Środki ostrożności dotyczące instalacji 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3 0

Podczas instalacji 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3.0 należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim należy upewnić się, że system jest zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania i że jest on kompatybilny z systemem 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3.0. Następnie należy wykonać kopię zapasową istniejących danych i ustawień. Następnie należy zainstalować pliki instalacyjne oprogramowania 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3.0 zgodnie z instrukcją. W trakcie instalacji należy dokładnie wypełniać wszystkie wymagane pola, aby instalacja zakończyła się powodzeniem. Po zakończeniu instalacji należy zrestartować system i sprawdzić, czy oprogramowanie 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3.0 działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3 0

Oct 15, 2021

Montaż samozasysającej pompy ze stali nierdzewnej Kilka punktów do zapamiętania!

Pompa samozasysająca ze stali nierdzewnej wprowadziła więcej zmian w funkcji i materiale powyżej, aby móc płynniej odprowadzać gaz w procesie samozasysania, ale także łatwo dodać rurę wydechową lub zawór. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na instalację, aby zapewnić brak niestabilności podczas pracy.

Uwagi dotyczące instalacji samozasysającej pompy ze stali nierdzewnej

1, zwróć uwagę na stabilność!

Aby zapewnić bezpośrednią transmisję pompy i silnika, należy zwiększyć jego żywotność. Więc montując korekcję, należy upewnić się, że instalacja całej pompy jest gładka, łącznie z wałem pompy i mocą silnika, w takim samym stopniu powyżej.

2, instalacja jest twarda!

Pompa samozasysająca ze stali nierdzewnej w pracy, gdy moc jest bardzo duża, aby zapewnić, że sprzęt może być bezpieczniej używany, w instalacji wszelkiego rodzaju nakrętek zabezpieczających należy zapewnić mocne, aby uniknąć, ponieważ ruch wirnika spowodowane awarią mechaniczną.

3, zachowaj płyn do przechowywania

Chociaż ta pompa maszyny nie musi być nawadniana, aby uniknąć występowania suchego tarcia wewnątrz maszyny, konieczne jest zapewnienie, aby korpus pompy zawierał pewną ilość płynu magazynującego.

4. Instalacja rurociągowa

Aby zapewnić prawidłowe samozasysanie przez pompę, musi być wymagane, aby maksymalna wysokość wlotu ssawnego nie przekraczała 5 metrów. Jednocześnie wlot ssawny musi być wykorzystany wraz z podporą, aby zmniejszyć obciążenie rurociągu. Oczywiście w rurociągu nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia stałe, a powierzchnię filtra należy regularnie sprawdzać.

5. Odchylenie osiowe jest kontrolowane przy 0, 1 mm

W przypadku montażu między wałem a wałem należy co najwyżej kontrolować jej odchylenie osiowe, w przeciwnym razie zbyt duża różnica wysokości doprowadzi do niestabilności podczas pracy pompy samozasysającej.

Jan 30, 2022

1. Siłownik hydrauliczny i otaczające go środowisko powinny być czyste. Zbiornik musi być zaplombowany, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Rury i zbiorniki należy czyścić, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń.

Wyczyść niestrzępiącą się szmatką lub specjalnym papierem. Czy' nie można wypróbować sznurka i kleju jako uszczelniacza. Olej hydrauliczny jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami projektowymi, należy zwrócić uwagę na zmianę temperatury oleju i ciśnienia oleju. Gdy nie ma obciążenia, odkręć śrubę wydechową do wydechu.

2. Na przyłączu rurowym nie powinno być luzu.

3. Podstawa cylindra hydraulicznego musi mieć wystarczającą sztywność, w przeciwnym razie cylinder wygnie się do góry pod ciśnieniem, powodując wygięcie tłoczyska.

4. Przed zainstalowaniem siłownika hydraulicznego w systemie należy porównać parametry na etykiecie siłownika hydraulicznego z parametrami przy zamówieniu.

5. Oś środkowa ruchomego cylindra olejowego ze stałymi stopami powinna być koncentryczna z linią środkową siły obciążenia, aby uniknąć siły bocznej, która może łatwo spowodować zużycie uszczelnienia i uszkodzenie tłoka.

Podczas instalowania cylindra hydraulicznego poruszającego się obiektu, utrzymuj cylinder i ruchomy obiekt równolegle do kierunku ruchu na powierzchni szyny prowadzącej, a równoległość na ogół nie jest większa niż 0, 05 mm/m.

