietrze dociera do cyklonu przez układ rur i styczne przyłącze wejścia powietrza. Proszek dzięki ruchowi obrotowemu jest oddzielany od powietrza dzięki działaniu siły odśrodkowej i izolowany wokół ścian cyklonu. Zasysane powietrze unosi się przez centralnie zanurzoną rurę w cyklonie i dociera do filtra końcowego. Następnie pozostały proszek zostaje zachowany, a oczyszczone powietrze jest powraca do otoczenia linii. Spirala zasysanego powietrza Otwór zasysanego powietrza Wlot mieszaniny proszek / powietrze (z kabiny) Czujnik zbliżeniowy Zawory zaciskowe (transport w fazie gęstej) Obrotowa jednostka podająca Monocyklon EZ02 Monocyklon EZ02 Opis funkcji 13

16 Jednostka podająca Odseparowany proszek jest zabierany z cyklonu przez obrotową jednostkę podającą. Składa się ona z przyłącza do cyklonu, sita oraz układu transportu w fazie gęstej. Jednostka jest ręcznie obracana pod cyklonem i dociskana pneumatycznie. Odseparowany proszek zbiera się w dolnej części stożka i przelatuje przez otwarty górny zawór zaciskowy do rury pośredniej pomiędzy obydwoma zaworami. W regularnych odstępach górny zawór zamyka się, a dolny otwiera. Proszek jest teraz transportowany z powietrzem przesyłowym z rury pośredniej przez wąż transportowy do przesiewacza lub zbiornika proszkowego. Po cyklu transportu dolny zawór zaciskowy zamyka się, a górny ponownie otwiera. Podczas całej operacji występuje niewielki ruch powietrza w wężu transportowym, co zapobiega blokowaniu przewodu. Jest to realizowane za pomocą powietrza transportowego, które dostaje się do układu za dolnym zaworem zaciskowym (patrz także rozdział "Transport w fazie gęstej"). W konsekwencji, odbywa się okresowe wydobywanie proszku, który powraca do obiegu w układzie malowania. Jednostka podająca Bezpieczna obsługa jednostki podającej Jednostka jest ręcznie obracana pod cyklonem i dociskana pneumatycznie. Ze względów bezpieczeństwa jednostkę należy obsługiwać oburącz jednocześnie. Oburęczna obsługa jednostki podającej 14 Opis funkcji Monocyklon EZ02

17 Parametry techniczne Wartość zasysanego powietrza / napylanie farby Monocyklon Wartość zasysanego powietrza Napylanie farby EZ m³/h EZ m³/h EZ m³/h Zawór zaciskowy NW 65 Wydajność transportu około 2, 5 kg/min Zużycie sprężonego powietrza około 4 Nm³/h EZ m³/h Wartości nastawcze / parametry Monocyklon EZ EZ EZ EZ Ciśnienie sterowania zaworem zaciskowym max. 3 bar Ciśnienie powietrza przesyłu około 1 bar Ciśnienie powietrza transportowego około 0, 3 bar Czas zamknięcia zaworu zaciskowego 6 sek. Czas otwarcia zaworu zaciskowego 2 sek. Włączenie powietrza przesyłu (opóźnienie) 0, 7 sek. Monocyklon EZ02 Parametry techniczne 15

18 Schemat pneumatyczny Cylinder góra / dół Cylinder start Sterowanie cylindra Schemat pneumatyczny 16 Parametry techniczne Monocyklon EZ02

