Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Craftsman 247 299321

Craftsman 247 299321 jest wyjątkowym produktem, który oferuje wielowarstwowe bezpieczeństwo, gwarancję i instrukcję szybkiego startu. Bezpieczeństwo można zapewnić, stosując wszystkie bezpieczniki lub wyłączniki serwisowe, które zapobiegają nieprawidłowemu działaniu i uszkodzeniom. Gwarancja produktu obejmuje wszystkie części i działa w przypadku uszkodzenia lub zużycia w okresie gwarancji. Instrukcja szybkiego startu oferuje szybką i łatwą instalację produktu, dzięki czemu można go używać natychmiast po zakupie. Craftsman 247 299321 jest wyjątkowym produktem, który oferuje wielowarstwowe bezpieczeństwo, gwarancję i instrukcję szybkiego startu, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikom.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Craftsman 247 299321

Przejdź do treści

Konfiguracja kontrolera nadzorczego M400
Instrukcja obsługi

Konfiguracja kontrolera nadzorczego

Ten dokument poprowadzi Cię przez konfigurację i uruchomienie przemiennika M400 VFD w sterownikach nadzorczych (E3 i Site Supervisor).
Zakończ całe programowanie Przed skonfigurowaniem napędu M400.
Uwagi że napęd M400 wymaga oprogramowania układowego kontrolera nadzoru w wersji 2. 14F01 lub nowszej.
Klawiatura i wyświetlacz dostarczają informacji o stanie pracy przemiennika i kodach awaryjnych. Zapewnia możliwość zmiany parametrów, zatrzymania i uruchomienia napędu oraz możliwość wykonania resetu napędu.

Numer klawiaturyOpis klawiatury
1 (wejdź)Przycisk Enter służy do wprowadzania parametru view lub tryb edycji, lub aby zaakceptować edycję parametru.
2 (Nawigacja)Klawiszy nawigacyjnych można używać do wybierania poszczególnych parametrów lub do edycji wartości parametrów. W trybie klawiatury klawisze „Góra” i „Dół” są również używane do zwiększania lub zmniejszania prędkości silnika.
3 (Początek)Klawisz Start służy do uruchamiania przemiennika w trybie klawiatury.
4 (Zatrzymaj/Resetuj)Klawisz Stop / Reset jest używany do zatrzymywania i resetowania napędu w trybie klawiatury. Może być również używany do resetowania przemiennika w trybie terminala.
5 (Ucieczka)Klawisz Escape służy do wyjścia z edycji parametrów/view trybu lub zignoruj ​​edycję parametru.

KROK 1: Konfiguracja napędu VFD M400

Uwagi: Nie podłączaj komunikacji urządzenia do sterownika E2.

 1. Naciśnij klawisz strzałki w prawo/w lewo i przejdź do Pr MM. 000, a następnie naciśnij. Wybierz Reset 60Hz defs, a następnie naciśnijUwagi: Naciśnięcie umożliwia wejście i wyjście z trybu edycji parametrów.
 2. Naciśnij przycisk aby przywrócić dysk do ekranu Brak działania.
 3. Przejdź do Pr 00. 005 (Konfiguracja napędu), a następnie naciśnij
 4. Ustaw Pr 00. 010 (stan bezpieczeństwa użytkownika), a następnie naciśnij
 5. Ustaw Pr 06. 004 (logika Start/Stop), a następnie naciśnij
 6. Ustaw Pr 11. 023 (adres szeregowy), a następnie naciśnijUwagi: Urządzenie zacznie migać na On i powróci do Off, naciśnij.
 7. Ustaw Pr 12. 000 (Parametr mm. 000), a następnie naciśnij
 8. Naciśnij przycisk aby przywrócić dysk do ekranu Brak działania.
  Uwagi: Napęd jest teraz gotowy do komunikacji ze sterownikiem nadzorującym i jest gotowy do testu/uruchamiania.
ModelMaksymalna liczba instancji
1SR20
2CXe16
3CX16
4BXe16
5BX16
6RXe16
7RX16
8SMFNie

KROK 2: Ustawianie szybkości transmisji w kontrolerze nadzorczym

Ikona zębatki > Konfiguruj właściwości systemu > Ogólne właściwości systemu

 • Ustaw szybkość transmisji portu Com na 19. 2

KROK 3: Okablowanie urządzenia VFD M400 do sterowników Emerson

Podłącz urządzenie jak pokazano poniżej:

Okablowanie COM to ODWRÓCONA biegunowość nadzorcy budowy.

 • + Na porcie Com przechodzi do – na VFD.
 • – Na porcie Com przechodzi do + na VFD.
 • NIE podłączaj ekranu do żadnego zacisku na sterowniku lub VFD. Podłącz ekran bezpośrednio do obudowy uziemiającej na kontrolerze; przypiąć i zaizolować ekran na końcu kabla VFD.
 • Jeśli VFD jest ostatnim urządzeniem na końcu segmentu Com, zakończ 150 omami między zaciskami 2 i 3.