6. Zamontuj śrubę dławnicy uszczelniającej korpusu cylindra hydraulicznego, a jej stopień dokręcenia ma zapewnić, że tłok porusza się elastycznie w całym skoku, bez przeszkód i nierównej masy. Zbyt dokręcone śruby zwiększą odporność i przyspieszą zużycie; zbyt luźne śruby spowodują wyciek oleju.

7. W przypadku cylindrów hydraulicznych z zaworem wydechowym lub gniazdem zaworu wydechowego, zawór wydechowy lub gniazdo zaworu wydechowego muszą być zainstalowane w najwyższym punkcie, aby wykluczyć powietrze.

8. Osiowy koniec cylindra nie może być zamocowany, a jeden koniec musi być utrzymywany w stanie pływającym, aby zapobiec wpływowi rozszerzalności cieplnej. W cylindrze występuje rozszerzanie i kurczenie osiowe z powodu takich czynników, jak rozszerzalność hydrauliczna i termiczna. Jeśli oba końce cylindra są zamocowane, wszystkie części cylindra odkształcą się.

Aug 16, 2021

Proces instalacji falowników fotowoltaicznych oraz środki ostrożności dotyczące instalacji i konserwacji

Środki ostrożności dotyczące instalacji i konserwacji falownika:

1. Przed montażem sprawdź, czy falownik nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

2. Wybierając miejsce instalacji, należy upewnić się, że nie ma zakłóceń od innych urządzeń energoelektronicznych znajdujących się w otoczeniu.

3. Przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy użyć nieprzezroczystych materiałów do zakrycia paneli fotowoltaicznych lub odłączyć wyłącznik po stronie DC. Wystawione na działanie światła słonecznego matryce fotowoltaiczne będą generować niebezpieczne napięcia.

4. Wszystkie czynności instalacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez profesjonalny i techniczny personel.

5. Kable stosowane w systemie wytwarzania energii systemu fotowoltaicznego muszą być solidnie połączone, dobrze izolowane io odpowiednich specyfikacjach.

6. Wszystkie instalacje elektryczne muszą spełniać lokalne i krajowe normy elektryczne.

7. Falownik można podłączyć do sieci dopiero po uzyskaniu zgody lokalnego oddziału energetycznego oraz wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych przez personel fachowy i techniczny.

8. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy najpierw odłączyć połączenie elektryczne między falownikiem a siecią, a następnie odłączyć połączenie elektryczne po stronie DC.

9. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odczekaj co najmniej 5 minut, aż wewnętrzne elementy zostaną rozładowane.

10. Wszelkie błędy, które wpływają na bezpieczeństwo falownika, muszą zostać usunięte natychmiast przed ponownym włączeniem falownika.

11. Unikaj niepotrzebnego kontaktu z płytką drukowaną.

12. Przestrzegaj zasad ochrony przed elektrycznością statyczną i noś opaskę antystatyczną.

13. Zwróć uwagę na znaki ostrzegawcze na produkcie i postępuj zgodnie z nimi.

14. Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić wstępną kontrolę wzrokową sprzętu pod kątem uszkodzeń lub innych niebezpiecznych warunków.

15. Zwróć uwagę na gorącą powierzchnię falownika. Na przykład radiator półprzewodników mocy itp. utrzymuje stosunkowo wysoką temperaturę przez pewien czas po wyłączeniu falownika.

Wymagania dotyczące miejsca instalacji falownika

1. Nie instaluj falownika w bezpośrednim świetle słonecznym. W przeciwnym razie może to spowodować dodatkową temperaturę wewnętrzną falownika, a falownik zmniejszy wydajność w celu ochrony wewnętrznych komponentów. Nawet temperatura jest zbyt wysoka, aby spowodować awarię temperatury falownika. Miejsce instalacji powinno być wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar falownika przez długi czas. Temperatura otoczenia w wybranym miejscu instalacji wynosi -25 ° C ~ 50 ° C, a środowisko instalacji jest czyste. Wilgotność otoczenia w wybranym miejscu instalacji nie przekracza 95% i nie występuje kondensacja

5. Z przodu falownika powinna być wystarczająca ilość miejsca, aby ułatwić obserwację danych i konserwację. Zainstaluj go jak najdalej od mieszkańców' zyje. Podczas jego działania będzie generowany hałas. Upewnij się, że miejsce instalacji nie drży.

Środki ostrożności dotyczące instalacji 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3 0

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3 0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji 8e6 Technologies Enterprise Reporter 3 0