19 Informacje montażowe Ustawianie i montaż Procedura montażu dla cyklonu musi być dostosowana do możliwości odbiorcy. Szczególną uwagę należy zwrócić na ciężkie i duże przedmioty, aby zabezpieczyć personel obsługujący. Aby zapewnić bezpieczną obsługę, wszystkie prace montażowe muszą być sprawdzane przez przeszkolony personel! Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe punkty: - Kąt pomiędzy wlotem, a wylotem powietrza powinien wynosić 15 z istniejącymi slotami (sloty ±7. 5). Jeśli kąt musi być ustawiony później, to spirala musi być kompletnie zdemontowana i może być przesuwana w 15 krokach - Wszystkie połączenia (wyjście spirali etc. ) muszą być hermetycznie zamknięte - Należy zwrócić uwagę, żeby wszystkie połączenia orurowania i wewnątrz cyklonu były gładkie, co zapobiegnie osadzaniu się proszku - Aby zapewnić połączenie uziemieniowe pomiędzy ramą, a cyklonem, należy zmostkować tłumik wibracji za pomocą dostarczonego kabla. - W punkcie oddzielenia podstaw od ramy i ich przedłużeń należy także wykonać połączenie. W tym celu są dostarczone trzy profile połączeniowe. Czwarty punkt połączeniowy musi być wolny do podparcia jednostki podającej. Pozycja może być wybrana podczas montażu, zgodnie lokalnymi przepisami - Monocyklon musi być solidnie przytwierdzony do podłoża - Orurowanie musi być zmontowane bez naprężeń - Jednostka podająca jest zmontowana i gotowa do instalacji - Aby zapewnić prawidłową pozycję jednostki podającej należy na cyklonie umieścić czujnik zbliżeniowy, który poda sygnał, gdy jednostka podająca będzie podparta i podniesiona do cyklonu, a tym samym gotowa do pracy - Wąż transportowy musi być zabezpieczony dostarczonym przewodem metalowym i podpiętym do haczyka przy transporcie w fazie gęstej. Wtedy będzie pewność, że nie zostanie wykonany żaden niekontrolowany ruch, który mógłby narazić personel Monocyklon EZ02 Informacje montażowe 17

20 - Węże przyłączeniowe do sterowania jednostką podającą i układem transportu w fazie gęstej są tak ułożone, aby do czyszczenia wystarczyło jedynie odwrócenie jednostki podającej bez konieczności odłączania węży - Jednostka podająca oraz cyklon muszą być szczelnie zamknięte podczas pracy. Należy regularnie sprawdzać uszczelnienie pomiędzy cyklonem, a ramą obrotową! Przestrzeń niezbędna dla jednostki podającej Jednostka podająca na swobodne odchylenie potrzebuje 800 mm wolnego obszaru. Ta przestrzeń nie może być ograniczana, ponieważ będzie wykorzystywana podczas pracy, czyszczenia oraz dozoru. Przestrzeń niezbędna dla jednostki podającej 18 Informacje montażowe Monocyklon EZ02

21 Przygotowanie do uruchomienia Ważne informacje Uruchomienie może przeprowadzić tylko przeszkolony personel! Obce obiekty w kabinie lub orurowaniu mogą spowodować uszkodzenie linii! Przed uruchomieniem należy sprawdzić: - Czy wszystkie połączenia śrubowe na cyklonie i innych podzespołach linii są mocno dociągnięte? - Czy orurowanie i wnętrze cyklonu zostało dobrze wyczyszczone? - Czy orurowanie oraz przyłącza węży są poprawnie połączone? - Czy nie ma obcych obiektów (np. śrub, małych części etc. ) w kabinie, cyklonie lub orurowaniu? - Czy jednostka podająca jest poprawnie zmontowana? - Czy wszystkie podzespoły linii są uziemione? - Czy jednostka podająca jest prawidłowo podłączona? Czy oburęczna obsługa (bezpieczne działanie) na jednostce podającej pracuje poprawnie? - Czy wąż transportowy jest poprawnie podłączony od strony zasysania? - Czy ustawienia dla transportu w fazie gęstej są ustawione poprawnie? Linia może być włączona po sprawdzeniu wszystkich powyższych punktów i nie wystąpieniu żadnych nieprawidłowości! Monocyklon EZ02 Przygotowanie do uruchomienia 19

22

23 Transport w fazie gęstej Informacje ogólne System transportu w fazie gęstej pozwala na przesył odzyskanego proszku do zbiornika lub do centrum proszkowego. Ten system zapewnia bardzo delikatny i wolny od zanieczyszczeń transport, ponieważ ilość powietrza i prędkość są bardzo niskie. Transport w fazie gęstej - PT06 Jest to standardowy typ transportu w fazie gęstej, dostarczany wraz z cyklonem i jednostką podającą. Transport w fazie gęstej - PT07 Jest to specjalna wersja zakrzywiona i jest ona używana tylko ze względu na małą ilość miejsca. Więcej informacji na temat tej wersji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi. Transport w fazie gęstej - PT06 Transport w fazie gęstej - PT07 Monocyklon EZ02 Transport w fazie gęstej 21