Okablowanie COM ma taką samą biegunowość jak E2 i E3.

 • + Na porcie Com przechodzi do + na VFD.
 • – Na porcie Com przechodzi do – na VFD.

KROK 4: Dodawanie urządzenia do kontrolera nadzorczego

 1. Na stronie głównej kliknij ikonę kontroli inwentarza aby przejść do strony Control Inventory.
 2. Z rozwijanej listy HVAC wybierz z listy M400.

KROK 5: Uruchomienie urządzenia w kontrolerze nadzorczym

Na ekranie Control Inventory wybierz adres Modbus dla M400 i kliknij znacznik wyboru zapisać i rozpocząć uruchamianie. (Wskazówka dotycząca najlepszych praktyk: ustaw numer Modbus tak, aby odpowiadał podłączonemu portowi Com, a adres odpowiadał adresowaniu M400 w KROKU 1).
Konfiguracja dysku:

 1. Kliknij M400, aby przejść do strony konfiguracji M400.
 2. Przejdź do zakładki Ogólne.
 3. Ustaw CfgSyncAction na zapis do urządzenia.
 4. Na karcie Wejścia ustaw KIERUNEK na przekazywanie lub do tyłu. To sprawdza, czy dysk powinien działać poprawnie.
 5. Ustaw URUCHOM na WYŁ. To sprawdza, czy napęd powinien się zatrzymać.
 6. Zakładka Wejścia na ekranie Szczegóły:
 7. Zakładka Wejścia na ekranie Szczegóły:
 8. Przejdź do zakładki Setpoints, aby ustawić wartości MOTOR VOLT, MOTOR RPM i MOTOR FLA z płyty silnika urządzenia.
 9. Przejdź do ekranu Status, a urządzenie pojawi się online:
 10. Ekran zakładki Ogólne Sprawdź, czy opcja Zapis do urządzenia jest ustawiona (domyślnie). plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-16. png" alt="Konfiguracja sterownika nadzorczego EMERSON M400 — rysunek 16" width="891" height="599" data-ezsrcset="https://manuals. png 891w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-16-550x370. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-16-768x516. png 768w" sizes="(max-width: 891px) 100vw, 891px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 768w"/>
 11. Na ekranie Szczegóły kliknij Polecenia po prawej stronie i wybierz NVM_SAVE:
 12. Na ekranie Szczegóły kliknij Polecenia po prawej stronie i wybierz RESETUJ DYSK. Napęd jest teraz zresetowany z potrzebną konfiguracją. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-18. png" alt="Konfiguracja sterownika nadzorczego EMERSON M400 — rysunek 18" width="760" height="440" data-ezsrcset="https://manuals. png 760w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2022/10/EMERSON-M400-Supervisory-Controller-Setup-Figure-18-550x318. png 550w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. png 550w"/>

KROK 6: Weryfikacja ustawień

 1. Po uruchomieniu nowego urządzenia sprawdź, czy w przemienniku ustawione są następujące wartości:
  • 0. 009 (MOTOR_PWR_FACTOR) = 0. 85 lub wartość, którą ustawiłeś
  • 6. 004 (logika Start/Stop) = 6
  • 8. 023 (wejście cyfrowe 3) = 0. 000
  Aby uruchomić przemiennik, należy ustawić następujące parametry w zakładce Wejścia.
  • URUCHOM (WŁĄCZ)
  • KIERUNEK (DO PRZODU, DO TYŁU)
  • REF FREQ (ustawienie prędkości silnika)
 2. Użyj tabeli 1- Przewodnik po menu 0, aby zweryfikować wartości ustawione w przemienniku M400.
  Uwagi: Tabela 1 – Menu 0 Guide zawiera informacje diagnostyczne o systemie. Pozwala to na dwukrotne sprawdzenie, czy sterownik E2 przesłał prawidłowe parametry.
  Tabela 1 – Menu 0 Przewodnik
  Menu 0 ParOpisWartość do zapisuKomentarzeParametrTyp
  1Konfiguracja napęduPresetUstawia tryb jazdy na Preset11. Moda
  2Serial Baud Rate19200Ustawia baud na 1920011. Moda
  3Adres seryjny2Ustaw adres dla każdego dysku w sieci. 11. Moda
  4Tryb szeregowy81 NPUstaw, aby dopasować tryb E2E11. Moda
  5Zresetuj komunikację szeregowąWłącz/Ustaw to na ON / OFF, aby zresetować komunikację. Łączy11. Moda
  6Prąd znamionowy silnikaZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. 5. Silnik
  7Prędkość znamionowa silnikaZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. Silnik
  8Objętość znamionowa silnikatageZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. Silnik
  9Współczynnik mocy silnikaZobacz silnikZestaw z tabliczki znamionowej silnika. (Użyj 0. 85, jeśli nie ma. )5. 010Silnik
  10Bezpieczeństwo / dostęp do parametrówUstaw na wszystkie menuUstaw na wszystkie menu, aby zobaczyć dostęp do menu od 1 do 2211. Wejdź
  12Stan STO 1RO0=wyłączone, 1=włączone8. Informacia
  13Stan STO 2RO0=wyłączone, 1=włączone8. 040Informacia
  14Wybrano odniesienieROPokazuje wybrane odniesienie. żądane Hz. 1. Informacia
  15Wartość odniesienia w r pmROPokazuje odniesienie w obr. /min. 1
  1. 069
  Informacia
  16Hz wysyłane z kontroleraRWTutaj można zobaczyć prędkość wysłaną z kontrolera1. Informacia
  20Zaprogramowana prędkość 2 (ręcznie)RWUżyj tego, aby ustawić ręczną prędkość testu f. Instrukcja obsługi
  21Selektor ustawień wstępnych0 lub 2Użyj tego, aby włączyć ręczną prędkość testu f. Instrukcja obsługi
  30Aktualna podróż (Trasa 0)ROPodaje kod dla bieżącej podróży. (Podróż 0)10. 020Wycieczka
  31Podróż 1ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 010. Wycieczka
  32Podróż 2ROPoprzednia podróż – przed Trip110. Wycieczka
  33Podróż 3ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 210. Wycieczka
  34Podróż 4ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 310. Wycieczka
  35Podróż 5ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 410. Wycieczka
  36Podróż 6ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 510. Wycieczka
  37Podróż 7ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 610. Wycieczka
  38Podróż 8ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 710. Wycieczka
  39Podróż 9ROPoprzednia wycieczka – przed wycieczką 810. Wycieczka