24 Opis funkcji 1. Górny zawór zaciskowy QV1 jest otwarty. Odzyskany proszek opada przez zawór zaciskowy QV1 do rury pośredniej (3), patrz rysunek 1 - Dolny zawór zaciskowy QV2 jest zamknięty - Powietrze spiralne (5) jest ciągle dostarczane - Powietrze przesyłowe (2) jest wyłączone 2. Zawór zaciskowy QV1 zamyka się 3. Zawór zaciskowy QV2 otwiera się - Zawór zaciskowy QV1 jest zamknięty - Powietrze spiralne (5) jest ciągle dostarczane - Powietrze przesyłowe (2) jest chwilowo włączone Dzięki nadciśnieniu w rurze pośredniej (3), proszek jest transportowany przez zawór zaciskowy QV2 do rury podającej i poprzez wąż transportowy (7) do przesiewacza przy Centrum Proszkowym, patrz rysunek 2 4. Zawór zaciskowy QV2 zamyka się, patrz rysunek 3 - Po opóźnieniu zawór zaciskowy QV1 otwiera się ponownie - Kroki od 1) do 4) są powtarzane w sposób ciągły QV 1 QV 1 QV QV QV 2 5 QV Transport w fazie gęstej - opis funkcji 6 1 Włącznik zaworu górnego 2 Powietrze przesyłowe 3 Rura pośrednia 4 Włącznik zaworu dolnego 5 Powietrze spiralne (stale włączone) 6 Dysza podająca 7 Wąż transportowy Wydajność transportu jest uzależniona od rodzaju farby, częstotliwości impulsów, długości i średnicy użytego węża transportowego z poszczególnym zaworem zaciskowym. 22 Transport w fazie gęstej Monocyklon EZ02

25 Zestaw wibracyjny (opcja) Podczas używania niektórych rodzajów farb, istnieje niebezpieczeństwo osadzania się proszku na ściankach jednostki podającej. Można temu zapobiec stosując opcjonalny zestaw wibracyjny. Zestaw wibracyjny jest montowany pomiędzy jednostką podającą, a układem transportu w fazie gęstej (patrz rysunek). Wprowadza w delikatne drgania stożek jednostki podającej, przez co zapobiega zbieraniu się farby i ewentualnego zapchania się układu. Zestaw wibracyjny pracuje tylko wtedy, jeśli górny zawór zaciskowy QV1 transportu w fazie gęstej jest otwarty Zestaw wibracyjny (opcja) Monocyklon EZ02 Transport w fazie gęstej 23

26

27 Zmiana koloru Procedura: Przy zmianie koloru należy postępować zgodnie z poniższym opisem: 1. Aby zaoszczędzić czas i farbę podczas zmiany koloru, czyszczenie powinno odbywać się w kierunku zgodnym z przepływem farby. Jednak jako pierwsze powinno nastąpić czyszczenie pistoletów i kabiny. Podczas tej fazy, proszek może być transportowany z powrotem do zbiornika proszkowego poprzez układ transportu w fazie gęstej 2. Jednostka podająca jest oddzielona od cyklonu. Przy zasysanym niewłaściwym powietrzu w dolnej części cyklonu jest brak separacji proszku, a wszystkie jego resztki trafiają do filtra końcowego 3. Procedura przy zmianie ekstremalnych kolorów lub przy większych wymaganiach: - Odmuchać z zewnątrz orurowanie zasysające pomiędzy kabiną, a cyklonem za pomocą sprężonego powietrza - Pozwolić n - Odmuchać wężem sprężonego powietrza bez dyszy na wylocie powietrza z orurowania, kiedy wylot jest otwarty - Wywołane turbulencje, będą powodowały odrywanie się farby w orurowaniu. Po tym proszek będzie transportowany do cyklonu i rozładowywany 4. Po wyłączeniu transportu w fazie gęstej, wąż transportowy będzie przepłukany sprężonym powietrzem od strony zasysania i czyszczony tą drogą 5. Kiedy jednostka podająca jest powoli odchylana od cyklonu, stożek jednostki podającej jest odmuchiwany, a zalegający proszek jest zasysany do wnętrza cyklonu 6. Teraz wewnętrzne ściany cyklonu są czyszczone za pomocą dyszy powietrznej 7. Czyszczenie zanurzonej rury jest wykonywane za pomocą specjalnej głowicy czyszczącej (patrz "Czyszczenie tulei przyłączeniowych") 8. Teraz czyszczenie cyklonu, jednostki podającej i orurowania jest zakończone Monocyklon EZ02 Zmiana koloru 25

28

29 Dozór Punkty kontrolne i odniesienia Aby zagwarantować bezproblemową obsługę, należy regularnie sprawdzać następujące punkty podczas przerw w pracy: Uwaga: Prace czyszczące muszą odbywać się bez skrobania powierzchni. Każde zdrapywanie z powierzchni będzie powodowało zapiekanie się farby i prowadziło do coraz trudniejszego czyszczenia! Punkty do kontroli Sprawdzić osadzanie się proszku w kabinie i rurze ssącej, a w razie potrzeby oczyścić Sprawdzić, czy jest zapieczona farba w cyklonie Sprawdzić odkładanie się farby w jednostce podającej Sprawdzić, czy jest zapieczona farba w jednostce podającej Sprawdzić czystość wylotu cyklonu Sprawdzić połączenia uziemienia podzespołów linii Sprawdzić szczelność jednostki podającej i sita Możliwe przyczyny Zwiększenie osadzania się farby wskazuje redukcję zasysanego powietrza i zmiany w farbie Większa ilość zapieczonej farby wskazuje na wzrost zasysanego powietrza i zmiany w farbie Odkładanie wskazuje na większy przepływ farby lub zmniejszenie wydajności podawania farby Występowanie zapieczeń wskazuje na starzenie się węża lub zmiany w farbie Zanieczyszczenia wskazują na nieszczelności w całym układzie Uszkodzone uszczelki znacznie obniżają wydajność Dozór - zawór zaciskowy Wymiana tulei zaworu zaciskowego Demontaż: 1. Wyjąć układ to transportu farby w fazie gęstej spod cyklonu i wymontować zawór zaciskowy Monocyklon EZ02 Dozór 27

30 2. Wyjąć szczypcami czarny trzpień pozycjonujący za (1) 3. Obrócić tuleję zaworu zaciskowego o 45 odwrotnie do kierunku wskazówek zegara (2) 4. Wyjąć tuleję zaworu zaciskowego i wymienić na nową (3) A B Zawór zaciskowy/tuleja zaworu zaciskowego Montaż: 1. Umieścić wąski język w tulei na wąskim wlocie zaworu zaciskowego 2. Wcisnąć w tuleję zaworu zaciskowego aż do oporu 3. Obrócić tuleję zaworu zaciskowego o 45 zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara 4. Włożyć na miejsce czarny trzpień pozycjonujący 5. Sprawdzić zużycie O-ringów i w razie potrzeby wymienić 6. Zamontować zawór zaciskowy 28 Dozór Monocyklon EZ02

31 Dozór - naprężenie siatki sita Aby zapobiec odniesieniu obrażeń przez druciki sita należy używać rękawic ochronnych! Postępować zgodnie z poniższą procedurą przy naprężaniu siatki sita: 1. Umieścić pierścień podtrzymujący na stole 2. Położyć siatkę sita (3) na pierścieniu podtrzymującym (zwrócić uwagę, czy siatka jest równo rozpostarta) 3. Przyłożyć pierścień mocujący (2), szeregowo z pierścieniem podtrzymującym (1) i z otworami w pierścieniu mocującym (2) 4. W jednym otworze przekłuć siatkę (3) ostrym przedmiotem (np. szydłem) i skręcić śrubą (6) 5. Rozciągnąć siatkę sita na przeciwną stronę szczypcami, i w tym samym czasie przekłuć siatkę (3) i włożyć śruby (6) 6. Obrócić sito o 90, naciągnąć siatkę ponownie szczypcami, przekłuć siatkę (3) i skręcić śrubą (6) 7. Rozciągnąć siatkę sita na przeciwną stronę szczypcami I w tym samym czasie przekłuć siatkę (3) i włożyć śruby (6) 8. Naciągnąć siatkę na każdy otwór pośredni szczypcami, przekłuć siatkę (3) i włożyć śrubę (6) 9. Zamontować dodatkowo sprężynę uziemiającą (4) za pomocą dwóch śrub 10. Odciąć nadmiar siatki (3) z pomocą ostrego noża i usunąć pozostałe druciki pilnikiem Sito/naprężenie siatki sita Aby uzyskać dobrą wydajność pracy sita należy się upewnić się, czy siatka jest wystarczająco mocno naprężona! Niewielkie uszkodzenia można naprawić za pomocą 2 składnikowego kleju. Monocyklon EZ02 Dozór 29