Dokument nr 026-4176, wersja 2

Ten dokument można kopiować do użytku osobistego.
Odwiedź naszą webstrona w www. klimat. com aby uzyskać najnowszą dokumentację techniczną i aktualizacje.
Dołącz do pomocy technicznej firmy Emerson na Facebooku. http://on. me/WUQRnt
Aby uzyskać pomoc techniczną, zadzwoń pod numer 833-409-7505 lub wyślij wiadomość e-mail do ColdChain. [email chroniony]

Treść tej publikacji jest przedstawiona wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako gwarancji lub gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie lub ich wykorzystania lub
zastosowanie. Firma Emerson zastrzega sobie prawo do modyfikowania projektów lub specyfikacji takich produktów w dowolnym momencie bez powiadomienia. Odpowiedzialność za właściwy dobór, użytkowanie i konserwację dowolnego produktu spoczywa wyłącznie na nabywcy i użytkowniku końcowym.
©2022 Emerson jest znakiem towarowym firmy Emerson Electric Co.

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawowa konfiguracja

Personalizacja

Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

Świetne zdjęcia

Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

Utrzymywanie kontaktu

iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

W rodzinie

Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

Codzienne czynności

Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPhone’a

 • Witaj
  • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
   Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
           Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
            Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
             Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
              Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                Pobieranie aplikacji
                 Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                  Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                   Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                               Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                 RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                  Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                   Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                    Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                     Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                      Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                       Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                        Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                         Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                          Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                           Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                            Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                              Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                               Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                 Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                  Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                   Wyświetlanie map
                                                    Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                     Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                      Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                       Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                        MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                         Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                          Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                           Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                            Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                             Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                              Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                               Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                 Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                  Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                   Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                    Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                     Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                      Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                       Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                        Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                         Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                          Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                           Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                            Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                             Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                              Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                               Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                 Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                  Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                   Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                    Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                     Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                      Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                       CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                        Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                          Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                           AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                            Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                             Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                              Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                               Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                 Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                  Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                   Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                    Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                    Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                    Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                    Dziękujemy za komentarz.Pobierz
                                                                                                    (0. 90MB)
                                                                                                    TytułOpisData wydania
                                                                                                    (Wersja)
                                                                                                    Plik
                                                                                                    (Rozmiar)

                                                                                                    Podstawowy Podręcznik Użytkownika

                                                                                                    Zawiera opis podstawowych operacji (kopiowanie, skanowanie itp. ), wymiany eksploatacji oraz rozwiązywanie problemów.

                                                                                                    12/05/2011
                                                                                                    (0)
                                                                                                    Pobierz
                                                                                                    (2. 97MB)

                                                                                                    Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

                                                                                                    Zawiera opis zaawansowanych operacji (kopiowanie, drukowanie raportów itp. ) oraz okresowej konserwacji.

                                                                                                    Instrukcja oprogramowania

                                                                                                    Zawiera informacje o korzystaniu z oprogramowania dołączonego do produktu.

                                                                                                    11/05/2010
                                                                                                    (0)
                                                                                                    Pobierz
                                                                                                    (7. 02MB)

                                                                                                    Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Craftsman 247 299321

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Craftsman 247 299321

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo, gwarancja i instrukcja szybkiego startu Craftsman 247 299321