32 Uszczelnienie monocyklonu Aby uzyskać dobrą wydajność cyklonu bardzo ważne jest, aby jednostka podająca była dokładnie dociśnięta podczas działania. Aby zapewnić właściwą pracę zastosowano trzy uszczelki zgodnie z poniższym rysunkiem: A Stożek cyklonu Uszczelka 1 na cyklonie Sito Rama obrotowa Uszczelka 2 oraz 3 na ramie obrotowej Stożek jednostki podającej Uszczelnienie monocyklonu/jednostka podająca Uszczelka 1 dno kołnierza stożka cyklonu uszczelnienie pomiędzy stożkiem cyklonu i sitem lub stożkiem jednostki podającej Uszczelka 2 góra ramy obrotowej uszczelnienie pomiędzy sitem, a ramą obrotową Uszczelka 3 dno ramy obrotowej uszczelnienie pomiędzy ramą obrotową, a stożkiem jednostki podającej 30 Dozór Monocyklon EZ02

33 Uszczelki muszą być zawsze sprawdzane podczas uruchomienia i w ciągu pracy. Uszkodzone uszczelki należy niezwłocznie wymienić! Wszelkie nieszczelności będą radykalnie zmniejszały wydajność cyklonu, np. więcej proszku trafi do filtra końcowego zamiast do ponownego obiegu. Monocyklon EZ02 Dozór 31

34

35 Czyszczenie Czyszczenie tulei przyłączeniowych Czyszczenie cyklonu odbywa się za pomocą dostarczonej lancy. Składa się ona z dwóch rur odmuchowych o następującej charakterystyce: Czyszczenie tulei czystego powietrza Szczegół A Rura 1 Rura 2 Szczegół B Zawór kulowy 1 Zawór kulowy 2 Lanca czyszcząca /tuleje Do lancy odmuchowej jest włożona tuleja, a w niej, rura 1 wewnątrz rura 2 na zewnątrz. Przez włączenie sprężonego powietrza na zaworze 2, włącza się czyszczenie na zewnętrznej średnicy i rura czystego powietrza jest odmuchiwana natychmiast na całym poziomie. Podczas procesu odmuchu lanca jest uziemiona przez rurę i tuleję przyłączeniową. Rura 1 wewnętrzna zapobiega przed wepchnięciem dyszy odmuchowej podczas czyszczenia. Monocyklon EZ02 Czyszczenie 33

36 Czyszczenie wlotu tulei Przy użyciu rury 1 i sprężonego powietrza na zaworze kulowym 1, poszczególne zakresy w cyklonie mogą być kolejno odmuchiwane. Aby podać możliwie najwięcej sprężonego powietrza podczas czyszczenia, należy otwierać tylko jeden zawór kulowy do każdego procesu czyszczenia! Należy postępować według następujących punktów, aby zapewnić dozór i właściwą obsługę cyklonu: Pozycja Wewnętrzny kanał zbierający Wnętrze stożka cyklonu Zewnętrzne ściany cyklonu Czyszczenie i/lub cykl kontroli codziennie codziennie miesięcznie Uwagi Odmuchać sprężonym powietrzem - przy używaniu niektórych typów farby mogą wystąpić zapieczenia, można to wyczyścić dopuszczonymi rozpuszczalnikami Odmuchać sprężonym powietrzem - przy używaniu niektórych typów farby mogą wystąpić zapieczenia, można to wyczyścić dopuszczonymi rozpuszczalnikami Oczyścić z zewnątrz zapobiegając osadzaniu się kurzu Uwaga: Nie dopuścić do przedostania się rozpuszczalnika do zaworów zaciskowych w układzie transportu farby w fazie gęstej (niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zapchania! ) Rozpuszczalnik musi być zdolny do zupełnego odparowania; nie może wchodzić w reakcję z farbą proszkową! Czyszczenie sita Sito musi być czyszczone, kiedy siatka jest zablokowana/zabrudzona zapieczonym proszkiem. W takim przypadku sito należy zanurzyć w rozpuszczalniku, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte. Potem należy odmuchać sito i pozwolić na odparowanie resztkom rozpuszczalnika przez około 1 dzień, aż do kompletnego wyschnięcia. Należy zwrócić uwagę, aby rozpuszczalnik nie miał kontaktu z czystą farbą proszkową! 34 Czyszczenie Monocyklon EZ02

37 Wyszukiwanie błędów Rozwiązywanie problemów Problem / Błąd / Zakłócenia w pracy Nie można uruchomić linii Zbyt mało powietrza zasysającego w kabinie Zanieczyszczenia na zewnątrz cyklonu Zapieczona farba w cyklonie Proszek zalega w jednostce podającej Dużo zanieczyszczeń na wylocie węża transportowego Dużo zanieczyszczeń na wylocie węża transportowego podczas pracy Zbyt dużo farby w filtrze końcowym Powód Brak sygnału z jednostki podającej Nieszczelne połączenie kabiny/cyklonu lub cyklonu/filtra końcowego Jednostka podająca niepodłączona do cyklonu Nieszczelne punkty przyłączeniowe Za szybko reagująca farba Zbyt wysoka prędkość powietrza Rozpuszczalnik wszedł w reakcję z farbą Zbyt duża koncentracja proszku w cyklonie Błędne ustawienia transportu w fazie gęstej Za wysoka wartość powietrza spiralnego Za duża wartość powietrza przesyłowego Zapchane sito Procedura / Porada Podłączyć prawidłowo jednostkę podającą do cyklonu Znaleźć i naprawić nieszczelność(ści) Podłączyć jednostkę podającą Uszczelnić Sprawdzić temperaturę pomieszczenia Sprawdzić wartość powietrza Oczyścić cyklon Sprawdzić wydajność przesyłu Sprawdzić, ustawione wartości / parametry są zgodne nominalnymi Wartość nominalna 0. 3 bar Wartość nominalna około 1 bar Oczyścić sito Sprawdzić przesiewanie farby Sprawdzić uszczelki na cyklonie i jednostce podającej Sprawdzić ilość powietrza Monocyklon EZ02 Wyszukiwanie błędów 35

38

39 Lista części zamiennych Zamawianie części zamiennych Podczas zamawiania części zamiennych do urządzeń malarskich należy postępować według następujących zasad: - Podać typ oraz numer seryjny urządzenia - Podać numer katalogowy, ilość oraz nazwę każdej z części zamiennych Przykład: - Typ Monocyklon EZ02 Nr seryjny Nr kat, 1 sztuka, Klamra - Ø 18/15 mm Przy zamawianiu kabla lub węża należy podać jego długość. Części, dla których należy podać długość są zawsze oznakowane *. Części zużywające się eksploatacyjnie są zawsze oznaczone #. Wszystkie wymiary plastikowych węży posiadają oznakowaną średnicę wewnętrzną i zewnętrzną: Przykład: Ø 8/6 mm, 8 mm średnica zewnętrzna / 6 mm średnica wewnętrzna UWAGA! Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ części te zabezpieczają przed wybuchem. Stosowanie części nieoryginalnych będzie prowadziło do utraty gwarancji Gema! Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 37

40 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne 5 Płyta Sito - komplet (patrz "Sito") 7 Opaska - Ø 40 mm Transport w fazie gęstej-pt06 - komplet (patrz "Transport w fazie gęstej - PT06") Pierścień - I Pierścień uszczelniający - Ø 42/55x2 mm Śruba - M8x20 mm Śruba - M6x10 mm Podkładka blokująca - M Profil z pianki gumowej - 40x10 mm (podać wielkość/typ cyklonu! ) * * Proszę podać długość 38 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

41 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne; 22 73; 91 5; 21; 79 8 Monocyklon - jednostka podająca Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 39

42 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne 13 Tłumik - 1/8" Obudowa - 0, 9 mm Tłumik Złącze kątowe - 1/8", Ø 6 mm Śruba - 1/8", dual Pierścień obrotowy - 1/8", Ø 6 mm Włącznik - zielony Przełącznik Wspornik zaworu Złącze kątowe - 1/8", Ø 6 mm Zawór bezpieczeństwa Zawór rozdzielający - 5/ Śruba - 1/8", potrójna Regulator wejściowy - 6 bar Cylinder - DNC Czujnik zbliżeniowy Siłownik pneumatyczny - M12x1, 25 mm Reduktor - 1/4"a-1/8"i Złącze - Ø 4 mm, Ø 6 mm Złącze kątowe - 1/4"a, Ø 6 mm Złącze - 1/4"a-1/4"i Złącze kątowe - 1/4"a-1/4"a Wtyczka - NW 7, 4 mm-1/4"i Trójnik - Ø 6 mm-1/8"a, Ø 6 mm Trójnik - 1/8"i-1/8"a-1/8"i Złącze-Y - 1/8"a-Ø 6 mm Wtyczka kątowa - Ø 6 mm na zewnątrz, Ø 6 mm wewnątrz Wąż pneumatyczny - D4/2, 5 mm, czarna * 102 Wąż pneumatyczny - Ø 6/4 mm, czarna * 103 Zawór - włącznik Zawór - wyłącznik * Proszę podać długość 40 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

43 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne 21; 22; 23; 24; 30 33; 48 51; 52; 53 14; 45; 57; 58; 60 25; 27; 46;; 27; 46; 103;; 27; 46;;; 35; 36; 37 13; 24; 29; 31; 32 14; 45; 56 Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 41

44 Jednostka podająca - zestaw wibracyjny Zestaw wibracyjny - komplet Wąż - Ø 8/6 mm, czarny, antystatyczny * * Proszę podać długość 1 Jednostka podająca - zestaw wibracyjny 42 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

45 Sito Sito kompletne - 600μm Sito kompletne - 400μm Sito składa się z następujących części: 1 Pierścień podtrzymujący Pierścień obejmujący Siatka sita - 600μm Siatka sita - 400μm Sprężyna uziemiająca Śruba Sito Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 43

46 Transport w fazie gęstej - PT06 Układ transportu w fazie gęstej PT06 - komplet Kołnierz Złącze kolanowe Zbiornik pośredni Wylot stożka Obudowa - Ø 1, 9 mm Zawór zaciskowy - NW Tuleja # 14 Serwozawór - 1/8"- NW Przyłącze IG - G Zawór zwrotny - 1/8"-1/8" Tłumik - 1/8" Złącze kątowe - 1/8"-Ø 8 mm Złącze kątowe - 1/8"-Ø 8 mm Trójnik - 1/8"-1/8"-1/8" Tuleja - 1/8"-Ø 8 mm Złącze śrubowe - 1/8"-Ø 8 mm Złącze podwójne - 1/8"-1/4" Wąż pneumatyczny - Ø 8/6 mm, czarny * 30 Hak - 60x6 mm Śruba oczkowa - M6x15 mm O-ring - Ø 26, 7x1, 78 mm Śruba - M8x35 mm Śruba - M8x20 mm Śruba - M6x10 mm Podkładka - M Przyłącze węża transportowego (patrz "Transport w fazie gęstej - przyłącza") * Proszę podać długość # Części zużywające się 44 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

47 Transport w fazie gęstej - PT06 41;;;; Transport w fazie gęstej - układ Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 45

48 Transport w fazie gęstej - podłączenia 1 Przyłącze węża transportowego - Ø 25 mm Wąż - 25/33 mm * Klamra węża mm Linka bezpieczeństwa - długość=200 mm Wąż - Ø 8/6 mm, czarny * * Proszę podać długość Transport w fazie gęstej - podłączenia 46 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

49 Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 47

108

Opis: 

Zawór antyzamarzaniowy.
Korpus z mosiądzu.
Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
Zakres temperatury pracy: 0–65 °C.
Zakres temperatury otoczenia -30–60 °C.
Temperatura otwarcia (medium): 3 °C.
Temperatura zamknięcia (medium): 4 °C.
ZGŁOSZENIE PATENTOWE

Uwaga:
Nie wolno izolować zaworu.
Należy montować dwa zawory, na zasilaniu i powrocie.

Dowiedz się więcej - ASK CALEFFI JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI ZAWÓR ANTYZAMARZANIOWY?

Certyfikacja: 

KodPrzyłączaKV [m3/h]OpakowanieOpakowanie zbiorcze
1086011″551251087011 1/4″70201088011 1/2″72108301*Ø 2864

*złączki zaciskowe

Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Dewalt Dwd014

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Dewalt Dwd014

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Dewalt Dwd014